Karpataljaiakat_segitenek

Kárpátaljaiakat segítenek a zugligeti cserkészek

Nemes zugligeti hagyomány, hogy a helyi Báthory László Cserkészcsapat adományokkal segíti a kárpátaljai magyar családokat. A kapcsolat 1995 óta él, az utóbbi öt évben pedig minden esztendőben sikerül megszervezni a találkozót. Ezúttal huszonöt fős csapat indult útnak. A fiatalok hat helyen, a híres, epigrammába foglalt romvárú Huszton, a szállásukat adó Bustyaházán, a magyarság megmaradásáért foggal-körömmel, de leginkább új magyar óvodaépülettel küzdő Gyertyánligeten, a járásszékhely Rahón, a lassan a fokozatosan növekvő bányatavak áldozatává váló Aknaszlatinán és a leghálásabb közönségű Nagyszőlősön jártak.
Valamennyi helyszínen templomokban adták elő a csíksomlyói misztériumjátékot, emellett – a zugligeti hívek adományozásának köszönhetően – könyveket, ruhákat, tartós élelmiszereket és közel félmillió forintnyi kézpénzadományt is magukkal vittek a szórványban nehéz anyagi és kulturális körülmények között élő magyaroknak. Sokat elmond a kinti magyar közösségek nemzeti érzéséről, hogy bár az elmúlt évekhez képest nem történt náluk gazdasági fejlődés, mégis az anyanyelvükön megszólaltatott és megjelenített szép előadásért voltak a leghálásabbak.

(-ály)