Tragédiát előzhet meg a kéményellenőrzés

Továbbra is kötelező a kéményellenőrzés a társasházi és lakásszövetkezeti lakásokban, ahogyan ingatlantípustól függetlenül azokban a lakásokban, házakban is, amelyek gazdasági társaságok tulajdonában állnak, vagy ezek székhelyéül, telephelyéül, fióktelepéül szolgálnak. A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. minden ingatlan számára felajánl egy vagy két időpontot a munka elvégzésére. Fizetni csak akkor kell, ha az ingatlan tulajdonosa nem természetes személy (magánszemély), és a lakásban nincs bejelentve gazdálkodó szervezet (beleértve az egyéni vállalkozót is) székhelye, telephelye vagy fióktelepe.
Fontos változás ugyanakkor, hogy a kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény január 1-jétől megszüntette a fenti kategóriákba nem tartozó, egylakásos ingatlanok (családi házak) kéményeinek kötelező ellenőrzését. A FŐKÉTÜSZ ilyenkor is felajánl legalább egy ellenőrzési időpontot, így a családi házban élők külön megrendelés és adminisztratív teher nélkül, ingyenesen vehetik igénybe a szolgáltatást. Amennyiben nem megfelelő a javasolt időpont, akkor egyedi megrendelés alapján 90 napon belül, de szintén térítési díj megfizetése nélkül vehető igénybe a szolgáltatás.
Érdemes élni a lehetőséggel, hiszen ha a rosszul működő kémény balesetet okoz, az ingatlantulajdonost büntető- és polgári jogi felelősség terhelheti. Tény, hogy minden évben történik haláleset a füstelvezetés hibája miatt, holott a tragédiák a kéményellenőrzéssel elkerülhetők lennének.
Leggyakoribb a szén-monoxid, valamint más egészségkárosító égéstermékek visszaáramlása, ezért a szakemberek a kitorkollásokat, a bekötéseket és a tisztítónyílásokat is megvizsgálják. A visszatérő problémák közé tartoznak a tüzelőberendezések levegőellátásával kapcsolatos szabálytalanságok, továbbá a gyűjtőkémények helytelen használata, elsősorban az engedély nélküli cirkóbekötések.
Előfordulhat, hogy a füst megfelelő áramlását madárfészek, esetleg madártetem akadályozza, netán a nagy hidegben a kéményjárat belső falán megfagyó vízpára vakolatleválással járó elzáródásokat okoz. Éppen ezért minden esetben megtörténik az átjárhatósági vizsgálat, és gáztüzelés esetén az égéstermék maradéktalan eltávozásának ellenőrzése.
Sajnos több tízezer fővárosi lakásba nem jutnak be a kéményseprők, ami jelentősen növeli a balesetek kockázatát. Ez nemcsak az ott élőket, hanem a ház valamennyi lakóját veszélyeztetheti, már csak azért is, mert a tapasztalatok szerint sok a hibás égéstermék-elvezető. Ezek használatát, a lakók biztonsága érdekében, a hiányosság megszüntetéséig azonnal megtiltja az illetékes hatóság. Azt se felejtsük el, hogy a kémények optimális működése energetikai szempontból sem elhanyagolható, hiszen jelentősen csökkentheti a fűtési rendszerek hatékonyságát!
Az ellenőrzés könnyebb tervezhetőségét segíti az ingyenes elektronikus értesítés, aminek lényege, hogy a FŐKÉTÜSZ e-mailben és SMS-ben is tájékoztatást küld a kiszállás idejéről. Ehhez nem kell mást tenni, mint a www.kemenysepro.hu oldalon regisztrálni, majd bejelölni az elektronikus értesítés kérését.

M.