Szazhusz_lakokozosseg_kapott_tamogatast1

Százhúsz lakóközösség kapott támogatást

Összesen több mint harmincmillió forintot osztott szét a Hegyvidéki Önkormányzat a lakóközösségek között az idei társasházi pályázatokon. Külön jelentkezhettek az ötven albetétnél kisebb, valamint az annál nagyobb házak. Az előre nem látható hibajavításokra, sürgős felújításokra továbbra is igénybe vehető a vis maior keret.

Az idén 120 lakóközösség nyújtott be kérelmet a Hegyvidéki Önkormányzat által kiírt társasházi pályázatra, és az összes jelentkező kapott támogatást. A 4–49 lakásos társasházaknak (lakóközösségeknek, társasházzá nem alakult épületeknek) mintegy 20 millió forint jutott előre tervezhető felújításokra, javításokra és fejlesztésekre. A legalább 50 albetétes társasházakkal kétéves támogatási szerződést kötött az önkormányzat, számukra az első évre tízmillió forintot biztosított.
A támogatás mértéke 4–8 lakásig 55 ezer, 9–12 lakásig 50 ezer, 13–20 lakásig 45 ezer forint, 20–49 lakásig 40 ezer forint lakásonként, de nem haladhatja meg a felújítás összköltségének 30 százalékát vagy a másfél millió forintot. Húsz százalékkal növelhető az összeg a graffiti eltávolítását és a graffitivédelem elvégzését is magában foglaló homlokzatfelújításnál.
Az elbírálás során előnyt élveztek a városképi szempontból is fontos homlokzati rekonstrukciók. Amennyiben az utcai homlokzat zárt, előkert nélküli, a támogatott felújítás elvégzésével egy időben kötelező háromméteres magasságig antigraffiti-bevonattal ellátni azt.
Külön kezelték az előre nem látható, vis maior eseteket. Ezek megoldására a mostani elbírálási időszakban több mint ötmillió forintot fordított a kerület. A normál pályázatoknál a legtöbb – tizenöt – ház a tetővel kapcsolatos felújításokra kért és kapott támogatást. Elektromos felújításra tizenkét, homlokzatrekonstrukcióra tizenegy, gázalapvezeték- és kéményjavításra hat-hat pályázat érkezett.Szazhusz_lakokozosseg_kapott_tamogatast2A „Szövetség a nagyobb társasházakkal és lakásszövetkezetekkel” elnevezésű támogatási program keretében homlokzat-, elektromosvezeték- és lépcsőház-felújítást két-két 50 albetétnél nagyobb társasház végez majd el a vissza nem térítendő támogatás segítségével. Homlokzatfelújításra beadott pályázatoknál minden esetben vállalni kellett, hogy a graffiti eltávolítása és az antigraffiti-védelem kialakítása után két évig az újabb falfirkákat 168 órán belül eltávolíttatja a lakóközösség.
A vis maior pályázatoknál a gázalapvezeték-felújítás szerepel az első helyen, ehhez hat társasház kért segítséget. Gyakori problémáról van szó, ugyanis a tapasztalatok szerint a közterületi gázvezeték-felújításokat követő nyomáspróbán az érintett lakóházak régi kötésekkel ellátott vezetékei sok esetben nem felelnek meg az előírásoknak. Ilyenkor a szolgáltató az életveszély elhárításáig, azaz a javítás elvégzéséig elzárja a gázt a lakásokban. Ezenkívül a szennyvíz-alapvezeték és a vízalapvezeték javítására mutatkozott nagyobb igény.
Jó hír, hogy a vis maior támogatás továbbra is igénybe vehető káresemények, például az előre nem látható közműfelújítások, valamint az épületszerkezetek gyors romlását okozó hibák esetén. Ezekre a pénzügyi keret kimerüléséig vagy november 30-ig folyamatosan lehet pályázni. A november 30-a után és a következő évi társasházi felújítási pályázat kiírását megelőzően esedékes vis maior kérelmeket a polgármesterhez kell benyújtani.
A támogatás feltétele, hogy a káresemény bekövetkeztét követő hatvanadik napon belül a társasház ezt írásban jelezze az önkormányzat felé. Ha ez megtörténik, a támogatás a munkálatok elvégzése után is igényelhető. Ennek mértéke lakásonként legfeljebb 40 000–55 000 forint, de nem haladhatja meg az összköltség harminc százalékát vagy a másfél millió forintot. Eredményes társasházi pályázat egy alkalommal módosítható vis maior támogatásra.

sm.