Valtoznak_a_fizetoparkolas_szabalyai

Változnak a fizetőparkolás szabályai

A lakók érdekeit és a fővárosi szabályozás változásait figyelembe véve több ponton is módosította a hegyvidéki képviselő-testület a XII. kerület parkolási rendeletét. Egységesítette a várakozási díjakat, több útszakaszt bevont a várakozási övezetbe, valamint jelentősen bővítette az elektronikusan intézhető parkolási engedélytípusok körét.

A fővárosi keretszabályozás új rendelkezéseihez igazodva fogadta el a hegyvidéki parkolási rendelet módosításait az önkormányzat képviselő-testülete a legutóbbi ülésén. Míg eddig a Böszörményi úttól keletre fekvő „alsó” területen egy budapesti vonaljegy árát, a „felső” részeken pedig ennek az összegnek a 75%-át kellett fizetniük a parkolási engedéllyel nem rendelkező autósoknak, a továbbiakban a várakozási övezet szinte teljes, XII. kerületi területén egy vonaljegynyi összeg, azaz 350 forint lesz egy óra parkolás költsége. Egyedül a várakozási övezetbe újonnan bevont Krisztina körút–Várfok utca–Vérmező út által határolt kis területre állapítottak meg magasabb, 440 forint óránkénti díjat, ami a vonaljegyár 125%-ának felel meg.
A várakozási övezet a Jagelló út–Németvölgyi út–Szendi árok–Apor Vilmos tér által közrezárt résszel is bővült, amit a 3. számú lakossági zónához csatoltak. Fontos tudni, hogy a fővárosi módosítások alapján a díjfizetési időszak vége 18 óráról 20 órára változott a Böszörményi út–Királyhágó utca–Alkotás utca–Márvány utca–Győri út–Avar utca–Hegyalja út–Jagelló út által határolt területen. A díjfizetési időszak meghosszabbítása az érintett lakók parkolási lehetőségeinek könnyítése érdekében történt, a területen található, kora este is jelentős forgalmat bonyolító bevásárlóközpont és több más intézmény vendégei ugyanis az eddig 18 óra után ingyenes felszíni parkolóhelyeket részesítették előnyben a fizetős mélygarázshelyekkel szemben.
A parkolási engedélyek igénylését jelentősen megkönnyíti, hogy szélesedett az elektronikusan intézhető parkolási engedélytípusok köre. Az eugyintezes.hegyvidek.hu internetes oldalon már a lakcímenkénti első és második gépkocsira, valamint a kérelmező által üzemben tartott, vagy a munkáltató által kizárólagos használatra biztosított jármű esetén is igényelhető lakossági várakozási hozzájárulás. A gazdálkodói és egészségügyi hozzájárulások, továbbá a gyerekek bölcsődébe, óvodába, iskolába történő szállításához adható engedélyek szintén kibocsáthatók elektronikus úton. A Hegyvidék díszpolgárait érintő speciális változás, hogy részükre, megbecsülésük jeléül, díjfizetés nélküli parkolási lehetőséget biztosít az önkormányzat a XII. kerületi várakozási övezet teljes területén.
A parkolási rendelet módosításával kapcsolatos testületi vitában Martinez Gábor (Jobbik) felvetette, hogy a hegyvidéki várakozási övezetet egyetlen lakossági zónává kellene alakítani, így könnyebb helyzetben lennének azok a lakók, akik a zsúfoltság miatt időnként egy másik zónában kénytelenek hagyni autójukat. Dr. Komáromi Zoltán (független) olyan parkolótárcsás megoldás kidolgozását javasolta, amivel a hegyvidéki autósok a XII. kerület bármely részén ingyen várakozhatnának egy órát ügyintézés vagy vásárlás céljából.
„Problémának látom, hogy azoknak a kerületieknek, akik a várakozási övezeten kívül laknak, ma nem nyújt semmi kedvezményt a parkolási rendszer” – csatlakozott az előtte szólóhoz Pokorni Zoltán polgármester. Mint hozzátette, erre a problémára reagálva készítenek elő egy várhatóan az ősszel beterjesztendő rendeletmódosítási javaslatot a főváros számára: olyan várakozási pontokat szeretnének kijelölni a kerületben, ahol kedvezménnyel parkolhatna minden hegyvidéki polgár, beleértve azokat is, akik a várakozási övezeten kívül laknak.
A polgármester kiemelte, hogy a kerületben kialakított lakossági zónák a lakóhely közelében való ingyenes parkolás biztosítását szolgálják, ugyanakkor már több helyszínen is lehetővé tették, hogy a lakók egy szomszédos zóna kijelölt utcáiban is ingyen letehessék autóikat.

 

Új építési szabályzatok

Két kerületi építési szabályzatot (KÉSZ) is elfogadott a képviselő-testület. Az új „Svábhegy” KÉSZ, a fővárosi jogszabályokhoz igazodva, 7,5 helyett 6,5 méteres épületmagasságot határozott meg. A módosítás kompenzálására – azért, hogy az építhető szintterület kihasználható legyen – a beépítési százalék a korábbi 10%-ról 15%-ra változott. Ezzel a beépítés intenzitása nem változik, viszont segíti az épületek tájba illesztését. Egyes építési övezetekben, a meredek lejtésviszonyok miatt, 6,5 méterről 5,0 méterre csökkenthető az építménymagasság, amivel együtt 10%-ról 15%-ra növelhető a beépíthető alapterület.
A Királyhágó tér–Böszörményi út–Apor Vilmos tér–Stromfeld Aurél út–Németvölgyi út által határolt területre elfogadott KÉSZ a Királyhágó tér 6–7. szám alatti, jelenleg beépítetlen telken az eddigiekhez képest nagyobb számú, közcélra megnyitható parkoló kialakítására ad lehetőséget. A Böszörményi út mentén található épületek esetében a paramétereket a meglévő, kialakult állapotnak megfelelően igazították ki, míg a Böszörményi út 21.-et érintő mélygarázs-létesítési kötelezettséget törölték, mivel az ingatlan funkciója ezzel nem összeegyeztethető, így ennek fenntartása nem indokolt.

 

Támogatás a tűzoltóknak

Jóváhagyta a képviselő-testület a II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság XII. kerületben végzett 2017-es tevékenységének beszámolóját, amelyből kiderült: tavaly a Hegyvidéken 284 műszaki mentéshez és 165 tűzesethez riasztották a tűzoltókat. Sebők Péter tűzoltóparancsnok elmondta, hogy munkájukat nagyban segíti a múlt évben újonnan üzembe helyezett, Rába gyártmányú gépjárműfecskendő, valamint a Hegyvidéki Önkormányzat támogatásából megvásárolt, szintén új, Suzuki Vitara típusú ügyintéző autó. Ezek révén jelentősen fiatalodott a gépjárműpark átlagéletkora.
Félsziget Közös Pont néven a Kiss János altábornagy utca 28/a szám alatt a pszichiátriai betegek közösségi ellátását végzi majd a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, ezért az intézmény alapító okirata kiegészült az új telephellyel. A Kiss János altábornagy utca 34. alatt működő Félsziget Klubház továbbra is a pszichiátriai betegek nappali ellátásának helyszíne marad.

 

Parkfejlesztési pályázat

A főváros által kiírt idei TÉR_KÖZ pályázaton a Hegyvidéki Önkormányzat a Tállya utcai játszótér és park fejlesztésére igényel támogatást. A tervezett beruházás keretében megújítanák a játszóeszközöket, felnőttek számára fitneszparkot alakítanának ki, a terület legmagasabb részén kilátópontot hoznának létre, korszerűsítenék a közvilágítást, és illemhelyet telepítenének. A környezetrendezés és a parkoló rendbetétele is része a fejlesztési programnak. A várható összköltség 353 millió forint, amihez 225 millió forintot igényelnek a fővárostól, míg a fennmaradó 128 millió forintot az önkormányzat teremtené elő.
A Zugligeti Bölcsőde főzőkonyhájának és a Zugliget Óvoda melegítőkonyhájának fejlesztésére is pályázni szándékozik az önkormányzat. A nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett program keretében 39 millió forint állami hozzájárulást igényel a XII. kerület, míg a biztosítandó önrész 13 millió forint.
Döntés született a civil szervezetek hegyvidéki közösségfejlesztő programjainak támogatására meghirdetett pályázat eredményéről. A kulturális, szociális, népjóléti, esélyegyenlőségi, egészségügyi és sporttematikájú közösségépítő rendezvények, tevékenységek megvalósítására összesen 8,4 millió forintot kapott tizenkilenc pályázó.
Emléktáblát állít az önkormányzat dr. Vukán György tiszteletére egykori lakóházán, a Határőr út 19/b számú épületen. A zeneszerző és zongoraművész 1969 óta élt a XII. kerületben, 2012-ben a Hegyvidék Díszpolgára címmel tüntették ki. 2013-ban hunyt el.

 

Közös munka az óvodával

A Zölderdő Óvodát működtető Logopédiai és Természetvédő Óvoda Alapítvány újabb öt évre bérbe veheti a Szilágyi Erzsébet fasor 26. szám alatti épületet. Az önkormányzat nemrégiben az alapítvánnyal kötött köznevelési szerződést is megújította, az intézmény ugyanis részt vesz a XII. kerületi gyerekek normál és logopédiai óvodai ellátásában.
Értékesítésre kijelölték az Ordas út 8. szám alatti lakóház két lakását, míg az Eötvös út 14. szám alatti, magánkézben lévő egykori Svábhegyi Szanatórium eladása kapcsán az önkormányzat úgy döntött, nem gyakorolja elővásárlási jogát, azaz a tulajdonos által felajánlott feltételek mellett nem akarja megvásárolni az ingatlant.
Törölték a Hegyvidék elővédelmi jegyzékéből az Alsó svábhegyi út 7., a Németvölgyi út 63., a Virányos út 10/b és a Ráth György utca 22. szám alatti épületeket. Az első három ingatlan esetében, az elkészült szakvélemény alapján, az épületek állapota, építészeti értékeinek minősége nem indokolja a helyi védelem alá vonást és az elővédettség további fenntartását. A negyedik ingatlan fővárosi védettség alatt áll, ezért indokolatlan a kettős védelem.

z.