A_tobbseg_akarata_ellen_inditottak_harcot

A többség akarata ellen indítottak harcot

Világnézet és pártállás szerint különbséget tenni jó és rossz között – nem bölcs dolog. Az áprilisi választások eredménye (másik oldalról: eredménytelensége) óta még népszerűbb „játék” lett – a vesztes félnek semmi sem drága alapon – kétségbeesetten, indulatból bírálni mindent, ami az országban történik. Egy a lényeg: ártani a kormányoldalnak.
A minap inkorrekt, megalapozatlan információkat tényként kezelő írások jelentek meg a sajtóban a Normafa rehabilitációjáról. A szerzők, a szerkesztők és a vélhetően mögöttük álló vereségbe belenyugodni nem tudók úgy fogalmaztak, mintha nem ismernék a többéves egyeztetés eredményeit. Ezzel, a békétlenség pártján álló szűk érdekcsoport igényeit kiszolgálva, a többség által évek óta támogatott terv ellen próbálják hangolni az embereket.
Mert az igazság az, hogy a Hegyvidéki Önkormányzat soha nem tervezte és továbbra sem tervezi „grandiózus télisport-komplexum” kialakítását a Normafán. Ezzel az állítással a cikk szerzője tudatosan megpróbálja szembefordítani az önkormányzattal a környezetvédő civil szervezeteket és a lakosságot. A 2015-ös helyi népszavazáson a XII. kerületben élő szavazók 81%-a támogatta azt az elképzelést, hogy a régi, korábban is sípályaként használt, mintegy 300 méteres lejtő adalékanyag nélküli, mesterséges hó felhasználásával működjön. Ehhez nem szükséges új nyomvonal kialakítása, és ami még fontosabb, rendkívüli fakivágás sem, hiszen a Normafa területén kizárólag a 2012 óta hatályos erdőterv alapján folynak erdészeti munkák.
A sí-, sífutó- és szánkópályákat évtizedek óta szintén változatlan nyomvonalon használják az emberek, a mesterséges hó előállításához szükséges gépészet és víztározó pedig az Eötvös út 48. alatt található, önkormányzati tulajdonú építési telken jöhet létre, amelyen jelenleg is egy épület áll.
A kis „történelmi” sípálya helyreállításával egy időben az önkormányzat szeretné elkülöníteni a sízőket, a sífutókat és a szánkózókat, elsősorban a balesetveszély elkerülése érdekében. Tehát lesiklani a régi pálya 300 méteres nyomvonalán lehet majd, sífutásra pedig a több mint hatvanhat éve működő, úgynevezett MHK kör – kizárólag természetes hó esetén –, a Szaniszló-rét és környéke oktatóterületként ad továbbra is lehetőséget. A szánkózók pedig az Anna-rét oldalánál kapnának megfelelő helyet.
A hóágyúzás – aminek segítségével néhány héttel meghosszabbítható a sízés és a téli sportok szezonja a területen – a Natura 2000 hatástanulmány szerint semmilyen káros hatást nem okoz, sőt, a megjelenő csapadékpótlás még javíthatja is egyes élőhelyek állapotát. Ez a munka nem jár ökológiai kockázattal, erre kitért már a korábbi tanulmány is. Az önkormányzat ennek folyamatos vizsgálatára síbizottságot (Téli Sportokkal Kapcsolatos Környezeti Hatásokat Vizsgáló Testület) hozott létre, amelyet egy elkötelezett környezetvédő szakember vezet.
A Normafa rehabilitációjával kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány egyeztetése két éven át tartott, több mint 43 civil szervezettel, zöldszervezettel és a lakossággal folytatott társadalmi egyeztetés előzte meg. Végül sikerült megtalálni azt az irányt, ami mindenki számára elfogadható, és a helyi népszavazáson az itt élők a Normafa rendbetétele mellett döntöttek. Ezek után teljesen érthetetlen, hogy több évvel később kinek és miért áll érdekében valótlanságokat terjeszteni a rehabilitációról. Amely továbbra is a terveknek megfelelően folytatódik – akárhogy is szeretnék némelyek az ellenkezőjét.