Kameratelepites_onkormanyzati_segitseggel1

Kameratelepítés önkormányzati segítséggel

A Hegyvidéki Önkormányzat ebben az évben először pályázatot hirdet társasházak számára zárt rendszerű, képrögzítővel ellátott megfigyelőkamera vagy kamerarendszer telepítésére. A támogatás mértéke a telepítés összköltségének 30%-a, legfeljebb 250 ezer forint. A pályázati keret ötmillió forint, jelentős érdeklődés esetén azonban tovább növelhető ez az összeg.

Újabb segítséget kapnak a XII. kerületi társasházak, a Hegyvidéki Önkormányzat ugyanis vissza nem térítendő támogatást nyújt zárt rendszerű, képrögzítővel ellátott megfigyelőkamera vagy kamerarendszer telepítésére. Az összesen ötmillió forintra május eleje óta pályázhatnak a legalább nyolclakásos lakóházak, a finanszírozás a költségek 30 százaléka, de legfeljebb 250 ezer forint lehet. Nagyon fontos, hogy az önkormányzat kizárólag a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő műszaki tartalmú fejlesztést támogatja.
A közös tulajdonban lévő helyiségek, területek és épületrészek biztonságát szolgáló kamerának vagy kamerarendszernek 0–24 órában kell üzemelnie, a folyamatos működést minimum 15 perces áthidalási idővel rendelkező, szünetmentes tápforrás biztosítja. A kamera látóterében kizárólag magántulajdonú területek lehetnek, azaz a közterületekről nem készíthető felvétel.Kameratelepites_onkormanyzati_segitseggel2További előírás a 15 méteren belüli láthatóság, a 3-5 méteren belüli arcfelismerés, valamint az, hogy a képen látható személy 10-15 méteres távolságból egyértelműen beazonosítható legyen. A rögzítőegységet védett helyiségben, kulcsra zárható szekrényben kell elhelyezni, az időbélyeggel és a kamerák telepítési pozíciójának adataival ellátott felvételek tárolása a jogszabályban meghatározott 15 nap. A zárható szekrény kulcsával rendelkező személy (a gondnok vagy a helyettese) adatait a rendőrség számára át kell adni, ennek hiányában a kamerarendszert nem veszik át.
Ami az elhelyezést illeti, a kamera legalább 2,5 méter magasságban legyen, úgy, hogy ne lehessen segédeszköz nélkül hozzáférni, elfordítani, a felvételt megakadályozni. Több bejárat esetén alkalmazható olyan rendszer, ami közös rögzítőeszközt használ.
A pályázat részletesen megadja az eszközökre vonatkozó minimális műszaki tartalmat, amitől csak akkor lehet eltérni, ha a telepített egység jobb paraméterekkel rendelkezik. A kiírók szintén meghatározták a kivitelezővel szembeni elvárásokat, a pályázatokat ennek megfelelően előminősítik. Feltétel, hogy a telepítést végző vállalkozás vagy cég alkalmazásában álló tervező, szerelő rendelkezzen megfelelő rendőrhatósági engedéllyel, szakmai és felelősségbiztosítással, valamint referenciákkal. A telepítéssel kapcsolatos jogi hátteret a 2003. évi CXXXIII. törvény 25. § és a 2004. évi CXV. törvény 14/A. § szabályozza.
Nem vehetnek részt a pályázaton azok a lakóközösségek, amelyek perben állnak az önkormányzattal, vagy bármilyen tartozásuk van a kerület felé. Kizáró ok a megadott műszaki tartalomtól való eltérés, továbbá a személyi feltételek figyelmen kívül hagyása.
A részletes pályázati kiírás, az adatlap és a jelentkezési lap letölthető a www.hegyvidek.hu oldalról, vagy átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. A támogatásra a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2018. augusztus 31-ig lehet pályázni. Eredményhirdetés egy hónappal a beadást követően lesz, a megítélt összeget az elszámolás leadásától számított 60 napon belül utalja át az önkormányzat.

(-os)

 

Konzultációs lehetőség: minden szerdán 10–12 óráig a polgármesteri hivatal városfejlesztési irodáján.