Adófizetési határidő közeledik

A kommunális, a telek-, az építmény- és a gépjárműadó első féléves összegét az idén március 19-ig kell befizetnünk. Fizetési kötelezettségünket bankkártyával is teljesíthetjük a www.eugyintezes.hegyvidek.hu elektronikus ügyintézési felületen, amennyiben egyszer már megtörtént a személyes azonosítással járó regisztrációnk, vagy rendelkezünk a központi Ügyfélkapu-rendszer használatához szükséges felhasználónévvel és jelszóval. A hegyvidéki E-ügyintézés rendszerében az adóbevallásra, valamint az adóegyenleg lekérdezésére is lehetőség nyílik.
Az építményadó és a telekadó esetében a Hegyvidéki Önkormányzat 2018. január 1-jétől néhány új kedvezményt léptetett életbe. Azok a nyugdíjasok, akik 2017. december 31-ig életjáradéki szerződést kötöttek egy céggel, és emiatt a magánszemélyek kommunális adója helyett a magasabb összegű építményadót kell fizetniük az általuk használt lakás után, a mostani évtől 90%-os adókedvezményt vehetnek igénybe.
A telekadóról szóló rendeletben két újabb elemmel bővült a kedvezmények köre. Már nemcsak az építési tilalom alatt álló, hanem a 0%-os beépítési mértékű övezetbe tartozó telkek esetében is 50%-os adókedvezményre jogosultak a magánszemély adóalanyok. További újdonság, hogy a víz- és csatornahálózat, valamint közút építésére fordított összegeket a befizetés évében, valamint az azt követő öt naptári évben – maximum 500 ezer forint erejéig – levonhatják a magánszemélyek a telekadóból.
Ez utóbbi szabályozással leginkább a csillebérci üdülőterületen élők számára teremtett az önkormányzat kedvező lehetőséget arra, hogy egymással összefogva megkezdjék a szükséges közműfejlesztéseket. A telekadó-kedvezmény adatbejelentés alapján vehető igénybe, amelynek során csatolni kell a kivitelezővel kötött szerződés és a közműfejlesztésre létrehozott társulás alapító okiratának másolatát, továbbá a tárgyévben történt befizetést igazoló bizonylatokat.

z.