A_Kodaly-modszer_nyomaban

A Kodály-módszer nyomában – holland vendégek a Kós iskolában

„Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját… Sokszor egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége” – mondta Kodály Zoltán 1929-ben.

Leendő és már pályán lévő holland zenepedagógusok hegyvidéki ének-zene órákon vettek részt március elején. A Hágai Királyi Konzervatórium hallgatóiból és tanáraiból álló, tizenöt fős muzsikuscsapat a Zeneakadémia mintaiskolájaként működő Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolába látogatott.
„Magyarországon az éneklés sokkal inkább része az iskolai életnek. Nálunk alig énekelnek a gyerekek, sőt vannak olyan intézmények, ahol ének-zene foglalkozások sincsenek” – válaszolta Suzanne Koning, a Hágai Királyi Konzervatórium tanára arra a kérdésünkre, miben látja a fő különbséget a magyar és a holland általános iskolások zenei nevelése terén. Mint mondta, a hallgatókkal és kollégáival elsősorban azért érkezett hazánkba, hogy tanulmányozzák a Kodály-módszer alkalmazásának mai igényekhez igazodó eszközeit. Ezzel a céllal látogattak el több más helyszín mellett a Kós Károly iskolába is, ahol három korosztály foglalkozásait nézték végig.
„Az alsósoknak tartott órán nagyon tetszett, ahogy éneklés közben labdákat adogatnak egymásnak a gyerekek, így játékos módon, a mozgással összekapcsolva fejlesztik zenei képességeiket. A nagyobbak esetében az alapos összhangzattan-ismeret nyűgözött le bennünket, továbbá az is, hogy a diákok milyen kiválóan tudnak két-három szólamban együtt énekelni” – ragadott ki példákat a Kósban szerzett pozitív élményeikből a holland zenepedagógus.
A vendégek az Európai Unió által támogatott Erasmus+ program keretében, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Hágai Királyi Konzervatórium és a National Youth Choir of Scotland skót partnerintézmény közös projektjéhez kapcsolódva érkeztek a Hegyvidékre. A nemzetközi együttműködés azzal a szándékkal jött létre, hogy a leendő zenetanárok Európa-szerte hasonló módon sajátíthassák el a Kodály-pedagógiát, továbbá KodályHUB néven létrejöjjön egy sok száz dalból és dallamból álló internetes adatbázis, valamint egy énekes játékgyűjtemény, ami az ének-zene tanításhoz nyújt majd segítséget.
„A KodályHUB weboldalra első körben a magyar, a holland és a skót hallgatók által gyűjtött kilencszáz dallam és az ezekhez társított, mozgásos feladatokkal kombinált zenei játék kerül fel. Ám mielőtt a zenetanárok számára közkinccsé tennénk a gyűjteményt, a játékok gyakorlati alkalmazhatóságát kipróbáljuk az általános iskolás diákokkal” – szólt a nemzetközi projekt részleteiről Szirányi Borbála, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem művésztanára, aki kollégájával, Barabás Edina karnaggyal együtt rendszeresen tart foglalkozásokat a Kós Károly iskolában.
A Kós Károly Általános Iskola vezetője, Osváth Emese elmondta, hogy tagintézményük, a Városmajori Gimnáziummal és a Városmajori Óvodával közösen, már több mint négy éve a Zeneakadémia mintatagozataként működik. A fő cél a Kodály-módszer gyakorlati megújítása, hogy a zenetanítás lépést tartson a korral.
A tagintézmény-vezető kiemelte, hogy mintaiskolaként nemcsak az ének-zene órák pedagógiai tartalmát újíthatják meg. Az Erasmus+ program keretében összesen mintegy 14 ezer euró támogatást kaptak eszközfejlesztésre, aminek köszönhetően új bútorzatot vásárolhattak az énekterembe, valamint egy digitális táblát kaptak a Zeneakadémiától. Ez utóbbi eszköz segítségével lehetőség nyílik arra, hogy tanulóik elsőként találkozhassanak a zeneoktatás korszerűsítéséhez kapcsolódó, nemrégiben megkezdett szoftverfejlesztő munka eredményeivel.

d.