Unnepeltek_a_svabhegyi_reformatusok1

Ünnepeltek a svábhegyi reformátusok

Hálaadó istentiszteleten iktatta be dr. Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke Berta Zsoltot svábhegyi lelkészi állásába. Az ünnepségen felszentelték és hivatalosan átadták a Svábhegyi Református Egyházközség – mások mellett a Hegyvidéki Önkormányzat támogatásával elkészülő – új parókiaépületét. Az eseményen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is, míg a Hegyvidéki Önkormányzatot Pokorni Zoltán polgármester és Fonti Krisztina alpolgármester képviselte.
Beiktatási beszédében Bogárdi Szabó István Lukács evangéliumát idézte. Jézus az egymás fontosságáról vitatkozó apostolok előtt kinyilatkoztatta: a legfontosabb mindig a másokat szolgáló. Ezt tette Jézus is az utolsó vacsorán az apostolok között, mert ő a legnagyobb – fogalmazott a püspök, felkérve Berta Zsoltot, hogy erre időről időre emlékeztesse a svábhegyi reformátusokat. Mint mondta, a gyülekezetnek is támogatnia kell azokat, akik a világ bármelyik országában Jézusért szenvednek. Legyenek a svábhegyi gyülekezet tagjai Jézus igazságának hirdetői, állják ki az állhatatosság próbáját, vetekedés, dicsvágy, vita nélkül, egymást szeretve. A beszédet követően Berta Zsolt átvette a templom kulcsait, majd a lelkipásztorok áldását fogadta.Unnepeltek_a_svabhegyi_reformatusok2Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának leköszönő vezetője beszédében hangsúlyozta: az építkezés türelemre, a hüpomoné, azaz az állhatatosság, a „dolgok alatt való maradás” képességére tanította a gyülekezetet. Hozzátette: az egyház nem valamilyen érdekvédelmi szervezet, a tágabb közösséget szolgálja. Ezért támogatja a polgári kormányzat az egyházak fejlesztéseit.
Soltész Miklós államtitkár arról beszélt, hogy a rendszerváltást követően több ezerre nőtt az egyházi fenntartású óvodák és iskolák száma, ami óriási eredmény, miközben Európában valóságos keresztényüldözés zajlik. Éppen ezért a svábhegyi templom egyik feladata, hogy a család, a házasság, a hit, a keresztény értékek tiszteletét hirdesse.
Várakat kell építenünk, amelyek utánunk is fennmaradnak. Ilyen a református templom és parókia, melyek elkészültéhez az önkormányzat a többi között a szükséges terület átadásával járult hozzá – mondta Pokorni Zoltán. Az építkezés folytatódik, a szomszédos telkeken 2020 végéig elkészül egy öt csoportot fogadó református óvoda. Minden bizonnyal ez lesz a Hegyvidék egyik legszebb intézménye, ami gyerekeket fogad, és magában foglalja majd az itt álló, ma még rossz állapotú villaépületet. További jó hír, hogy a közeli Szent László-plébánia is óvodaépítésbe kezd, így néhány éven belül két modern óvodával gazdagodik a Svábhegy és a XII. kerület.
A szerbiai Torontálvásárhelyi Református Egyházközség lelkésze, Beszédes Mária a tizenöt éves testvérgyülekezeti kapcsolat, Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka a svábhegyi gyülekezettől és a magyar államtól kapott támogatás fontosságáról szólt, míg dr. Koncz Kornélia, a svábhegyi gyülekezet gondnoka az építkezés történetét ismertette.
Beiktatását az esküvőhöz hasonlította Berta Zsolt. Mint mondta, hosszú ideig kellett várni erre a pillanatra, az így eltelt évek pedig bővelkedtek próbatételekben. Szinte a semmiből sikerült létrehozni a gyülekezetet, majd felépíteni a templomot, megalakítani az önálló svábhegyi egyházközséget.
A most átadott parókiaépületben a lelkészi és helyettes lelkészi lakások kaptak helyet, a felső szinten a későbbiekben ifjúsági terem, vagy gondnoki lakás is kialakítható. Mindezek mellett elkészült a templom és a parókia közötti udvar és kert, amiket szintén a hívek szolgálatába állítanak.

-os