A_Farkasreti_temeto_kevesbe_ismert_siremlekei2

A Farkasréti temető kevésbé ismert síremlékei

A Farkasréti temetőben zajló tematikus séták legutóbbi alkalmán a sírkert felső részében lévő fontosabb síremlékek felkeresése következett. A Hó utcai bejárattól indultunk el a kétórás „történelemórára” Szilágyi Rita idegenvezető irányításával.A_Farkasreti_temeto_kevesbe_ismert_siremlekei1

Elsőként Simonyi-Semadam Sándor (1864–1946) miniszterelnök egyszerű, fekete gránit sírjánál álltunk meg, akivel együtt nyugszik Erzsébet lánya és veje, Mayer Miksa is. 1920. március 15-én nevezte ki őt Horthy Miklós kormányzó, és mindössze négy hónapig volt hivatalban, majd a trianoni békediktátum aláírását követően lemondott.A_Farkasreti_temeto_kevesbe_ismert_siremlekei5

Távoli rokona volt Simonyi Károly, a későbbi neves fizikaprofesszor, aki tízgyermekes parasztcsaládban született, és iskoláztatását az exminiszterelnök és lánya, valamint veje finanszírozták. Fia, Charles Simonyi nagy karriert futott be az Egyesült Államokban mint a Microsoft egyik vezető munkatársa, egyben a második magyar, aki a világűrben járt. Hárommilliárd dolláros vagyonából jelentős összegeket fordít jótékony célokra.A_Farkasreti_temeto_kevesbe_ismert_siremlekei3

Ottlik Géza (1912–1990) író, műfordító szülei sírjában nyugszik. Apjával azonos neve egy kisebb nyitott könyvben olvasható, amely utal olyan remekműveire, mint az Iskola a határon és a Hajnali háztetők.

Pár lépésre onnan Jékely Zoltán költő (1913–1982) és felesége nyughelyéhez érkezünk, egy erdélyi motívumokkal díszített sírkőhöz. Jékely szülei is neves irodalmárok voltak: Áprily Lajos és Jancsó Adrienne.A_Farkasreti_temeto_kevesbe_ismert_siremlekei4

Gulácsy Lajos (1882–1932) festőművész (a felirat „pictor”-ként említi) síremlékét az 1903-ban festett önarcképének nagyméretű reprodukciója díszíti. Borsos Miklósnak a festmény alapján készült domborműve sírrablók áldozata lett. Gulácsy művészetét különleges álomvilág, sajátos líra jellemezte. A Raffaello előtti toszkán reneszánsz művészet rajongója volt, de a szecesszió és a szürrealizmus is felfedezhető alkotásain. Az emlékművön szereplő sírvers Juhász Gyula Gulácsy tiszteletére írott költeményéből való: „Csodálatos, szent, tiszta művész, Giotto jó utóda”.

Marschalkó János (1819–1877) épületdíszítő szobrászművész számos középület (Magyar Tudományos Akadémia, Vigadó, Rudas-fürdő) szobordíszeit készítette el, legismertebbé mégis a Lánchíd kőoroszlánjai tették. A fáma szerint öngyilkosságot követett el, mert azzal gúnyolták, hogy az oroszlánoknak nincs nyelvük. Szerencsére ez csak legenda – és egyébként sem volt igaz a vád. Maga tervezte hatalmas síremlékén a végítélet angyala ül harsonával a kezében.A_Farkasreti_temeto_kevesbe_ismert_siremlekei6

Német nyelvű – „Ehre und Treue” (Becsület és hűség) – felirat olvasható Friedrich August von Üchtritz császári vérteskapitány kolosszális méretű sírjelén, amely a Vízivárosi katonai temetőből került ide. Előoldalán a rangját jelképező római kard, hátoldalán pedig nemesi címere látható. Ő az 1849. évi tavaszi hadjáratban, a kápolnai csatában vesztette életét, osztrák oldalon. A közelben számos fekete gránit sírjel csoportosul, ezeket a Vízivárosi és a Németvölgyi temető felszámolását követően helyezték át Farkasrétre.

A nagyméretű teraszon kialakított, koporsós temetésekre is alkalmas, úgynevezett „Urna panteon” rendszer következett sétánk során. Az Angyalok kertje kiemelkedő művészeti értéke Szent Mihály arkangyal impozáns bronzszobra, amelynek alkotója Veres Lajos, aki a temető főbejáratánál felállított griffet is megmintázta.A_Farkasreti_temeto_kevesbe_ismert_siremlekei7

Szász-Coburg Ágostonné (1869–1945) hercegnő egyszerű síremléke az egyetlen köztemetőben álló Habsburg-sír Budapesten. Sima fehér kereszt jelöli altorjai báró Apor Gizella (1886–1971) sírját, aki a mártírhalált halt Apor Vilmos püspök nővére volt. Az önkéntes és intézményesített betegápolás legnagyobb hazai képviselője egész életét ennek a magasztos célnak áldozta.

Dr. Kabay János (1896–1936) gyógyszervegyész tragikusan rövid életében jelentős felfedezéseket tett a mákgubóban rejlő gyógyító hatású anyagok kivonását illetően. Nevéhez fűződik az a kicsiny gyógyszergyártó cég, amiből később a tiszavasvári Alkaloida fejlődött ki. Látványos síremlékén a tudós látható, kezében mákgubókkal és a kémcsövet vizsgálgatva. Felesége, Kelb Ilona is itt nyugszik, ő az ország első női vegyészdoktora volt.

Tersánszky Józsi Jenő (1888–1969) és felesége hamvai urnasírban vannak. A Kakuk Marci halhatatlan alkotójának sok-sok írása kedvelt olvasmánya irodalomkedvelők százezreinek.A_Farkasreti_temeto_kevesbe_ismert_siremlekei8

A XII. kerületben közterület viseli Ományi Kálló Ferenc (1894–1944) katolikus tábori lelkész nevét (Kálló esperes utca), aki a második világháború idején komoly részt vállalt az ellenállásban. A német megszállást követően zsidómentési tevékenysége miatt a nyilasok a budakeszi erdőben kivégezték. A Márvány utca egyik házát, ahol lakott, és ahonnan elhurcolták, emléktábla jelöli. A jeruzsálemi Jad Vasem Intézet posztumusz Világ Igaza kitüntetéssel adózott emlékének 2005-ben. Sírja fehér márványobeliszk, amelyet a Honvédelmi Minisztérium állíttatott helyre néhány éve.

Germanus Gyula (1884–1979) fehér márvány síremlékén a muszlimoknál szokásos turbán és a Korán arab nyelvű első sorai láthatók, hiszen ő áttért az iszlámra, és Abdulkerim néven lett ismert az arab világban. A világhírű orientalista, utazó, kiemelkedő tudós, író hosszú élete során számos – gyakran hihetetlen – nehézség árán megvalósított keleti utazásai egyikén – 1935-ben – titokban még Mekkába is eljutott.A_Farkasreti_temeto_kevesbe_ismert_siremlekei9

A rendszerváltás utáni első magyar miniszterelnök édesapja, idősebb dr. Antall József (1896–1974) síremlékét ott jártunkkor lengyel nemzeti szalaggal díszített hatalmas koszorúk ékesítették. A neves politikus a Független Kisgazdapárt alapító tagja volt, 1939 és 1945 között menekültügyi kormánybiztosként harmincezer lengyel menekült (köztük ötezer zsidó) megmentésében vállalt aktív szerepet. Ő is posztumusz Világ Igaza kitüntetést kapott.

A kijárat felé haladva több útba eső síremléknél is megálltunk a temető alsó, ismertebb részén, amelyet már egyéb sétáinkon is felkerestünk. Sajnos láttunk két friss sírhantot is: Tahi Tóth László színművész és Szepesi György sportriporter végső nyughelyét.

Márton Attila