Önkormányzati segítség ebek védőoltásához

A Hegyvidéki Önkormányzat a XII. kerületi idős, egyedülálló kutyatulajdonosoknak szeretne segítséget nyújtani a 2019. január 1-jétől bevezetésre kerülő új ellátásával, az ebek veszettség elleni védőoltásának költségeihez nyújtott hozzájárulással.
Támogatásra azok a 65. életévüket már betöltött vagy 2019-ben betöltő, XII. kerületben élő, egyedülálló kutyatartók jogosultak, akiknek havi jövedelme nem haladja meg a 122 000 forintot. A támogatás összege kérelmezőnként 5000 Ft.
A kérelemnyomtatvány átvehető a polgármesteri hivatal népjóléti irodáján ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a www.hegyvidek.hu honlapról, az Ügyintézés/Támogatás, gondoskodás oldalról. A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat, továbbá a kisállat-egészségügyi könyv vagy állatútlevél másolatát.
A kitöltött kérelmet az oltást követő 60 napon belül kell benyújtani a népjóléti irodához:

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Népjóléti Iroda

(1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. emelet).

Ügyfélfogadás: hétfőn 13.00–17.30, szerdán 8.00–16.00, pénteken 8.00–12.00 óráig.