Támogatás időskorúaknak

Az önkormányzat az idén márciusban is 12 000 forint összegű támogatással nyújt segítséget a rászoruló időskorú hegyvidéki polgároknak.
Az önkormányzat rendelete értelmében a támogatás automatikusan, tehát külön igénylés nélkül jár mindazoknak a február 28-ig 65. életévüket betöltő időseknek, akik 2018. szeptember 1-je és 2019. február 28-a között rendkívüli települési támogatásban részesültek. (Rendkívüli települési támogatások: az esetenkénti támogatás, a krízistámogatás, a temetési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.)
A támogatás megállapításához kérelmet kell benyújtania annak a személynek, aki a fenti ellátások egyikében sem részesült, február 28-ig betölti 65. életévét, nem rendelkezik tartós megtakarítással, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 93 100 forintot. Az egyedül élők, valamint a 90. életévüket betöltöttek esetében a jövedelmi értékhatár 106 100 forint.
A kérelemnyomtatvány átvehető a népjóléti irodán ügyfélfogadási időben, továbbá letölthető a www.hegyvidek.hu honlapról, az Ügyintézés/Támogatás, gondoskodás oldalról.
A kérelemhez csatolni kell az igénylő jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat.
A kitöltött kérelmet február 28-ig kell benyújtani a polgármesteri hivatal népjóléti irodájához:

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Népjóléti Iroda

1126 Budapest, Böszörményi út 20. 2. emelet

Ügyfélfogadás: hétfőn 13.00–17.30, szerdán 8.00–16.00, pénteken 8.00–12.00 óráig.