Minden_tervezett_utfejlesztes_megvalosult_2018-ban2

Minden tervezett útfejlesztés megvalósult 2018-ban

Nemcsak a kerületi utak karbantartására, állagmegóvására, hanem az úthálózat, a járdák és lépcsők fejlesztésére is figyelmet fordít a Hegyvidéki Önkormányzat. Nem volt ez másként tavaly sem, az összes tervezett fejlesztést sikerült megvalósítani, számos lépcső, járda, emellett több ezer négyzetméternyi burkolat újult meg. Mindehhez az itt élők hozzájárulása is szükséges, ugyanis a munkákat pályázati támogatásokból, saját forrásokból, valamint jelentős részben a befolyt kommunális adóból származó bevételekből finanszírozza az önkormányzat.

Több ezer négyzetméter út- és járdaburkolat újult meg a Hegyvidéken 2018-ban, lépcsőket, köztereket építettek át a kivitelezők. A nyár legnagyobb útépítése a Nógrádi utcában zajlott, amelyet a járdával együtt az elejétől a végéig újraaszfaltoztak, és kicserélték a szegélyköveket. Ugyancsak jelentős beruházás volt a Határőr út Abos utca és Istenhegyi út közötti szakaszának rekonstrukciója. A fejlesztés során 115 méter hosszan új aszfaltburkolatot kapott a kocsiút.
Százötven méter hosszan az alapokig visszabontották az Ada utca alsó szakaszát, majd a meglévő szegélyek részbeni felhasználásával és új, kiemelt szegélyekkel teljesen újjáépítették. Korábban rendszeresen gondot okozott a csapadékvíz elégtelen elvezetése, ezt csatornarendszerre kötött hat víznyelővel oldották meg a szakemberek.
Vadonatúj útalapot és aszfaltburkolatot kapott az Arató utca Edvi Illés utcához közelebbi része, lakossági egyeztetést követően egyes szakaszokon, a parkolást megkönnyítendő, másfél méterrel bővítették az útpályát. Emellett murvázták az utca felső, 80 méteres részét. A Diós árok középső szakaszán lévő parkolót is újramurvázták, a vízátfolyások kivédése érdekében szegélyköveket raktak le, a surrantók a zöld területre vezetik a csapadékvizet.
Szélesítették és újraaszfaltozták az útpályát az Irhás árokban, az Adorján úttól a Törökbálinti útig tartó mintegy 135 méteres szakaszon. Mindkét oldalra kiemelt szegély került, ennek köszönhetően a csapadékvíz az ugyancsak most beépített, az út teljes szélességét keresztező rácsos víznyelőkön keresztül jut a csatornába. Ezzel megszűnnek az átfolyások az úttesten, és a környező telkekre sem jut be a víz. A csapadékvíz elvezetését kellett megoldani a Pinty utcában, ahol a jobb oldalon 160 méter hosszan K-szegélyt alakítottak ki a kivitelezők.
Ezerhétszáz négyzetméteren átépítették a Libegő felső, János-hegyi állomása előtti területet, ahol 800 négyzetméter gyep, zöld szigetek létesültek, 160 négyzetméteren pedig cserjéket ültettek. Összesen közel 1000 négyzetméter zöld terület jött létre. Könnyen járható, a Normafa más részein már sikerrel alkalmazott stabilizált murvaburkolatot kaptak a szintén újonnan kialakított sétaútvonalak, valamint befejeződött a panorámaterasz felújítása.Minden_tervezett_utfejlesztes_megvalosult_2018-ban1Elkészült a Hegyvidéki Kulturális Szalon közvetlen környezetének rendezése, a csatlakozó járdák térkövezése, új tereplépcső és zöld felületek kialakítása. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem épülete előtt, a Zugligeti úton gyeprácsos, térköves burkolattal ellátott, tíz férőhelyes parkoló épült.Minden_tervezett_utfejlesztes_megvalosult_2018-ban3A földrajzi viszonyok miatt a Hegyvidéken különösen sok a lépcső. Ezek közül tavaly teljesen átépítették a Napos utcában lévőt, amelyet egészen az alapokig visszabontottak. Biztonsági korlátot is felszereltek, valamint az igények figyelembevételével megváltoztatták a lépcsőfokok kialakítását, így a lépcső sokkal kényelmesebben használható.
Lakossági kérésre az önkormányzat átalakíttatta a Borbála lépcsőhöz vezető, korábban betonlapokkal burkolt, ezért botlásveszélyes járdát. A gyalogosok ma már egy kényelmes, térkővel újraburkolt, szélesített, masszív fémkorláttal ellátott gyalogjárót használhatnak.
Lezárult a Zalai lépcső és az Alkony lépcső rekonstrukciója, az előbbinek az alsó szakasza, az utóbbinak a Béla király út és a Bükkös utca közötti része újult meg, míg a Zsibói lépcső sárosodását a rézsű alatt kialakított kiemelt kerti szegéllyel szüntették meg a kivitelezők. Lezajlott a Pethényi lépcső középső szakaszának felújítása, valamint a vízelvezetés és az ott lévő zöld terület rekonstrukciója is.
Birtokba vehették a gyalogosok a Borbála lépcsőhöz vezető, térkővel burkolt járdát. A Szendrő utcát és a Fodor utcát összekötő, több tagból álló lépcsősor középső szakasza is új kialakítást kapott.
A Kálló esperes utcai meredek járdán közlekedőknek jelent nagy könnyebbséget az újonnan telepített korlát. A tervezők külön figyelmet fordítottak arra, hogy a 200 méteren elhelyezett kapaszkodók ne zavarják a környező társasházak megközelíthetőségét.
A szegélyek átépítésével és pótlásával, a meglévő aszfaltburkolat és az alépítmény teljes cseréjével újult meg a Nárcisz utcai járda a Tamási Áron utca és a Mártonhegyi út közötti 144 méteres szakaszon. Újjáépítették a teljes alépítményt, pótolták a hiányzó vagy sérült szegélyköveket, valamint leaszfaltozták a teljes járófelületet. Jelentős járdafelújítás történt az Ormódi utcában is, a Kempelen Farkas utca és a Mártonhegyi út között.Minden_tervezett_utfejlesztes_megvalosult_2018-ban4Szinte teljesen újjáépült a két évvel ezelőtt megszépült Városháza tér, amelyet egy csőtörés súlyosan megrongált. A feltörő nagy nyomású víz nemcsak a kövezetet törte össze, hanem több helyen megrongálta a betonalapot, sőt a beton alatti, homokos, kavicsos feltöltés is károsodott. A betonaljzatot több helyen teljesen kicserélték, mintegy 500 négyzetméterre új kövezet került.
Futókör létesült a Gesztenyés kertben. A gumiburkolatú, nagyobbrészt a meglévő gyöngykavicsos ösvényt követő, 400 méter hosszú pálya különlegessége, hogy a lefutott távolság könnyebb számontartását százméterenkénti felfestés segíti.Minden_tervezett_utfejlesztes_megvalosult_2018-ban5A mostoha időjárási viszonyok miatt jelenleg nem lehetséges komolyabb útépítés, javítás. Egyedül a közlekedés biztonságára veszélyes kátyúk javítása zajlik, ezeket átmenetileg hideg aszfalttal töltik ki a szakemberek. Az önkormányzati fenntartású utakat – amiken nincs tömegközlekedés – a polgármesteri hivatal városfejlesztési irodájának munkatársai folyamatosan ellenőrzik, és az észleléstől számított 72 órán belül megszüntetik az úthibát. Számítanak a lakosság segítségére is, a kátyúkról a www.hegyvidek.hu honlapon, valamint a mobiltelefonra ingyenesen letölthető Hegyvidék-applikáción keresztül lehet bejelentést tenni. Fővárosi kezelésű utakkal kapcsolatban a 301-7500-as telefonszámot kell hívni.

sm.