Fenntarthato_megoldasokat_javasolnak_a_szakertok

Fenntartható megoldásokat javasolnak a szakértők

A Normafa tervezett rehabilitációja kapcsán ezekben a napokban zárult le a megvalósíthatósági tanulmány készítésének első szakasza, az úgynevezett változatelemzés. Az eredményeket az elemzést készítő konzorcium vezető cégeinek munkatársai, dr. Hitesy Ágnes, a HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. ügyvezetője, valamint Dócsné Balogh Zsuzsanna, a TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft. közgazdasági igazgatója mutatták be lapunknak.

Mi a célja a konzorciumuk által kidolgozott változatelemzésnek?

Hitesy Ágnes: A nagyobb projektek esetében – a Normafa rehabilitációja is ebbe a körbe tartozik – mindenképpen szükség van megvalósíthatósági tanulmányra. Ez egy objektív, szakmailag független team által előállított anyag, ami az adott projekt műszaki, gazdasági, pénzügyi megvalósíthatóságának feltételrendszerét, valamint társadalmi hasznosságát vizsgálja. A Normafa tervezett rehabilitációja kapcsán, éppen a nagyságrendje miatt, kétlépcsős vizsgálatra kaptunk megbízást, amelynek a most lezárult munkaszakasz csupán az első lépcsője. A kidolgozott változatok közül az önkormányzat által kiválasztottra a második lépcsőben készül majd egy jóval részletesebb, a megvalósítás valamennyi aspektusát lefedő elemzés. A mostani munkaszakaszban – átfogó helyzetfeltárás alapján – az úgynevezett változatelemzés készült el, ami a rendkívül széles lehetséges beavatkozási spektrumból azokra az elemekre szűkítette le a projekt tartalmát, amelyekről úgy gondoltuk, hogy a szakma által megkövetelt, az előbbiekben már említett szempontoknak, továbbá megbízónk, az önkormányzat által fontosnak tartott szempontoknak egyaránt megfelelnek. Az önkormányzat kérésére nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a kerület lakosai számára a Normafa-rehabilitáció hozzáadott értéket jelentsen, ugyanakkor ne okozzon többletterhelést sem a közlekedés, sem pedig a terület terhelése kapcsán. Ez utóbbinál például fontos szempont volt, hogy a látogatóforgalmat, amely jelenleg a Normafa és a János-hegy közötti szűk tengelyre összpontosul, lehetőség szerint minél inkább „húzzuk szét”, váljon egyenletesebbé a terület használata. Emellett lényeges volt, hogy a pénzügyileg minél fenntarthatóbb megoldások mellett a rehabilitáció a társadalmi szintű hasznosságot is szolgálja, azaz közgazdaságilag fenntartható legyen.

Az elemzésükben két változatot részleteznek. Melyiknek van több esélye a megvalósulásra?

H. Á.: Munkánk során rengeteg variációt vizsgáltunk, ezek közül szűkítettük le végül is a változatok számát kettőre. Az önkormányzat vezetése arról tájékoztatott bennünket, hogy a mi szakértőink véleményével egybehangzóan az 1. számú, kisebb forrásigényű változatot támogatja majd. Az 1-es változat fő vezérfonala az, hogy megteremti a meglévő használat kulturált és biztonságos feltételeit, ugyanakkor a jelenlegi, túlhasználatból adódó környezeti, közlekedési problémákra is megoldásokat kínál. Az önkormányzat nyilvánosságra hozza mindkét változatot, így azok az érvek is megismerhetők, amelyek az egyikkel szemben inkább a másik mellett szólnak. Mivel az elemzésben azoknak az elképzeléseknek a vizsgálata is megtalálható, amelyeket végül elvetettünk, így mindenki transzparens módon nyomon tudja követni, hogy az egyes projektelemekről mit gondolt a szakértői team.

Milyen projektelemeket tartalmaz a szakértők által támogatott 1. számú változat?

Dócsné Balogh Zsuzsanna: A rehabilitáció tartalmi kereteinek kialakításán túl öt fő, valamennyi területet átfogó, úgynevezett horizontális célkitűzést is figyelembe vettünk, azaz a közlekedéssel, a közbiztonsággal és a köztisztasággal, az akadálymentesítéssel és a tájrehabilitációval kapcsolatos problémák megoldását valamennyi konkrét javaslat kidolgozása során szem előtt tartottuk. A közlekedési problémák rendezése kapcsán a cél az, hogy a felmenő gépkocsiforgalmat csökkentsük az alsóbb részeken történő parkolás elősegítésével, valamint a közösségi közlekedés előnyben részesítésével. Bár a fogaskerekű vasút meghosszabbítása nem része a jelenlegi projektnek, ennek későbbi megvalósításával is számoltunk. A látogatók kulturált kiszolgálásához szükséges funkciók alapvetően meglévő épületekben kapnának helyet, kiemelt figyelmet fordítva a rossz állapotú műemlékek hasznosítására – ennek részeként a területet lentről megközelítők számára a zugligeti egykori lóvasút-végállomás és a Fácán vendéglő műemlék épületében is el lehetne helyezni kiszolgáló funkciókat. A Normafa környékén az eltérő jellegű használatból eredő konfliktusokat, balesetveszélyt minimalizálnánk a futók, terepfutók – télen a sífutók –, valamint a kerékpárosok külön útvonalainak, továbbá a szánkósok és a síelők lejtőinek kijelölésével. A Normafa lejtőjén pedig egy rövid gyermek-, illetve tanuló sípályát lehetne kialakítani.

K. D.