Konstruktiv_vitak_utan_politikai_akcio1

Konstruktív viták után politikai akció

Az elmúlt napokban sajtótájékoztatókon, valamint szórólapokon terjeszti vádjait a Jobbik Magyarországért Mozgalom a Normafa-program ügyében. Ezekről kérdeztük Pokorni Zoltán polgármestert.

A Jobbik néhány nappal ezelőtt lépett a nyilvánosság elé a Normafa-programmal kapcsolatos vádakkal. A párt képviselői már korábban is megosztották ezeket az önkormányzat vezetésével?

– Az elmúlt két évben számos egyeztetésen és vitán vettünk részt. Zöldszervezetekkel, természetvédőkkel, sportegyesületekkel, civilszervezetekkel, szomszédos települések vezetőivel, ellenzéki pártok képviselőivel is egyeztettünk, és számos lakossági fórumon találkoztunk a Hegyvidéken élőkkel. Ennek eredménye az a program, amit ma már majd’ mindenki támogat. A Jobbik képviselői az elmúlt két évben egyszer sem adtak hangot kifogásaiknak, és semmilyen javaslat nem érkezett tőlük. Helyi képviselőjük, Martinez Gábor egyetértett a népszavazás kiírásával is, és támogatta a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény létrehozását is. Kétségtelen, hogy a népszavazás alapjául szolgáló határozati javaslatnál tartózkodott, de azt sem ellenezte. Épp ezért azt gondolom, hogy jelenlegi akció mögött nem az ügyet jól ismerő helyi politikus, sokkal inkább a párt központja áll. Talán ezzel magyarázhatók azok a tévedések, hibák, amelyek alapján azt a következtetést vonták le, hogy nem támogatják a Normafa rendbetételét. Hiszen ők magára hagyott Libegőről beszélnek – a Libegő felújítása ugyanakkor része a programnak. A műemlékek elhanyagolására figyelmeztetnek – azonban programunk lényege, hogy nem új épületekbe, hanem a felújítandó műemlékekbe telepítjük azokat a szolgáltatásokat, amelyekre a kirándulóknak, sportolóknak szükségük van. A törvényben az általuk hiányolt csereerdősítés kötelezettsége is szerepel, éppen az én módosító javaslatom eredményeképpen.Konstruktiv_vitak_utan_politikai_akcio2

„Magánérdekeket szolgáló építkezéseket” is kifogásol a Jobbik.

– A „magánérdekeket szolgáló építkezés” eleve nehezen értelmezhető amiatt, hogy építkezésekre legfeljebb műemlék-rekonstrukciók formájában kerülne sor a területen, emellett pedig az érintett ingatlanok szinte kivétel nélkül állami és önkormányzati tulajdonúak. Háromszázötven hektáron pusztán nyolc olyan telek található, ahol magántulajdonosok is vannak, ezek közül hat esetében pedig egyáltalán nem nő a beépítési lehetőség. Kettőnél van csekély növekedés: az egyik a Zerkovitz-major, amiben az önkormányzat is jelentős tulajdoni hányaddal bír – ezt a házat szeretnénk a Fácánosból induló tanösvény részévé tenni, hogy a gyerekek lássák, milyen volt egy 17. század végi majorsági épület. Ahhoz, hogy fel tudjuk újítani, egy minimális, 17,5 négyzetméteres bővítési lehetőséget tartalmaz a törvény. A másik, 50 négyzetméteres bővítési lehetőséget a Harangvölgyi út 5. számú ingatlan esetében tartalmazza a jogszabály. Eredetileg ide helyezték volna a tervezők a nagy sípályát kiszolgáló ülős lift alsó végállomását. De aki követte a vitákat, tudja, hogy nagy sípálya, új ülős lift s így liftvégállomás sem lesz a területen. A törvény óta született dokumentumok – például a Natura 2000-es hatásvizsgálat – ezeket nem teszik lehetővé. Minderről a Jobbik képviselőit is szívesen tájékoztatom, ha valóban a Normafa sorsa, a pontos részletek érdeklik őket, és nem pusztán egy politikai akcióról van szó. Ezt nem az én dolgom megítélni, bár sokan úgy fogalmaznak, hogy most inkább a párt arculatépítése, s kevésbé a Normafa iránti olthatatlan aggodalom vezérli megnyilvánulásaikat.Konstruktiv_vitak_utan_politikai_akcio3

A fejlesztések egyik fontos helyszíne, az egykori Hotel Olimpia ingatlana többször is előkerült a Jobbik sajtótájékoztatóin. Mit lehet tudni a szálló tulajdonosairól, valamint arról, hogyan zajlana az ingatlan kisajátítása?

– Annak érdekében, hogy az Eötvös út felső része autómentes övezet legyen, az út új nyomvonalát az Olimpia szálló és a mellette lévő telkek érintésével lehet kijelölni. Itt jelölhetjük ki a felújításra és meghosszabbításra váró fogaskerekű vasút új végállomásának helyszínét is. A Normafa-program indításával egy időben – tehát több éve már – változtatási tilalmat rendeltünk el a területen, hogy senki ne spekulálhasson a fejlesztés hasznára. Az Olimpia szálló alapvetően magántulajdonban áll, de kerületünknek is van néhány százalékos tulajdona több más önkormányzattal együtt – ezek még a rendszerváltás évében a belterületi földingatlanok cseréjével jutottak hozzá a tulajdonrészeikhez. A Hegyvidéki Önkormányzat megőrizte tulajdoni hányadát, nem bíztunk meg egyetlen ügyvédnőt sem, hogy a részünket sikerdíjért cserébe értékesítse. Az ingatlan többségi tulajdonosa az IBUSZ-csoport, amely mögött, a harmadik szinten, találtunk egy offshore céget. A jogszabályoknak megfelelően először 2011-ben, aztán 2013-ban, majd az idén is felszólítottuk, hogy jelölje meg a tulajdonosként mögötte álló természetes személyeket. Ezt nem tette meg. Egyebek közt ezért sem kívánunk semmilyen tárgyalásba bocsátkozni a tulajdonosokkal, hanem a közösségi célok érdekében a kormányhivatalnál kezdeményezzük a kisajátítási eljárás elindítását. A kormányhivatal igazságügyi szakértőkkel állapítja meg az ingatlan értékét – nem a majdani fejlesztés után várható, hanem a jelenlegi értéket. Ha ezt valamelyik tulajdonos vitatja, akkor bírósághoz fordulhat, és a bíróság igazságügyi szakértőkkel állapítja majd meg. Mivel a Normafát közpénzből, jelentős összegekből hoznánk rendbe, épp ezért azt szeretnénk, hogy a terület központi részén található Hotel Olimpia várható értéknövekedése a közösséget gyarapítsa, és ne a magántulajdonosokat. Sajnálom, hogy a kétévnyi komoly szakmai munka után kialakult széles körű konszenzust a Jobbik egy politikai akcióval próbálja tönkretenni

sz.