Újra beragyogja a templomot a Szent Erzsébet-üvegablak

A második világháborúban egy bombatámadás során a légnyomás súlyosan megrongálta a Városmajori Jézus Szíve Plébániatemplomot. Ekkor törtek össze az Árkay Bertalan nevével fémjelzett épület ólomüveg ablakai, amelyek helyreállítási munkálatai Sztehlo Lili felügyeletével kezdődtek meg.

Elsőként a szentély-, majd a Kálvária-ablak újult meg. A művésznő halála után készült el a Mária-ablak. A 2000-es években, az eredeti tervek alapján, Fűri Judit üvegtervező-iparművész rekonstruálta a Magyar Szentek- és a Szent Cecília-ablakokat.Ujra_beragyogja_a_templomot_a_Szent_Erzsebet-uvegablak

A Sztehlo Lili Kulturális Egyesület – amely egyebek közt azért alakult meg, hogy rossz állapotban lévő vagy megsemmisült képző- és iparművészeti alkotások felújítását kezdeményezze – elsőként a második világháborúban elpusztult Városmajori Jézus Szíve Plébániatemplom hatodik, Szent Erzsébet-üvegablakának pótlását tűzte ki célul. Lambert Zoltán plébánossal egyeztetve elképzeléseinket pályázatokon indultunk, cégeket kerestünk meg, lehetőség szerint kiadványokkal, kiállításokkal, gyermekrajzversennyel népszerűsítettük a Karitász védőszentjét, Szent Erzsébetet.

A Hegyvidéki Önkormányzat, valamint cégek és magánszemélyek felajánlásaiból 2018 márciusában kezdtük meg a 35 négyzetméteres, 18 képből álló üvegfelület helyreállítását. A rendelkezésre álló anyagi forrásokra tekintettel három ütemben készült el a 18 képből és 18 kiegészítő elemből álló üvegablak, amely 76 év után látható újra, és páratlan szépségével beragyogja a templomot.

Köszönet érte Fűri Judit üvegtervező-iparművésznek, Kopp Csaba díszműüvegesnek, Véghseő Klára festőművésznek és Gonzales-Fűri Gina iparművésznek, akik Sztehlo Lili tervei és színvázlatai alapján antik, színes, kézi gyártású üvegekből az eredetivel megegyező schwarzlot festéssel készítették el a jeleneteket.

Dr. Bernyák Adrienn

a Sztehlo Lili Kulturális Egyesület elnöke