Önkormányzati segítség a téli hónapokban

Az önkormányzat az elkövetkező téli időszakban az idén is szeretne segítséget nyújtani a megnövekedett fűtésszámlák megfizetéséhez. Ennek érdekében novembertől márciusig fűtési támogatást biztosít a kerületi egyedül élő időseknek és a rászorulóknak.

 • A támogatásban az az egyedül élő, 65. életévét betöltött, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesülő idős személy részesülhet, akinek a jövedelme nem haladja meg a 122 000 Ft-ot. Ebben az esetben a támogatás mértéke 12 000 Ft/hónap.
 • A támogatást kérelmezheti az a személy is, aki a kérelem benyújtásának hónapjában települési lakásfenntartási támogatásra jogosult, esetében a támogatás összege
  8000 Ft/hónap.

A kérelmet október 1-je és március 31-e között – ügyfélfogadási időben – bármikor be lehet adni a polgármesteri hivatal népjóléti irodáján, de érdemes a kérelmet november 30-ig benyújtani, mert ebben az esetben mind az öt hónapra megállapítható lesz a támogatás. Ha a kérelem november 30-a után érkezik, a támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától március 31-ig állapítható meg.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Népjóléti Iroda
1126 Budapest, Böszörményi út 20. II. emelet

  Ügyfélfogadás

  hétfő: 13.00–17.30

  szerda: 8.00–16.00

  péntek: 8.00–12.00