Önkormányzati választás – 2019. október 13.

Tisztelt Hegyvidéki Választópolgár!

A 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete 17 tagjának, valamint az önkormányzat polgármesterének és Budapest főpolgármesterének megválasztására kerül sor. A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestert öt évre választjuk meg. Ugyanezen a napon kerül sor a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására is.

A választással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

 

Átjelentkezéssel történő szavazás

Átjelentkezéssel kizárólag azok a választópolgárok tudnak szavazni, akik rendelkeznek legkésőbb 2019. június 26-án létesített tartózkodási hellyel, és bejelentett (lakcímnyilvántartásban szereplő) tartózkodási helyük érvényességi ideje legalább 2019. október 13. napjáig tart.

Egyéb esetekben, például utazás, kórházi tartózkodás esetén nincs lehetőség az átjelentkezésre.

Amennyiben rendelkezik bejelentett tartózkodási hellyel, a kérelem benyújtható papíralapon, postai úton vagy személyesen az állandó lakóhely szerinti választási iroda címére, illetve lehetőség van a kérelem online történő benyújtására is a www.valasztas.hu honlapon keresztül. Az online benyújtott kérelem automatikusan az illetékes választási irodához érkezik, Önnek további teendője nincs.

A kérelem benyújtásán kívül további dokumentumok megküldése sem postai, sem elektronikus úton nem szükséges.

A kérelem benyújtásának határideje: 2019. október 9. 16.00 óra.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyeznie az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a választási iroda a kérelmet elutasítja.

Átjelentkezés esetén a tartózkodási helye szerinti jelöltekre adhatja le szavazatát.

 

Akadálymentes szavazókör igénybevétele

A választási eljárásról szóló törvény alapján lehetőség van arra, hogy Ön választójogát a szavazás napján akadálymentes szavazóhelyiségben gyakorolja, amennyiben a lakcíme szerinti szavazókör nem akadálymentes.

Az erre irányuló kérelmet legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig nyújthatja be a választási irodához.

A kérelem benyújtható papíralapon, postai úton vagy személyesen, illetve online a www.valasztas.hu honlapon keresztül.

 

Mozgóurna iránti kérelem

A mozgóurna iránti kérelmet írásban a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

A mozgóurna iránti kérelem benyújtásának határideje:

A mozgóurna iránti kérelemnek

 • a Helyi Választási Iroda Névjegyzéki Csoportjához (Budapest XII. kerület, Böszörményi út 23–25.)
  • levélben 2019. október 9-én (szerda) 16.00 óráig,
  • személyesen 2019. október 11-én (péntek) 16.00 óráig,
  • online (www.valasztas.hu)
   • ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2019. október 9-én (szerda) 16.00 óráig,
   • ügyfélkapun keresztül: 2019. október 13-án (vasárnap) 12.00 óráig,
  • írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés 2019. október 11-én (péntek) 16.00 óráig

(a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz csatolni szükséges a választópolgár közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazását is),

 • írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 2019. október 9-én (szerda) 16.00 óráig,
 • a szavazatszámláló bizottsághoz a szavazás napján, 2019. október 13-án (vasárnap) legkésőbb 12.00 óráig

kell megérkeznie.

A mozgóurna kivitelét a választópolgár kérheti

 • magyarországi lakcímére,
 • lakcímétől eltérő, a szavazókör területén lévő tartózkodási helyére.

Kapcsolattartás, esetleges gyors egyeztetés céljából, kérjük, adja meg telefonszámát, e-mail-címét.

 

Nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe vétel

A nemzetiségi önkormányzati képviselőkre az a választópolgár szavazhat, aki legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig kéri a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe vételét. A választópolgár ebben az esetben is szavazhat a helyi önkormányzati képviselőre, a polgármesterre és a főpolgármesterre is.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására külön, zöld színű szavazólap és boríték szolgál. A szavazólapokat nem szabad összekeverni.

A zöld színű szavazólapokat a zöld borítékba kell helyezni, és a borítékot le kell zárni. Amennyiben a zöld boríték nincs lezárva, a nemzetiségi önkormányzati képviselőkre leadott szavazat érvénytelen.

 

További információk

Választással kapcsolatos további kérdések esetén munkatársaimmal készséggel állunk rendelkezésre telefonon, a 224-5920-as telefonszámon, e-mailben, a valasztasiiroda@hegyvidek.hu címen, valamint személyesen a polgármesteri hivatal székhelyén, a 1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. szám alatt.

Dr. Gottfried-Tusor Gabriella

a választási iroda vezetője