Értékvédelmi támogatás védett épületeknek

Az idén is hozzájárul a védett és az elővédelmi jegyzékben szereplő XII. kerületi épületek felújításához, valamint az ezekhez kapcsolódó engedélyezési terv szintű építészeti tervek díjazásához a Hegyvidéki Önkormányzat. A tizennegyedik alkalommal kiírt értékvédelmi pályázaton összesen 25 millió forintot kaphatnak az igénylők.

Az elmúlt években 135 millió forintból mintegy hetven épület újulhatott meg a vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően a Hegyvidéken. Harminc ház több alkalommal is pályázott.
Anyagi segítséget helyi (kerületi) védettségű, elővédelem alatt álló és fővárosi helyi védettségű építmény, fővárosi helyi védettségű épületegyüttes, valamint műemlék kaphat. Az értékvédelmi pályázat benyújtásának nem feltétele a társasházi forma. További könnyítés, hogy a jelentkezők szabadon indulhatnak más pályázatokon is, és felhasználhatják a több forrásból érkező támogatásokat.Eretkvedelmi_tamogatas_vedett_epuleteknek1A kerületi értékvédelmi pályázat elsősorban azokat az átfogó felújításokat, tervezési feladatok megvalósítását szolgálja, amik hozzájárulnak az épület egészének vagy olyan részeinek a megújításához, amik egyedi védendő értékét őrzik. Kivitelezési szempontból összetartozó részek, vagy egymásra épülő munkafolyamatok csak akkor támogathatók, ha nem áll fenn az elkészült épületrész utólagos megbontásának lehetősége. Éppen ezért például tetőfedés során a szükséges bádogozási munkákat, vagy az elöregedett tetőlécezés cseréjét is el kell végezni.
A pályázaton való részvétel feltétele az is, hogy a munkák ellenőrzéséhez az önkormányzat által kijelölt (listából választható) szakirányú végzettségű műszaki ellenőrt kell alkalmazni. A pályázat benyújtása előtt érdemes egyeztetni a Hegyvidéki Önkormányzat építésigazgatási, valamint városrendezési és főépítészi irodájával arról, hogy a tervezett felújításhoz milyen engedélyekre van szükség. Ezek beszerzése nélkül ugyanis az odaítélt támogatás kifizetése nem lehetséges. Amennyiben az elvégzendő munkához településképi bejelentési dokumentáció vagy építési engedélyezési terv készíttetése szükséges, a támogatás ezekre is felhasználható.
Helyi (kerületi) védelem alatt álló építészeti érték felújítására a támogatás maximális mértéke ingatlanonként 3 000 000 forint, elővédett építészeti érték esetén 1 500 000 forint, egyéb jogszabállyal védett építészeti értéknél 1 000 000 forint. Az odaítélt összeg a költségek legfeljebb 50 százaléka lehet. Védett vagy elővédett építészeti értékek felújításához kapcsolódó tervkészítésre 750 000 forint adható, és a támogatás összege nem haladhatja meg az összes tervkészítési költség 25 százalékát.Eretkvedelmi_tamogatas_vedett_epuleteknek2Az elnyert támogatás csak a pályázatban megjelölt munkákra fordítható. A műszaki tartalom módosítására akkor van lehetőség, ha a tárgyévi munka még nincs befejezve, és az épületben váratlan közműfelújítás, rendkívüli káresemények vagy az épületszerkezetek gyors romlását okozó hibák elhárításával összefüggő munkálatok elvégzése válik szükségessé, vagy a kivitelezési munkák közben előre nem látható feladatokat kell elvégezni. Ez irányú kérelem benyújtására egy alkalommal van lehetőség.
Az „Értékvédelmi támogatás 2019.” pályázati felhívás és tájékoztató már átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.hegyvidek.hu). A pályázatokat az ügyfélszolgálaton kell benyújtani 2019. november 4-én 18.00 óráig.
A pályázatokról és a támogatás összegéről szakmai bírálóbizottság javaslata alapján a polgármester dönt, ennek eredménye december 6-tól érhető el. Konzultációra – előzetes egyeztetés alapján – ügyfélfogadási időben a városrendezési és főépítészi irodán nyílik lehetőség. Kapcsolattartó: Eleven Katalin. Telefonszáma: 06-1/224-59-00/5309-es mellék, e-mail-címe: eleven.katalin@hegyvidek.hu.

mm.