A társasházak működése a veszélyhelyzet idején

A veszélyhelyzet időszakában a társasházak eltérő szabályok szerint működhetnek.

Közgyűlés, írásbeli szavazás

A veszélyhelyzet idején a társasházszűk kivétellelnem tart közgyűlést. Ha egy kötelező döntés (például az éves elszámolás, költségvetés) határideje a veszélyhelyzet idején jár le, arról annak megszűnését követő 90 napon belül kell döntenie a közgyűlésnek.

Közgyűlést akkor kell tartani, ha a minimum 1/10 tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostársak azt írásban kérik a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével. Döntés csak írásbeli szavazással hozható, az szmsz-ben, ennek hiányában a meghívóban meghatározott módon. Azokban a tárgykörökben is írásbeli szavazással kell dönteni, amelyekben az szmsz azt kizárja. A szavazás eredményét a közös képviselő a szavazásra megjelölt határidőt követő 8 napon belül írásban köteles közölni a tulajdonostársakkal.

Írásbeliség

Írásbeli nyilatkozatnak, közlésnek minősül az elektronikus úton (például e-mail, internetes alkalmazás) tett nyilatkozat is, ha azonosítható a nyilatkozattevő személye, a nyilatkozat tartalma, megtételének időpontja és a címzett személye.

Közös képviselő, intézőbizottság

A veszélyhelyzet idején a közös képviselő (intézőbizottság) fokozott felelősséggel köteles eljárni. A közgyűlés a megbízatásából nem mentheti fel, ő maga azt nem szüntetheti meg. Az intézőbizottság abban az esetben is ellátja a feladatait, ha a tagok száma a törvényben rögzített minimumlétszám alá csökken.

A részletszabályok tekintetében konzultáljon munkatársainkkal! A felügyeleti eljárás során az iratokat elegendő egyszerű másolatban vagy szkennelve csatolni a hatósági irodának. A rendelkezésről részletesen itt olvashat: https://www.hegyvidek.hu/ugyintezes/lakas-ingatlan/tarsashazak.

Hegyvidéki Önkormányzat