„Vakmerő állatok” a Hegyvidéken

Mostanában sok hír szól arról, hogy több helyen is visszatértek a természetbe onnan már régebben eltűnt állatok. Budapesttől alig ötven kilométerre medvék jelentek meg, de madarak és más vadak is felbukkantak egykori kedvelt helyeiken.

A Hegyvidéken – szerencsére – még senki sem látott medvét és farkast, pedig a 19. századig mindkettő állandó vendége volt a környéknek. A Budapesti Híradó 1848-ban ezt írta: „A zugligetben farkasok mutatkoztak, eddig ott csak rókákkal lehete találkozni. A farkasok ellen sokan indultak a fővárosi vadászok közől, de olly sokáig ebédeltek a fáczánnál, hogy a vadászat elmaradt.” (Budapesti Híradó, 1848. február 16.) Ebből az is kiderül, hogy a Fácán már akkoriban kedvelt vendéglőnek számított – főleg az arrafelé vadászók körében –, ahol akár egész napokat is el lehetett tölteni.Vakmero_allatok_a_Hegyvideken

A farkasok még a 19. század végén is többször ráijesztettek a kirándulókra. A Fővárosi Lapok 1893-ban így számolt be egy ilyen esetről: „Farkasok a Zugligetben. A zugligeti nyaralókat kissé kellemetlenül fogja meglepni az a hir, melyet lapunk egy barátja közöl velünk. Ma reggel négy és öt óra között ugyanis – mint hozzánk intézett levelében írja – egy kis sétára indult a hegyek közé. A Disznófő-vendéglő felé vezető utón haladva, a ciheres cserje között legnagyobb meglepetésére két jól táplált farkast pillantott meg, lassú, tempózó baktatásban az erdő felé. Semmiféle fegyver nem lévén nála, szorongva maradt helyén, mig a bestiák az erdő sűrűjében el nem tűntek. – Nagyon üdvös dolog lesz, ha a főváros vadászai a zugligeti erdőségben cserkészetet rendeznek, s e kellemes kiránduló helyet ezektől a vakmerő állatoktól megtisztítják. Az utolsó farkast a Zugliget környékén 1890 telén B. J. vasúti mérnök lőtte.” (Fővárosi Lapok, 1893. május 6.)

Az 1900-as évek elejéről is vannak még hasonló történetek, de az elmúlt száz év ilyen szempontból már nyugalomban telt a hegyvidékiek számára. Ha farkasok nem is, az emberek remélhetőleg hamarosan újra visszatérhetnek a budai hegyek szép tájaira, és kirándulhatnak egy nagyot a természetben.

FG.