Nyitnak_az_iskolak_a_biztonsag_a_legfontosabb

Nyitnak az iskolák, a biztonság a legfontosabb

Szeptemberben megkezdődik a 2020–21-es tanév, méghozzá a jelen állás szerint a megszokott tanulmányi rendben. Változnak viszont a körülmények, a magas színvonalú oktatás biztosítása mellett ugyanolyan fontos lesz a járvány elleni védekezés, aminek legfontosabb eleme a megelőzés. Összeállításunkban a praktikus tudnivalókat gyűjtöttük össze.

A járványügyi adatok azt mutatják, hogy Magyarország jelenleg biztonságos, így nincs akadálya az iskolák és óvodák szeptemberi megnyitásának. Ugyanakkor – és ezt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) is hangsúlyozza – a vírus terjedését nem lehet előre látni, ezért az oktatási-nevelési intézményeknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a megelőzésre. Arra, hogy a vírus átadását, a gócok kialakulását már csírájában elfojtsák, s biztosítva legyen a fertőzöttek nyomon követése és ezzel a szélesebb körű terjedés megakadályozása.

Az EMMI intézkedési tervet készített, amelyben kötelező érvényű utasításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a pedagógusok és a diákok védelme érdekében. Ennek sarkalatos pontja a fertőtlenítés: a mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást az összes köznevelési intézményben el kell végezni. Ezt követően rendszeres fertőtlenítő takarítás az előírás.

Nagyon fontos – és ez alól nincs kivétel! – hogy az intézményeket kizárólag egészséges, a vírussal kapcsolatba hozható tüneteket nem mutató gyerek, tanuló látogathatja. Ugyanez igaz a dolgozókra is. Azért, hogy minél kisebb legyen a fertőződés esélye, szükséges az intézményi csoportosulások megelőzése az épületeken belül és az épületek előtt. Idetartozik, hogy a tanulók lehetőség szerint lazábban legyenek elhelyezve az osztálytermekben, akár a nagyobb termek vagy más rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. Maszk használata viszont nem kötelező.

A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyerek, tanuló tartózkodhat, hogy meglegyen közöttük a másfél méteres távolság. Ha ezt nem lehet megoldani, az általános iskola felső tagozatában és a középiskolákban javasolt a maszk viselése együtt tartózkodás idején. Lehetőleg el kell kerülni az osztályok keveredését, vagy az osztályváltás között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni.

A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren javasolt megtartani, mellőzve a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat és a csoportosulást az öltözőkben. Gyakorlati foglalkozásokra is érvényes a másfél méteres védőtávolság, a képzéshez használt eszközöket felületi fertőtlenítőszerrel kell tisztítani a csoportváltások között.

Nagy létszámú rendezvényeket, mint amilyen a tanévnyitó ünnepség, vagy a szalagavató, csak a létszámkorlát és az alapvető egészségvédelmi intézkedések szigorú betartásával szabad megtartani. Hasonló az előírás a szülői értekezletek szervezésekor, de a személyes érintkezés helyett inkább ajánlott az információk online átadása.

Az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell elhelyezni. Érkezéskor, étkezések előtt és után mindenki alaposan fertőtlenítse, mossa meg a kezeit. A szociális helyiségekben is legyen lehetőség szerint vírusölő kézfertőtlenítési lehetőség. Kéztörlésre papírtörlőket kell használni, a textiltörölköző kifejezetten kerülendő!

A személyi higiéné alapvető szabályairól az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kell adni a gyerekeknek, tanulóknak. Megtanítandó a köhögési etikett: a papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. Lényeges a napi többszöri fertőtlenítő takarítás, kiemelt figyelemmel a kézzel gyakran érintett felületekre, tárgyakra, továbbá a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású szellőztetés.

Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy ne keveredjenek az osztályok, az óvodai csoportok, és sorban állás esetén biztosítható legyen a védőtávolság. Szintén kötelező az étkezők és a közös használatú eszközök, valamint az evőeszközök, poharak gyakori vírusellenes fertőtlenítése, evés előtt a gyerekek, diákok alapos szappanos kézmosása vagy kézfertőtlenítése. Az étkeztetést végző személyzetnek vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani. Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy figyelemmel kísérje a dolgozók egészségi állapotát, és megtegye a szükséges intézkedéseket.

Amennyiben nem rendelik el az egészségügyi ellátás korlátozását, maradéktalanul el kell végezni a szűrővizsgálatokat és az egyéb feladatokat. Megfelelő szervezéssel ezekben az esetekben is csökkenteni kell az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát. A szűrővizsgálatok helyszínén követelmény a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetősége, a fertőtlenítőszeres takarítás, valamint a gyakori szellőztetés.

Az iskolai hiányzás elbírálásában újdonság, hogy annak a diáknak, aki egészségi állapota miatt a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, és erről orvosi igazolással rendelkezik, igazoltnak tekintik az esetleges hiányzását. Igazolt hiányzás az is, ha a tanuló hatósági karanténba kerül.

Amikor gyerek, pedagógus vagy más dolgozó a vírusfertőzés tüneteit produkálja, azonnal el kell különíteni, és értesíteni az iskola-egészségügyi orvost. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítése is szükséges. Fordítva is ez a helyzet: a szülőknek is jelezniük kell az iskolának, ha gyermeküknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn. Ezt követően a diák kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az iskolába.

Azokban az intézményekben, ahol bizonyítottan van COVID-19-fertőzött, az EMMI és a Nemzeti Népegészségügyi Központ megvizsgálja, szükséges-e más munkarendet bevezetni a veszélyhelyzet fennállása alatt. A tantermen kívüli, digitális munkarendről az operatív törzs határoz. Ez utóbbi elrendelésekor az étkeztetés biztosításával kell megszervezni a gyermekfelügyeletet.

Az oktatással kapcsolatos hírekről elsősorban a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu oldalakon érdemes tájékozódni.

sm.