Önkormányzati segítség a hegyvidéki időseknek

TÁMOGATÁS A FŰTÉSSZÁMLÁK FIZETÉSÉHEZ

A megnövekedett fűtésszámlák kiegyenlítéséhez az önkormányzat 2018 óta nyújt segítséget a téli hónapokban, november 1-jétől a következő év március 31-ig. Azok a kerületi egyedül élő idősek és rászorulók, akik eddig nem éltek ezzel a lehetőséggel, fűtési támogatásra vonatkozó kérelmüket a jövedelmet tanúsító igazolással együtt március 31-ig – ügyfélfogadási időben – bármikor be tudják nyújtani a polgármesteri hivatal népjóléti irodáján. Érdemes azonban mielőbb beadni, mivel a támogatás a benyújtás hónapjának első napjától megállapítható.

  • A támogatásban az az egyedül élő, 65. életévét betöltött, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesülő idős személy részesülhet, akinek a jövedelme nem haladja meg a 125 400 Ft-ot. Ebben az esetben a támogatás mértéke 12 000 Ft/hónap.
  • A támogatást kérelmezheti az a személy is, aki a kérelem benyújtásának hónapjában települési lakásfenntartási támogatásra jogosult, esetében a támogatás összege
    8 000 Ft/hónap.

TÁMOGATÁS A TÜDŐGYULLADÁS ELLENI VÉDŐOLTÁS KÖLTSÉGEIHEZ

Az önkormányzat a XII. kerületi egyedülálló időseknek szeretne segítséget nyújtani a tüdőgyulladás elleni védőoltás költségeihez adott hozzájárulással.
A támogatásra azok a 65. életévüket már betöltött vagy 2020-ban betöltő, XII. kerületben élő, egyedülálló kérelmezők jogosultak, akiknek a havi jövedelme nem haladja meg a 125 400 Ft-ot.
A támogatás egy alkalommal állapítható meg, összege 5000 Ft.
A kérelmet az oltást követő 60 napon belül lehet benyújtani a polgármesteri hivatal népjóléti irodáján. A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat, továbbá az oltás megvásárlásáról – a kérelmező nevére kiállított – számla másolatát.

IDŐSKORÚAK ESETI TÁMOGATÁSA

Az idén márciusban továbbra is 12 000 Ft összegű támogatással nyújt segítséget az önkormányzat a rászoruló időskorú hegyvidéki polgároknak.
Az önkormányzat rendelete értelmében a támogatás automatikusan, tehát külön igénylés nélkül jár mindazoknak a február 29-ig 65. életévüket betöltött időseknek, akik 2019. szeptember 1-je és 2020. február 29-e között rendkívüli települési támogatásban részesültek. (Rendkívüli települési támogatások: az esetenkénti támogatás, a krízistámogatás, a temetési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.)
A támogatás megállapításához viszont kérelmet kell benyújtania annak a személynek, aki a fenti ellátások egyikében sem részesült, február 29-ig betölti a 65. életévét, nem rendelkezik tartós megtakarítással, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 95 700 Ft-ot. Az egyedül élők, valamint a 90. életévüket betöltöttek esetében a jövedelmi értékhatár 109 100 Ft. A kitöltött kérelmet a jövedelmet tanúsító igazolásokkal együtt február 28-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal népjóléti irodáján, a támogatás kifizetésére március hónapban kerül sor.

Mindhárom ellátás kérelemnyomtatványa átvehető a népjóléti irodán ügyfélfogadási időben, valamint letölthető a www.hegyvidek.hu honlapról, az Ügyintézés/Támogatás, gondoskodás oldalról.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Iroda

1126 Budapest, Böszörményi út 20. II. emelet

Ügyfélfogadás:

hétfő: 13.00–17.30

szerda: 8.00–16.00

péntek: 8.00–12.00