Lakossági tiltakozás a magániskola ellen

A Normafa úti lakók tiltakoznak amiatt, hogy a szűk utcájukban, egy megüresedett szállodaépületben magániskola nyíljon, naponta több száz autó megjelenésével ugyanis ellehetetlenülne a közlekedés a környéken, ezzel együtt a környezeti terhelés is nagymértékben növekedne. Az önkormányzat teljes mértékben osztja a lakók aggályait, ezért a településképi bejelentési eljárás keretében a beruházó számára megtiltotta a rendeltetés megváltoztatását, valamint az építési tevékenységet.

„Miután a Normafa út 28. szám alatti ingatlanon tavaly ősszel bontással is járó felújítási és átépítési munkák kezdődtek, a környéken élők közül többen bejelentkeztünk a tulajdonosnál, hogy megtudjuk, mi készül itt. Ekkor kaptunk tájékoztatást arról, hogy a régóta üresen álló egykori szállóépületet nemzetközi iskolává alakítanák át, ahová 250 diák járna. Mivel a gyerekek többségét várhatóan autóval hoznák-vinnék a szülők, emellett pedig – tornaterem hiányában – a tanulókat napközben mikrobuszokkal szállítanák a sportfoglalkozásokra, az utcában elképesztő módon megnövekedne a forgalom” – ismertette a környékbeliek fő problémáját dr. Szendrey Júlia, aki a kedvezőtlen folyamatok megakadályozására többekkel együtt petíciót indított, valamint létrehozta a Zöld Normafa Utat Társaságot.

A lakó elmondta, hogy saját költségükön közlekedési hatásvizsgálatot készíttettek. Ez alátámasztotta, hogy a helyenként igen szűk, ám a hossza miatt kétirányú Normafa úton – tekintve, hogy az út kétharmad részén járda sincs – mindenfajta közlekedést lehetetlenné tenne a többszörösére növekvő forgalom. A számítások szerint a hétköznap reggeli és délutáni csúcsidőszakokban a jelenlegi négyszeresére nőne az út terhelése, ezáltal a szűk keresztmetszetű szakaszokon gyakorlatilag állandóvá válnának a torlódások.

Dr. Szendrey Júlia hangsúlyozta, hogy az iskola megjelenése nem csak a Normafa úton élő közel négyszáz lakó életminőségét rontaná az állandósuló közlekedési dugók, környezetszennyezés és a nagyobb zaj miatt. A hatástanulmány kimutatta, hogy a közlekedési terhelés jelentősen kihatna mind a környező utcákra, mind az Eötvös útra, egészen a fogaskerekű vasút állomása alatti útszakaszokig.

A funkcióváltással mindazok a sétálók, túrázók, futók, kerékpárosok is rosszabbul járnának, akik ezen a jelenleg még csendes és nyugodt útvonalon szokták megközelíteni a Normafát és az ahhoz kapcsolódó kirándulóhelyeket. A Normafa út lakó-pihenőövezeti besorolása, a 20 km/h sebességkorlátozás mellett, az eddigi használati módot részesíti előnyben, sőt a besorolásról rendelkező jogszabály kifejezetten tiltja ebben az övezetben a nagy forgalmú közintézmények létesítését.

„Egyetértünk a lakók felvetéseivel, a környék adottságai miatt szerintünk sem szabad egy nagy forgalmat vonzó iskolát kialakítani a Normafa úton” – mondta el lapunknak Hapszné Tarcsafalvi Eszter főépítész. Felidézte, hogy az ingatlan tulajdonosa tavaly szeptemberben településképi konzultációt kért a meglévő szállodaépület külső-belső átalakítása kapcsán. A Hegyvidéki Tervtanács az átalakítás terveit városképi szempontból elfogadhatónak tartotta, a jelentős gépjárműforgalommal együtt járó oktatási funkció elhelyezését azonban nem támogatta, a Normafa út kapacitása ugyanis szűkös, továbbá az érintett ingatlanon jelentős arányú védett növényállomány található.Lakossagi_tiltakozas_a_maganiskola_ellen

Az írásban és szóban többször jelzett aggályok és a kifejezett ellenvélemény ellenére a tulajdonos településképi bejelentés és engedély nélkül is megkezdte a kivitelezést. A hivatal felszólítására később a településképi bejelentés megtörtént, de az önkormányzat megtiltotta a tervezett rendeltetésmódosítást és az épület homlokzati átalakítását. A tiltó határozat miatt az építtető fellebbezett.

A főépítész kitért rá: a kedvezőtlen környezeti hatásokon túl az is komoly problémát jelent, hogy a kiszemelt épület nem felel meg az iskolák kialakítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A többi között a jelenlegi – nem változtatható – belmagasság nem éri el azt a méretet, ami az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint minimálisan szükséges.

Hapszné Tarcsafalvi Eszter arról is beszélt, hogy oktatási funkció esetén az ingatlan területén új belső utat és parkolókat kellene kialakítani, amit csak durva terepbevágással, védett fák veszélyeztetésével vagy kivágásával lehetne megoldani. Feltehetőleg az új szervizút kijelölésével összefüggésben történt nemrég engedély nélküli fakivágás a területen. Miután ennek tényét a helyszínen dokumentálták a Hegyvidéki Zöld Iroda munkatársai, a polgármesteri hivatal hatósági irodája közigazgatási bírságot szabott ki a fás szárú növények védelmének megsértése miatt.

„Nem támogatjuk a Normafa úti iskola kialakítását, mert a hely nem alkalmas erre” – foglalta össze az önkormányzat álláspontját dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző. Hozzátette, hogy a lakosság érdekeit képviselve minden eszközzel fellépnek az engedély nélküli építkezéssel, a káros beavatkozásokkal szemben.

A polgármesteri hivatal vezetője aggasztónak tartja, hogy az oktatási intézmény úgy hirdeti új, Normafa úti épületének augusztus végi megnyitóját, hogy azt egyáltalán nem használhatja iskolaként, így pedig megtéveszti az oda jelentkező gyerekek szüleit. Erről az önkormányzat már tájékoztatta a magániskolák működését engedélyező és felügyelő állami szervet.

z.