Közösséget is épít az egyetemi mentorprogram

Talán kevésbé közismert, hogy a Testnevelési Egyetem (TE) hallgatóinak közel hetven százaléka tanárként vagy edzőként helyezkedik el később. A tanintézmény tehát jelentős szerepet játszik a jövő pedagógusainak képzésében, éppen ezért minden alkalmat megragad annak érdekében, hogy minél magasabb színvonalú képzésben részesítse hallgatóit. Ezt szolgálja az eredetileg európai uniós támogatással elindított mentorprogram is, amelynek működtetője a TE Alumni, Karrier és Speciális Hallgatói Szolgáltatások Irodája. Ennek vezetőjével, dr. Lőkös Dániellel beszélgettünk.

– Mikor jött létre a mentorprogram?

– Pontosabban diákmentori szolgálatról van szó, ami a 2017–2018-as tanév óta működik a Testnevelési Egyetemen. Alapja egy európai uniós pályázat, ezt folytattuk 2019 őszétől, immár az egyetem saját költségvetésének terhére. Rektori és kancellári közös döntés született, tehát nyugodtan mondhatom, hogy az egyetem legfelsőbb vezetése állt a kezdeményezés mellé, és áll jelen pillanatban is.

– Mi a célja a programnak?

– Mint minden egyetemen, nálunk is léteznek a diákok körében csak „buktatósnak” nevezett tárgyak. Korábban sokan azért nem tudták folytatni a tanulmányaikat, mert például az anatómia-, vagy a biokémia-vizsgák kifogtak rajtuk. Ez bizony egyes tanévekben akár a hallgatók harminc-negyven százalékát is érintette. A diákmentorprogram alternatívát kínál; abból indultunk ki, hogy az egyetemisták könnyebben fordulnak a társaikhoz segítségért, kevésbé szégyenkeznek, nem hiszik azt, hogy kérdéseikkel rossz színben tűnnek fel.

– Azt kapták, amit vártak? Népszerű a lehetőség a diákok körében?

– Igen, az élet igazolta a várakozásainkat. Elég, ha megnézzük a számokat. Az elején harminc-negyven hallgató csatlakozott, ma már több mint százan vannak. Valós igényt elégít ki a program, amely ráadásul egyre népszerűbb. Ez nagyszerű visszajelzés számunkra, hogy jó úton járunk. Elismerés illeti a diákmentorainkat, hiszen a dicsőség elsősorban az övék, az egyetem adta lehetőséget ők viszik sikerre.

– Hogyan látja, milyen előnyei vannak a programnak?

– Talán úgy lehetne a legjobban megfogalmazni, hogy a diákmentorprogram számszerűsíthető és ezen túlmutató eredményeket is hozott. Előbbit a statisztikák bizonyítják, ezeken keresztül nyomon követhető a részt vevő diákok tanulmányi teljesítménye, és kimutatható a javulás. A másik hozadék az egyetemi közösség épülésében mutatkozik meg. Azt tapasztaljuk, hogy ahogy telik az idő, a programhoz csatlakozó hallgatók egyre nagyobb bizalommal fordulnak a mentoraikhoz, vagy akár a tanáraikhoz, ha segítségre van szükségük. Külön öröm, hogy a tananyag elsajátításán keresztül, szakmai értékek mentén erősödik tovább az egyetemi közösség. És még valami: a mentorok értékes gyakorlati tapasztalatokat szereznek, javulnak az oktatói kompetenciáik, ez pedig éppúgy kihat az egyetemi közösségben végzett tevékenységeikre, mint a későbbi szakmai előmenetelükre. Olyan tudást szereznek, amit kamatoztatni tudnak a karrierjük során.

– Említette a statisztikákat. Ezek mit mutatnak?

– Azok közül, akik részt vesznek a programban, csak nagyon kevesen nem tudják venni az akadályokat. A statisztika szerint a mentorálás sikeres. A kulcsmomentum – úgy gondolom – a diákok megszólítása, és ez sikerült. Tegyük azért hozzá: mindkét fél tenni akarása szükséges a sikeres tanulmányi eredményhez. Természetesen a mentorálás nem váltja ki az órai megjelenést, viszont megmutatja a személyre szabott utat, aminek a vége az eredményes tanulás.

– Hogyan fejlesztik a programot?

– Folyamatosan monitorozzuk a hallgatókat, elemezzük a visszajelzéseket, ezek alapján rugalmasan változik a programba bevont tantárgyak köre. A biokémia, anatómia, élettan, szertorna a „mag”, továbbra is úgy látjuk, hogy ezek jelentik a legnagyobb kihívást. Másrészt a résztvevők beszámolói, észrevételei alapján is igyekszünk egyre hatékonyabbá tenni a diákmentorprogram egyes elemeit.

– Ha kényszerűségből is, de az utóbbi időben előtérbe került a digitális oktatás. Ennek tapasztalatait kamatoztatják?

– A digitális oktatás során is sokat tudtak segíteni hallgatótársaiknak a diákmentorok, rengeteg támogatást nyújtottak módszertani kérdésekben. Megmutatták a digitális felületek hatékony használatát, de azt is, hogy mire kell figyelni, hogyan lehet betartani a határidőket. Ezek mind-mind olyan készségek, amik a hagyományos oktatásban is kamatoztathatók lesznek.

MM.