Nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe a TE hallgatói!

Nem könnyű manapság az egyetemi hallgatók élete, nemcsak a tananyaggal, hanem a megváltozott körülményekkel is meg kell küzdeniük. Nincs ez másként a Testnevelési Egyetemen sem, amely innovatív megoldásokkal mindent megtesz azért, hogy csökkenjenek a diákok és az oktatók terhei. Dr. Sterbenz Tamással, a TE általános rektorhelyettesével beszélgettünk.

– Hogyan változtatta meg a járványhelyzet és az emiatt bevezetett kijárási korlátozás az egyetem életét?

– A kiadott kormányrendeleteknek megfelelően március 12-e óta a Testnevelési Egyetemet sem látogathatják a hallgatók. Ez természetesen teljesen megváltoztatta az intézmény működését és életét, azonban igyekeztünk a lehető legrövidebb idő alatt átállni a távoktatásra. Tapasztalataim szerint az első hetek nehézségeit követően ma már mind a hallgatóink, mind az oktatóink magabiztosan kezelik azokat a rendszereket, amelyeken keresztül az oktatás folyik. A különböző online platformoknak köszönhetően az egyetem mindennapjait érintő egyeztetések folyamatosak, az otthonukban dolgozó kollégák is részt vesznek a munkában.

– A sport elválaszthatatlan az egyetemtől. Mit tudtak tenni annak érdekében, hogy működhessenek a gyakorlati foglalkozások, képzések?

– Valóban, a Testnevelési Egyetem képzési tartalmában kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlati oktatás. Sajnos ebben a helyzetben ennek kivitelezése rendkívül nehézzé vált. Azok a gyakorlati órák, amelyek esetében ez indokolt volt, átkerültek a következő félévre, míg a többi tantárgyat módosított tartalommal és követelményrendszerrel oktatjuk. Nagyon reméljük, hogy hamarosan újraindulhatnak az edzések, és hallgatóinknak lehetőségük lesz sportteljesítményük fejlesztésére, a versenyeken való részvételre.

– Mekkora pluszterhet rónak a fentiek a diákokra, az oktatókra és az egyetemre?

– Az online oktatás nagyobb előkészületeket kíván az oktatóktól, ez rövidtávon nehezíti a tanárok munkáját. A hiányzó személyes kapcsolat valószínűleg a diákok számára is problémát okoz. Ugyanakkor a normál oktatás visszatértét követően a most kialakított módszerek úgy bővíthetik a tanulási folyamatot, hogy összességében megújul, érdekesebbé és hatékonyabbá válik mindenki számára az oktatás.Nem_kerulhetnek_hatranyos_helyzetbe_a_TE_hallgatoi

Pontosan milyen módszerekről van szó?

– Elsősorban a digitális tananyagfejlesztés, az online óratartás és konzultáció, a rugalmasabb oktatásszervezés, a hallgatói aktivitás és a kreatív feladatmegoldások körének, például a prezentációs technikáknak a bővítése tartozik ebbe a körbe.

– Hogyan zajlik a vizsgaidőszak, miként változik a számonkérés?

– A szóbeli vizsgáztatás a Microsoft Teams rendszeren keresztül, míg az írásbeli az egyetemi e-learning rendszer tesztjeivel történik. Az elméleti tárgyak esetében, úgy látom, kellő kreativitással biztosítható a számonkérés hatékonysága, a gyakorlati tárgyaknál pedig a következő félévekben lesz mód pótolni az elmaradtakat.

– Hogyan szerezhetnek diplomát a végzősök?

– Alapelvként határoztuk meg, hogy a hallgatók, különös tekintettel a végzős hallgatókra, semmiben nem szenvedhettek kárt, a tanulmányi előmenetelüket nem érinthette hátrányosan a jelenlegi helyzet. A záróvizsgát személyesen, a vonatkozó szabályok betartásával, egy hét helyett két hétre kitolva, június 22-e és július 3-a között tartja a Testnevelési Egyetem.

– Mi történik a felvételizőkkel, őket milyen módon tudják vizsgáztatni?

– A sporttudományi és testkulturális területen képzést folytató felsőoktatási intézményeket tömörítő kollégium úgy döntött, hogy az érettségi vizsgákhoz igazodva írásbeli, e-learningen keresztül megvalósítható felvételi vizsgákat tart ebben az évben. A jelentkezők a sportági szövetségek igazolása alapján kapnak pontot az elmaradó gyakorlati feladatokra. Bízunk abban, hogy a pontrendszer reálisan értékeli a sportági tapasztalatot. Az újraindítást követő első félév különösen izgalmasan alakul majd, hiszen ekkor találkozunk személyesen először az új hallgatókkal.

MM.