Hasznos_tanacsok_a_leendo_elsosok_szuleinek

Hasznos tanácsok a leendő elsősök szüleinek

A tankötelezettségről, a jelentkezés módjáról és az iskolaérettségről is beszéltek az előadók a Közép-Budai Tankerületi Központ által szervezett beiskolázási fórumon. A beiratkozással kapcsolatos tudnivalók mellett sok jó tanácsot is kaptak a leendő első osztályosok szülei arról, miként segítsék gyermekeiket életük meghatározó szakaszában.

„Ha a statisztikákat nézzük, valószínű, hogy nagyon jó iskolába kerül a gyermekük” – mondta a szülőknek Pokorni Zoltán polgármester a Városmajori Gimnáziumban megtartott beiskolázási fórumon. Kijelentésével arra utalt, hogy az országos kompetenciamérés eredményei alapján – ami a szövegértési és matematikai képességek mellett a hozzáadott pedagógiai értéket is vizsgálja – évről évre kimagasló teljesítményt nyújtanak a hegyvidéki oktatási intézmények. Hozzátette, már nem az önkormányzat, hanem az állam tartja fenn és üzemelteti a XII. kerületi iskolákat, az oktatás magas színvonalát azonban sikerült megőrizni.

A polgármester szerint jó, ha a nyílt napokra elvisszük gyermekeinket, ám az iskolaválasztás döntését nem lehet rájuk bízni, ez a szülők felelőssége. Azt ajánlotta, hogy új, színes és izgalmas időszakként, ne pedig traumaként éljük meg az iskolakezdést, a leendő tanító iránt pedig legyünk bizalommal, hiszen ha nincs meg a bizalom, a gyerek is hasonlóképpen érez majd.

Az iskolaválasztás kapcsán Pokorni Zoltán megjegyezte: megkönnyíti a családok életét, ha nem kell messzire vinni a gyermeket, aki a későbbiekben az intézmény által kínált szabadidős programokra is egyszerűen el tud jutni. A közösségi események hallatlanul fontosak a kiskamaszoknak, számukra elsősorban az iskola jelenti a szociális teret.

A beiskolázási fórum, amit egykor az önkormányzat indított el, immár huszonkét éve nyújt segítséget információkkal és tanácsokkal a hegyvidéki családoknak – emelte ki Hajnissné Anda Éva, a Közép-Budai Tankerületi Központ igazgatója. Felhívta a figyelmet a XII. kerületi iskolák sokszínűségére, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a szülők megtalálják a gyermekük számára legmegfelelőbb intézményt.

A tankerület szakmai igazgatóhelyettese, Kalina Katalin elmondta, hogy az új szabályok szerint alapesetben szeptember 1-jétől mindenkinek iskolába kell járnia, aki augusztus 31-ig betölti a 6. életévét. A szülők január 31-ig kérelmezhették, hogy egyéni adottságai miatt gyermekük még egy évet tölthessen óvodában. A kérelmet a benyújtástól számított nyolc napon belül bírálták el, amennyiben viszont szakértő bevonása szükséges, hatvan napon belül hoz döntést a felmentést engedélyező szerv, az Oktatási Hivatal.

Az iskolai beiratkozás ebben az évben várhatóan április 23-án és 24-én lesz, a végleges dátumot a járási hivatal teszi közzé harminc nappal korábban. Az igazgatóhelyettes hangsúlyozta, hogy ha beiratkozáskor nem jelennek meg a szülők a választott iskolában, szabálysértési eljárás indulhat velük szemben.

Érdemes tudni, hogy csak a szülők írathatják be gyermeküket, a nagymamának, nagypapának vagy a bébiszitternek erre nincs lehetősége. Mindkét szülőnek egyetértően kell nyilatkoznia az iskolaválasztásról; ha nincs megegyezés, a körzetes iskolában kap elhelyezést a gyermek. A személyazonosításra alkalmas okmányokat mindenképpen vinni kell beiratkozáskor. Arról, hogy a gyermek életvitelszerűen lakik a megadott lakcímen, büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkoznak a szülők.

Iskolaérettségi igazolásra nincs szükség, csak a gyermek oktatási azonosítójára, amit az óvoda ad ki. A felvételi kérelmet elektronikusan is el lehet indítani április 1-jétől az eugyintezes.e-kreta.hu oldalon, ám ebben az esetben is kötelező a személyes megjelenés a beiratkozási időszakban.

Kalina Katalin arról is szólt, hogy ha a választott iskola nem tudja felvenni a gyermeket, a körzetes intézmény köteles ezt megtenni. Kivételt képez az ELTE gyakorlóiskolája, amely csak meghatározott létszám erejéig garantál felvételt a körzetéhez tartozóknak, e létszám felett a Németvölgyi iskola áll az érintettek rendelkezésére.

Felvételit egyik általános iskola sem tarthat, csak ének-zene és sporttagozat esetén szervezhet képességmérést. A Hegyvidéken a Kós Károly iskolában van ilyen felmérés azok számára, akik az ének-zenei osztályba jelentkeznek. A német nemzetiségi oktatást kérni kell, erre a Jókai, majd később, középiskolai szinten, a Tamási iskola biztosít lehetőséget. Logopédiai osztályt a Németvölgyi indít, a sajátos nevelési igényű tanulókat pedig a Fekete István és a Gennaro Verolino iskola várja. A tanulási vagy beilleszkedési problémákkal küzdő diákokat a Nyitott Világ Fejlesztő Iskola fogadja negyedik évfolyamtól.

Ahhoz, hogy a gyermek helyt tudjon állni az iskolában, fizikailag, szociálisan, érzelmileg és persze értelmileg is el kell jutnia egy meghatározott szintre – hangzott el a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi tagintézményét vezető Balogh-Simai Edit előadásában. A gyermeknek bírnia kell az iskola „terheit”, ami nem feltétlenül az iskolatáska cipelését jelenti, hanem sok más mellett azt, hogy végig tudjon ülni negyvenöt percet, kordában tudja tartani a szükségleteit. Fontos, hogy képes legyen alkalmazkodni társaihoz, a felnőttekhez és a szabályokhoz, elviselje a kudarcokat, és megfelelő módon kezelje sikerélményét. Türelemre, érzelmi kiegyensúlyozottságra szintén szüksége van, akárcsak arra, hogy érdeklődjön a kapott feladatok iránt.

A XII. kerületi szakszolgálat vezetője néhány hasznos tanáccsal is segített az iskolába készülő óvodások szüleinek. Szerinte nem szabad nyomasztani a gyereket azzal, hogy azt mondogatjuk neki, „majd meglátod, megtudod, mi lesz az iskolában”, de az idealizálás sem jó módszer, hiszen az iskola nem egy „csodavilág”. Az iskolára hangolódást segítheti, ha közösen bejárjuk a leendő épületet, megismerjük az oda vezető utat, továbbá úgy alakítjuk ki a gyermek napirendjét, leginkább az esti lefekvés időpontját, hogy reggelente ne fáradtan ébredjen.

A tanulást nem érdemes siettetni otthon, szülőként nem kell átvennünk a pedagógus szerepét. Iskolai időszakban hagyjuk kibeszélni a gyermeket az élményeiről. Igyekezzünk értő, figyelő, türelmes hallgatóság lenni, és ne csak arra legyünk kíváncsiak, mi volt aznap az ebéd.

z.