Kulturalis_fejlesztesek_a_Boszormenyi_uton

Kulturális fejlesztések a Böszörményi úton

Elfogadta a Hegyvidéki Önkormányzat idei költségvetését a képviselő-testület a február végi ülésén. Emellett a közösségfejlesztő civil programokat támogató, valamint az idősek lakásainak akadálymentesítését segítő pályázatok kiírásáról is döntött. Valamennyi képviselő támogatta, hogy áttervezve és új elemekkel kiegészítve induljon el „A Hegyvidék főutcája” projekt.

A költségvetési tervezetről szóló előterjesztés volt a legutóbbi képviselő-testületi ülés legfontosabb napirendi pontja. Szűtsné Kiss Zsuzsanna, a polgármesteri hivatal költségvetési tervezésért felelős munkatársa elmondta, hogy a tavalyi évhez képest a legnagyobb összegű módosítás a Normafa-program kapcsán történt, a Hild-villa felújítására és a Normafa látogatóközpontjának kialakítására megítélt állami forrásoknak ugyanis csak a fele érkezett meg a múlt esztendőben, a fennmaradó rész folyósítására az idén kerül sor.

Hitelfelvételt sem 2020-ban, sem a következő három évben nem tervez az önkormányzat. Gazdálkodását, fejlesztési céljait a pályázati támogatásokkal kiegészített saját forrásaiból kívánja megvalósítani, ez utóbbiakat a következő években is a jelenlegi szinten szeretné tartani – derül ki a most elfogadott középtávú tervezési programból.

Pokorni Zoltán polgármester elmondta, hogy 48 ezerről 51 ezer forintra növelik a köztisztviselői illetményalapot, továbbá a közalkalmazottak körében is történik béremelés, más konstrukcióban. Kitért rá, hogy az új költségvetési rendelet még nem tartalmazza azt a 300 millió forintot, amit a kormány és a főváros megállapodása alapján kap a XII. kerület az egészségügyi fejlesztésekre, valamint az Alkotás utcai közszolgálati apartmanház kialakítására megítélt 1,5 milliárd forint kormányzati támogatás sem látható még az anyagban – ezekkel a tételekkel a támogatási szerződések aláírása után, a következő módosítás alkalmával egészül ki a rendelet.

A költségvetésről szóló vitában Kovács Gergely (MKKP) problémásnak nevezte a civil szervezetek támogatási rendszerét, szerinte nem jó, ha a közösségfejlesztő pályázati programra szánt 10 millió forintnál is nagyobb összegben támogat az önkormányzat a polgármesterhez benyújtott egyedi kérelmek alapján különféle – nagyrészt egyházi – szervezeteket. Úgy gondolja, minden támogatásról nyílt pályázat keretében kellene dönteni, a kulturális bizottság vagy a képviselő-testület bevonásával. Fonti Krisztina alpolgármester válaszában elmondta, hogy tervezik a civil szervezetek támogatását szabályozó rendelet módosítását. Kovács Gergely felvetésére reagálva azt is hangsúlyozta, hogy jelenleg sem a polgármester, hanem a képviselő-testület dönt, és ez a döntés zajlik éppen.

Élő Norbert (DK) több módosító indítványt is beterjesztett a költségvetéshez. Javasolta a többi között, hogy a MOM Sportot üzemeltető önkormányzati cégnél hagyott osztalék összege 30 millió helyett csak 20 millió forint legyen. Az egyházak támogatását szerinte 37-ről 27 millió forintra kellene csökkenteni, az így felszabaduló 10 millió forintot pedig átcsoportosítaná az 50 lakásszám feletti társasházak támogatására. A tájékoztatási feladatokra fordított 133 millió forintot 100 millióval csökkentené, hogy a köztisztviselői illetményalapot 51 ezer helyett 54 ezer forintra lehessen emelni.

A DK-s politikus tolmácsolta a testületi ülésen önkormányzati képviselő nélkül lévő Momentum javaslatát is, amely szintén elvonna a MOM Sport osztalékából 10 millió forintot, ebből az összegből pedig az iskolai alapítványokat támogatná. (A Momentum képviselője, a kompenzációs listáról bejutó Matisz Károly István február 17-én lemondott mandátumáról, amelyet párttársa, Hajnal Miklós részére a mostani testületi ülést követően, február 28-án adott ki a helyi választási bizottság – a szerk.)

A MOM Sport osztalékára vonatkozó javaslat kapcsán Szűtsné Kiss Zsuzsanna elmondta, hogy az intézménynél hagyott nyereséget felújítási feladatokra forgatják vissza: az idei évre tervezett 30 millió forint nem tekinthető soknak az épület értékéhez képest, ami több mint ötmilliárd forint. Vincze Géza (MSZP) is amellett állt ki, hogy a tervezett osztalékösszeg maradjon a MOM Sportnál, szerinte bizalmat kell adni az intézmény új vezetésének. A módosító indítványok nem kaptak többségi támogatást, a költségvetést viszont megszavazta a testület.

 

Átalakulhat a Böszörményi út

„A Hegyvidék főutcája” program az épített és kulturális értékek fejlesztését és bemutatását tűzi ki céljául a Böszörményi úton és annak közvetlen környezetében. A fejlesztések eredményeként növekszik a terület vonzereje, az ide látogatókat tartalmas kikapcsolódási lehetőségek és egyedi kulturális élmények várják.

A családokat, kisgyermekkel sétálókat és a pihenni vágyók kikapcsolódását szolgálja a Hollósy Simon utcai, egyedi koncepciójú játszótér fejlesztése. Ennek egyik fő célkitűzése, hogy értékes, különleges vizuális és játékélményt nyújtson a gyerekek számára. A tervezés során elsőrendű szempont a tér közvetlen környezetében élők igényeinek figyelembevétele, így az érintettek lakossági fórumon ismerhetik majd meg az önkormányzat elképzeléseit. A projekt keretében igényes, közösségformáló gyerekprogramok is megvalósulnak a Margaréta játszótéren és a Városháza téren.

A Böszörményi úton sétálók tartalmas időtöltéséhez járul hozzá egy interaktív digitális adatbázis fejlesztése, amely a környék épített és kulturális értékeit mutatja be. A látogatók séta közben, mobiltelefonnal, a társasházak falán elhelyezendő QR-kódok segítségével érhetik majd el azokat az archív fényképeket, videókat, rövid szöveges leírásokat, amik révén megismerhetik az építészetileg értékes épületeket, az itt élt művészek, tudósok, sportolók életútját és szellemi örökségét. A fejlesztés további célja a helyi értékek megőrzése, a lokálpatrióta identitás támogatása. A program része emellett térképek telepítése a helytörténeti érdekességek, valamint a környékbeli szolgáltatók bemutatására.

Az épített örökség megőrzése és fejlesztése, a Böszörményi út esztétikai vonzerejének növelése érdekében negyvenhét magán- vagy önkormányzati tulajdonú üzletportál, valamint három társasházi kapu felújítását tervezi a Hegyvidéki Önkormányzat, 100%-os finanszírozással. A tervezést és a kivitelezést az önkormányzat végzi majd a magántulajdonosok engedélyével.

A magántulajdonú üzlethelyiségek portálfelújítása kapcsán Vágó István képviselő (DK) elmondta, egyetért azzal, hogy szép és egységes legyen a Böszörményi út, szerinte azonban az üzlettulajdonosok is kivehetnék részüket a felújítások költségeiből. Hölzel Gábor projektvezető válaszában kiemelte, hogy a korábbi elképzelés szerint 25%-os önrészt kellett volna biztosítaniuk a tulajdonosoknak. Az önkormányzat számára azonban fontos, hogy a városrehabilitáció, a terület vonzerejének növelése érdekében a Böszörményi úton egységessé, a településképi előírásoknak megfelelővé váljon az utcakép, ezért szükséges 100%-ra növelni a támogatás arányát. Mivel a tervezés és a kivitelezés feladatait is átvállalja az önkormányzat, ez mostanában, a szűkös építőipari kapacitások időszakában szintén komoly segítséget jelent a magántulajdonosoknak.

Élő Norbert úgy vélte, a portálfelújításokkal jelentősen növekedik az üzlethelyiségek értéke, ha viszont a magántulajdonosok eladják az üzletüket, az értéknövekedésből származó haszon nem az önkormányzatnál csapódik le. Pokorni Zoltán polgármester megfontolandónak tartotta a felvetést. Mint mondta, megvizsgálják annak lehetőségét, hogy az együttműködési megállapodásokban feltételekhez kössék a programban való részvételt.

 

„Otthon megöregedni” pályázat

A képviselő-testület jóváhagyásával az önkormányzat az idén is meghirdeti az „Otthon megöregedni” pályázatot, amelynek célja, hogy kisebb átalakításokkal biztonságosabbá váljanak az idősek lakásai. Az akadálymentesítést a XII. kerületben élő, 70 éven felüli emberek igényelhetik; 165 ezer forint egy főre jutó jövedelem alatt az önkormányzat ingyenesen végzi el az átalakítási munkákat, míg a 165 és 220 ezer forint közötti jövedelemsávban a munkák költségének 50%-át kell állnia a pályázónak. 220 ezer forint jövedelem felett csak a tervezés térítésmentes, a kivitelezés költsége a pályázót terheli. A pályázatok benyújtásának határideje 2020. április 30.

A civil szervezetek közösségfejlesztő programjainak támogatására is kiírja pályázatát az önkormányzat, ennek keretösszege az elmúlt évekhez hasonlóan 10 millió forint. Egy pályázó minimum 50 ezer, maximum 1 millió forint támogatást igényelhet. A pályázatokat 2020. április 8-ig lehet beadni.

Szülői kérésre egy újabb autista fiatal nappali ellátását biztosítja a Hegyvidéki Önkormányzat, az Újbudai Önkormányzattal együttműködve. A Tóth Lőrinc utcai Fejlesztő Napközi Otthon szabad férőhely hiányában nem tudta fogadni az illetőt, a Kelenföldi Szociális Ház viszont vállalta az ellátást.

A fővárosi kormányhivatal átvette a kerülettől az építésügyi hatósági feladatokat, emiatt a polgármesteri hivatalban megszűnt az építésigazgatási iroda. Ezzel az intézkedéssel, valamint a feladatellátás racionalizálása érdekében tett szükséges átszervezésekkel összesen 28 munkakör szűnik meg a jelenleg 268 fős hivatalban. A változások miatt a képviselő-testület módosította a polgármesteri hivatal alapító okiratát.

Újraalkották a képviselők a Hegyvidéki Tervtanácsról szóló rendeletet, amit az országos jogszabályok jelentős mértékű változása indokolt. A Hegyvidék Közbiztonságáért díjjal járó pénzjutalom összegét 100 ezerről 200 ezerre emelték, továbbá arról is döntöttek, hogy a XII. kerület díszpolgárának halála esetén az önkormányzat hozzájárulhasson a temetés költségeihez.

A Hegyvidéki Önkormányzat kimagasló városfejlesztési tevékenységéért elnyert Hild János-emlékérem hamarosan egy térplasztika formájában lesz látható a Városháza téren, a képviselő-testület hozzájárulásával. A Magyar Urbanisztikai Társaság által adományozott érem köztéri másolatát Buda István szobrászművész készíti el.

Jóváhagyták a képviselők, hogy nyilvános pályázaton pártok számára hirdessék meg a Schwartzer Ferenc utca 3. földszint 1. szám alatti helyiséget (ahol jelenleg a KDNP működik), a Kék Golyó utca 30. földszint 1. szám alatt lévő helyiséget pedig a Momentum Mozgalomnak adják bérbe – mindkettőt a nonprofit szervezeteknek járó kedvezményes tarifával. Szintén kedvezményesen adnának ki egy 76 négyzetméteres, jelenleg a Hegyvidék Televízió által használt helyiséget a Hajnóczy József utca 2. szám alatt, közösségi médiaszolgáltatás céljára. A Csermely utca 12. szám alatti, 3694 négyzetméter alapterületű ingatlant elidegenítésre jelölte ki a testület.

Az egészségügyi és szociális, valamint a tulajdonosi és városfejlesztési bizottság elmúlt évi munkájáról szóló beszámolókat vita nélkül elfogadták a képviselők. Az összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző bizottság 2019-es beszámolóját sem érte kritika, működésének értelmét viszont megkérdőjelezte annak új elnöke, Kovács Gergely. Szerinte felesleges egy önálló bizottság fenntartása úgy, hogy nincs törvényi lehetőség a leadott vagyonnyilatkozatok valóságtartalmának ellenőrzésére. Mint mondta, a következő testületi ülésen javasolja majd a grémium megszüntetését, oly módon, hogy annak kötelező feladatait a jogi bizottság lássa el.

 

Korhadt fa az ülésteremben

A napirendi témák tárgyalását követően Pokorni Zoltán polgármester szóvá tette, hogy különböző internetes oldalakon hazugsággal vádolták meg a Konkoly-Thege Miklós úti parkoló építésével kapcsolatban, a fakivágások ügyében. Hangsúlyozta, hogy a parkoló kialakítása a szabályok betartásával zajlik: 220 fa kivágására volt engedélye az önkormányzatnak, ehhez képest a parkoló áttervezésének eredményeképpen végül csak 60-at kellett kivágni, azaz a fák 73 százaléka megmaradt.

A polgármester kézzelfogható bizonyítékkal cáfolta azt a híresztelést, miszerint egy 20 centiméternél nagyobb törzsátmérőjű, egészséges fát is kivágtak a területen. Munkatársai ugyanis az ülésterembe hozták azt a fatörzset, amelyről egyes közösségi oldalakon megtévesztő módon csak a vágás felőli oldalról tettek közzé képet. A képviselők a saját szemükkel láthatták, hogy a fa a vágástól néhány arasznyira kettétört a korhadás miatt, azaz nem egy életerős, hanem egy beteg fát kellett eltávolítani a helyéről.

Hogyan áll a csillebérci üdülőtelep helyzetét rendező törvénytervezet? – tette fel kérdését a területen élő kutyapárti képviselő, Kovács Gergely. Pokorni Zoltán elmondta, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert kérte fel, hogy egyéni képviselőként terjesszen az Országgyűlés elé egy törvényt. Az új jogszabály lehetővé tenné, hogy a „ma összeláncolt”, osztatlan közös tulajdonban lévő tulajdonosok kiszabaduljanak ebből az állapotból. A legnagyobb megoldandó probléma, hogy nincsenek szabályos szélességű utak, ugyanakkor ha ilyeneket írnának elő, sok házat le kellene bontani.

A polgármester információi szerint az előzetes ütemtervhez képest csúszik a jogi előkészítő munka, ám bízik benne, hogy az év első felében véget ér ez a folyamat. Hozzátette, hogy a kész törvénytervezetről az önkormányzat kikéri majd az érintett lakók véleményét, és örömmel veszi, ha Kovács Gergely is közreműködik a konzultáció szervezésében.

z.