Égre nyíló templomablakok

Egy év telt el azóta, hogy a Sztehlo Lili Kulturális Egyesület és a Mindszenty Alapítvány felhívást tett közzé a Városmajori Jézus Szíve Plébániatemplom két díszüvegablakának megtervezésére. Két fordulóban zajlott az értékelés – a legjobbnak ítélt öt pályamű teljes anyaga megtekinthető most az Égre nyíló ablakok című kiállításon a Barabás Villában.
Dragonits Márta, az Ars Sacra Alapítvány elnöke a megnyitón elmondta, hogy 2019 nyarán a Sztehlo Lili Kulturális Egyesület segítségével pótolták a második világháborúban megsemmisülő Szent Erzsébet-ablakot. Ez adta az ötletet, hogy pályázat útján valósuljon meg a még el nem készült Isten Tiszteletreméltó Szolgája Mindszenty József bíboros- és az Eucharisztia forrás a világ életéért-ablak. A pályázatot Gulyás Gergely miniszter, a XII. kerület országgyűlési képviselője és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. is támogatta.Egre_nyilo_templomablakok1Forgács Alajos, a városmajori templom új plébánosa arról beszélt, hogy a pályázóknak nem kellett Sztehlo Lili stílusát követniük, sőt kifejezett kérés volt a kortárs megoldások előtérbe helyezése a meglévő történelmi keretek között. Mint említette, kicsit tartott attól, hogy a pályaművekben megjelenik a manapság uralkodó agresszív posztmodern, ám szerencsére ez nem történt meg. Épp ellenkezőleg: a művészek a szakralitást szem előtt tartva láttatják a szentséget, ami jó, hiszen a művészet feladata, hogy irányt mutasson, „égbe nyíló legyen”, elénk tárja a szépet és az igazat – fogalmazott.
Az egyetemes magyar művészet egyik kiemelkedő épületegyüttese áll a Városmajorban – mondta a templom történetét röviden összefoglaló Ritoók Pál művészettörténész. Árkay Aladár tervei alapján 1925-ben szentelték fel a kis templomot, amely azonban kicsinek bizonyult, ezért döntöttek a plébániatemplom felépítéséről. Ezt Árkay már a fiával, Bertalannal együtt tervezte. A templomot 1933. június 4-én szentelték fel. A belső kialakítás Árkay Bertalan és felesége, Sztehlo Lili koncepcióját követi.
Kovács Gergely okleveles posztulátor, a zsűri tagja elmondta, hogy első díjat nem adtak ki, mert bár a pályázati anyagok rendkívül magas színvonalúak, egyik sem jutott el a megvalósíthatóság állapotába. Értékelik viszont azt a rengeteg munkát, amit az alkotók elvégeztek, és ezt jutalmakkal is elismerték. Második díjat adományoztak a Bukta Norbert–Török Sára alkotópárosnak és Köblitz Birgitnek. A harmadik díjat Csobán András és Kéry Bálint Bence pályaműve, valamint Végsheő Klára kapta.Egre_nyilo_templomablakok2A zsűri képviselője szerint nem véletlenül lett Égre nyíló ablakok a kiállítás címe. Úgy gondolják, megtalálták azt a tervet, ami a legszélesebbre tárja ennek a nem csak képzeletbeli ablaknak a szárnyait. Ez pedig a szintén harmadik díjazásban részesülő Csűri Johanna és Szlabey Balázs közös munkája, amire a zsűri minden tagja azt mondta: „Isten is ide teremtette”. Az ajándékokat és elismeréseket Ugron Imre, a Mindszenty Alapítvány megbízott elnöke, a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi nagykövete és dr. Bernyák Adrienn, a Sztehlo Lili Kulturális Egyesület elnöke adta át a díjazottaknak.
Cserháti Ferenc püspök arról szólt, hogy a kiállítás az Eucharisztiára, Isten titokzatos jelenlétére is ráirányítja a figyelmünket, mint ahogy emlékeztet Mindszenty József bíborosra és helytállására, Istenért, egyházért és az egész magyar népért vívott küzdelmére. Hozzátette: köszönet illeti a művészeket, akik az élet forrására és Isten szolgája, Mindszenty eget nyitogató helytállására emlékeztetnek minket.

MM.

 A kiállítás szeptember 25-ig tekinthető meg, hétfőtől csütörtökig 9.00–18.00 óráig. A tervek a templom előtt, szabadtéren is láthatók.