Mackós Óvoda

Óvodavezető: Budaházi Márta

Cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 46.

Telefonszám: 356-0528

E-mail: mackosovoda@gmail.com

Honlap: www.mackosovoda.hu


Csoportok száma

Maximum/minimum

csoportlétszám

Férőhelyek száma

6

25

150


Németvölgy szívében, a Németvölgyi Általános Iskola közvetlen szomszédságában található a Mackós Óvoda. A földszinten négy, az emeleten két csoportszoba kap helyet, a 2009 nyarán elkészült 76 négyzetméteres tornaterem, valamint a két évvel később kialakított fejlesztő tornaszoba a testnevelés magas szintű oktatását segíti. A régi tornahelyiségből szülői és alapítványi támogatással egészségmegőrző sószoba jött létre.
Központi elhelyezkedése ellenére az óvoda udvara az urbanizációs ártalmaktól teljesen elzárt terület, az év minden szakában biztosítja a gyerekek számára a nyugodt játék, a levegőzés és az egészséges testedzés lehetőségét. A hat csoporttal tizenkét főiskolai végzettségű óvodapedagógus és egy fejlesztő óvodapedagógus foglalkozik, a nevelőmunkát hat szakképzett dajka, két pedagógiai asszisztens, konyhai dolgozó, kertész és óvodatitkár segíti.Mackos_Ovoda1„»Örökös Zöld Óvodaként« kiemelten fontosnak tartjuk a fenntarthatóságra nevelést, méghozzá minél változatosabb környezetben. Ezt a célt szolgálják a többi között a tankert, a veteményes, a halastó, a komposztálás és a kirándulások. Előtérbe helyezzük a kísérletezést, a cselekvés útján megvalósuló tapasztalatszerzést, az élményközpontú tanulást” – kezdte nevelési elveik bemutatását Budaházi Márta óvodavezető, kiemelve, hogy az egészség, környezet, hagyomány hármasára építkeznek. Ezek a játék során, különféle tevékenységeken keresztül támogatják az alapkészségek elsajátításához szükséges készségek, képességek fejlődését.
Az egészséges életmód korszerű értelmezése alapot ad a gyerekek testi, lelki, értelmi képességeinek egyéni és életkornak megfelelő fejlesztéséhez. A környezeti nevelés elősegíti a természettel kapcsolatban kialakítandó helyes viszonyulásokat, a pozitív érzelmi beállítódást. Idetartozik az élőlények és a természet tisztelete, az emberi munka révén létrejött értékek megbecsülése, a közvetlen környezet rendjének megóvása. A hagyományőrzés része a magyar népi kultúra átadása, így a gyerekek megélhetik a népi és dramatikus játékok, népdalok, népmesék, népi mondókák és a kézművesség személyiséggazdagító élményét.Mackos_Ovoda2Ugyanígy tekint az óvoda a tehetséggondozásra, ennek elősegítése érdekében az iskolába készülő tanköteles gyerekek forgó rendszerben műhelyfoglalkozásokon vesznek részt. A Gondolkodó, Madarász, Dráma, Képzőművész, Magyar néptánc és Népi játékok elnevezésű műhelyek a többoldalú tapasztalatszerzésre és az együttműködés kialakítására is alkalmat adnak.
Többféle különfoglalkozás áll rendelkezésre a Mackós Óvodában. Az óvoda falai között foci, játékos gyermektorna, néptánc, balett, míg a Városmajor utcai sportközpontban úszásoktatás szerepel a kínálatban. Szintén megoldott a katolikus és református hittantanítás.
A Mackós Óvoda a gyerekek fejlődését a szülőkkel együttműködve, a családi nevelésre építve, azt kiegészítve támogatja. Ebben a Családi Műhelyekre támaszkodnak, amelyek hozzájárulnak az együttgondolkodás, az azonos elvek szerinti nevelés alakításához. Szintén a családok bevonását szolgálja a Macikonyha, ahol közösen készülnek az egészséges ételek, az aktuális időszak jeles napjaihoz, hagyományaihoz, szokásaihoz igazodva.Mackos_Ovoda3A Fondóka Műhelyben a népi kismesterségek technikáival, kézműves tevékenységekkel ismerkedhetnek meg a családok, miközben a kapcsolódó hagyománykör népdalait, mondókáit és szokásait is felelevenítik. Ugyancsak a szülőket, nagyszülőket, testvéreket invitálja a Szülői játszódélelőtt, a Testvér játszódélután, a Mackó-nap, az őszi Mihály-napi sokadalom, a tavaszi Zöld családi sportnap, az anyák napi ünnep, a farsangolás vagy az iskolába készülők búcsúztatásával egybekötött Nyitva van a Fondóka. Ezek egytől egyig olyan közösségi események, amik még szorosabbra fűzik az óvoda és a család kapcsolatát.