Normafa Óvoda

Székhely: 1121 Budapest, Normafa út 30–32.
Tagóvoda: 1121 Budapest, Őzike út 32.
Telefonszám:
395-8884, 275-4799
E-mail:
normafaovoda12@gmail.com, ozikeovoda@gmail.com

Honlap: www.normafaovoda.eu 

Óvodavezető: Doba Csilla


Csoportok száma: 6 + 4

Csoportlétszám: 25

Az óvodások száma: 250

Magasan a város felett, megkapó természeti környezetben található a Normafa Óvoda. A rendkívül tiszta, friss levegő, az óvodát körbeölelő ősfás erdős terület egyedülálló körülményeket teremt a gyerekek számára. Két épületben zajlik a nevelőmunka: a központi óvoda egy csodaszép villaépületében és a tágas tagóvodában. Mindkét helyszín könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel, parkolóterület biztosított.
A csoportokban dolgozó óvodapedagógusok munkáját fejlesztőpedagógus, logopédusok, pedagógiai asszisztensek, dajkák, óvodatitkár és kertészek segítik. A gyerekek fejlesztéséért utazó gyógypedagógusok, óvodapszichológus és szociális segítők is dolgoznak.Normafa_Ovoda1„Nevelési programunk alapja óvodapedagógiai hagyományaink, értékeink megőrzése. Az együttélés szabályainak megtanulása, megtanítása mellett biztosítjuk az óvodások személyiségének egészséges fejlődését. Célunk a szeretetteljes érzelmi biztonságot nyújtó, a gyerekek egyéni érdekeit szem előtt tartó, élménygazdag óvodai nevelés” – foglalta össze pedagógiai elveiket Doba Csilla óvodavezető. Külön is hangsúlyozta, mennyire fontos a gyerekek egyéni képességeinek fejlesztése, a tehetség felismerése és támogatása.
A vegyes és homogén csoportok működése mellett az óvoda egyik sajátossága a német nemzetiségi nevelésben részesülő csoport, amelyben a sváb hagyományok megtartása, az identitástudat erősítése és a német nemzetiség ébrentartása kap kulcsszerepet. Ennek szellemében rendezik meg a jeles ünnepekhez kapcsolódó programokat – köztük a Márton-napot, a Terményünnepet –, szervezik a nemzetiségi hetet. Együttműködnek a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesülettel és a XII. kerületi német nemzetiségi önkormányzattal.
A hatékony nevelést szolgálja a tapasztalatszerzés biztosítása, az ismeretnyújtás, az egyéni differenciálás, az egészségmegőrző szokások kialakítása. A gyerekek tevékenységét előtérbe helyező módszereket és az érzékszerveikre ható szenzitív környezetpedagógiát alkalmaznak, miközben a szabad játék során a spontán tanulásnak is teret adnak.Normafa_Ovoda2Különleges programok a Bio-hét és a Szív Kincsesláda, amelyekben az óvodások az egészséges életmód megismeréséről szerezhetnek különleges tapasztalatokat. A Fenntarthatósági és a Hümér projektben az energiatakarékosságról, az újrahasznosítás fontosságáról tanulnak.
Az óvodák udvarai, változatos domborzati adottságai, a gumitéglás labdapálya, a tagóvodában a biciklipálya, a mezítlábas „Tipróka” és a jól felszerelt tornatermek a mozgásfejlesztést segítve sokoldalú lehetőséget biztosítanak a különböző testmozgásokhoz, „Biztonságos Óvodaként” a biztonságos közlekedés szabályainak gyakorlásához.
„Zöld Óvodaként” a környezeti nevelés átszövi a mindennapokat – a székhelyóvoda megkapta az „Örökös Zöld Óvoda” elismerést. Rendszeresen tartanak „zöld ünnepeket”: ilyen az Állatok napja, a Víz napja-vándornap, a Föld napja, a Madarak és fák napja, „Madárbarát kertként” a különleges Madárkarácsony. A székhelyóvodában saját Óvodakert működtetésével a növénygazdálkodás alapjait is megtanítják a gyerekeknek, külön kitérve a gyógynövényekre.
A környezeti nevelést kiegészíti az ornitológus szakember vezetésével működő „Természetbúvár ovi”. A Normafa Óvoda rendezi meg minden évben a kerületi óvodások nagycsoportosai részére a Fülemile Környezeti Találkozót, amin a gyerekek tovább bővíthetik az élővilágról és annak védelméről szerzett tudásukat.
A szülők igényeivel összhangban a középső és nagycsoportosok mindkét óvodában játékos gyermektornán, hitoktatáson, Lego robotépítésen, külső helyszínen szervezett úszásoktatáson, továbbá a tagóvodában focifoglalkozásokon, a székhelyóvodában dzsúdóedzésen, néptáncoktatáson vehetnek részt.Normafa_Ovoda3