Szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várják

2022 tavaszán országgyűlési képviselők választására és ugyanezen a napon várhatóan több kérdésben országos népszavazásra kerül sor. A választások lebonyolításában nagy szerepet töltenek be a szavazatszámláló bizottságok, amelyek elsődleges feladata a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése.

A szavazatszámláló bizottságok új választott tagjait és póttagjait a képviselő-testület választja meg. A tagok a megválasztásukat követően esküt/fogadalmat tesznek.

Amennyiben Ön szeretne részt venni a választási bizottság munkájában, kérem, jelentkezzen a szavazatszámláló bizottságba! A szavazatszámláló bizottságnak az a Budapest XII. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki szerepel a központi névjegyzékben.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak adatlap kitöltésével lehet jelentkezni, amely beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.), vagy letölthető a www.hegyvidek.hu oldalról.

A kitöltött adatlapot, kérjük, 2022. január 31-ig juttassa el az szszb@hegyvidek.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatára. A jelentkezéssel kapcsolatosan hivatali munkaidőben telefonon is érdeklődhet a 06-1/224-5923-as vagy a 06-70/938-9637-es telefonszámon.

A szavazatszámláló bizottságok tagjai oktatáson vesznek részt, munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a szavazást követő napon a munkavégzési kötelezettség alól mentesülnek.

Kérem a Tisztelt Hegyvidéki Választópolgárokat, hogy jelentkezésükkel segítsék kerületünkben a választások sikeres lebonyolítását!

Dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző,

a választási iroda vezetője