Az idei gépjárműadó már a NAV-nak fizetendő

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-je óta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végzi az önkormányzatok helyett, az idei évtől ugyanis ennek a központi adóbevételnek már nemcsak a 60%-a, hanem teljes egésze az államot illeti. A változás miatt a gépjárműadót a továbbiakban nem az önkormányzat, hanem a NAV számlájára kell befizetni.

Az adóhatóság közleménye szerint az év elején minden érintett határozatot kap a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azoknak küld értesítést a NAV, akiknél valamilyen változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, emiatt csökkent az adó összege.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-ig, a második részletet 2021. szeptember 15-ig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél. 2021. január 1-jétől a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a NAV-nak kell bejelenteni, akár elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás segítségével.

„Akiknek az elmúlt években keletkezett gépjárműadó-hátralékuk, azok még az önkormányzatnak fizetik meg tartozásukat” – erről dr. Orosz György, a polgármesteri hivatal adóigazgatási irodájának vezetője beszélt lapunknak. Mint elmondta, a hátralékról értesítést küldenek, de a regisztrált ügyfelek a Hegyvidéki Elektronikus Ügyintézési Rendszerben is lekérdezhetik adóegyenlegüket, adott esetben pedig be is tudják fizetni elmaradásukat.

Az irodavezető azt javasolja, hogy aki eddig automatikus átutalással fizette a gépjárműadó összegét az önkormányzatnak, módosítsa megbízását a bankjánál. Arra is figyelmeztetett, hogy amennyiben valaki 2021-ben is az önkormányzatnak fizetné a gépjárműadót, ezt az összeget nem lehet automatikusan továbbutalni a NAV-nak, így az adóhivatal hátralékként tartja majd nyilván.

Az önkormányzatnál a tévedésből átutalt összeg túlfizetésként jelenik meg, ha az ügyfélnek a korábbi évekről nincs bármilyen adónemben felhalmozott hátraléka, továbbá eleget tett a bevallási kötelezettségeinek. Ilyen esetben kérhető a fennmaradó összeg visszatérítése, vagy az önkormányzatnál nyilvántartott másik adószámlára történő átvezetés.

sz.

Köszönet az adózóknak!

„Sok nehézséggel kellett megküzdeniük az embereknek a koronavírus-járvány miatt. Ezzel együtt példaértékű volt ügyfeleink együttműködési készsége, amiért köszönettel tartozunk nekik” – beszélt az elmúlt egy év tapasztalatairól dr. Orosz György, a polgármesteri hivatal adóigazgatási irodájának vezetője. Hozzátette, a Hegyvidéken élők túlnyomó többsége tavaly is időben fizette be a helyi adókat, emellett tekintettel volt a pandémiás helyzetre, és a korábbi évekhez képest még többen választották az elektronikus fizetési lehetőségeket a postai csekkes befizetés helyett. Az emberek megértették azt is, hogy járványidőszakban nem szerencsés személyesen bemenni a hivatalba, ezért aki csak tehette, online vagy telefonon vette fel a kapcsolatot az önkormányzat munkatársaival.