Irasban_tartott_kozmeghallgatast_az_onkormanyzat

Írásban tartott közmeghallgatást az önkormányzat

A járványhelyzet miatt, a korábbiaktól eltérően, írásos formában hirdetett közmeghallgatást a Hegyvidéki Önkormányzat a múlt év végén. A számos kérdésből és válaszból – amelyek mind megtalálhatók az önkormányzat honlapján – kitűnik, hogy a XII. kerületben élőket mostanában leginkább a parkolással, közlekedéssel összefüggő problémák, valamint a zöld területekkel kapcsolatos témák foglalkoztatják.

„Mit kíván tenni az önkormányzat a parkolási gondok enyhítésére, különös tekintettel a jelenlegi járványhelyzetben bekövetkezett parkolási káoszra az ingyenes parkolás miatt?” – hangzik a közmeghallgatás egyik írásbeli kérdése, amihez hasonlót többen is megfogalmaztak. A hivatal válasza szerint a probléma meglehetősen összetett. Fontos körülmény, hogy az évről évre szaporodó gépkocsiállomány tulajdonosai változatlan méretű területen keresnek helyet. A térbeli szűkösséget fokozza, hogy a tömegközlekedés jelenlegi állapota miatt az agglomeráció és a főváros között még mindig nagyon sokan választják az autózást, annak minden közismert nyűgével együtt.

Ezek a tényezők egyelőre megkerülhetetlenek, bár a mostanában induló közlekedési beruházások – a HÉV-vonalak felújítása és összekötése a metróhálózattal, a déli körvasút fejlesztése, a tervezett alagút a Déli és a Nyugati pályaudvar összekötésére, a fonódó villamoshálózat továbbfejlesztése – hatására középtávon jelentősen csökkenhet az agglomerációból és a város külső kerületeiből naponta beáramló autók tömege. A helyzetet tagadhatatlanul súlyosbítja a koronavírus-járvány, de ennek csak ideiglenes a hatása. Mindezzel együtt a Hegyvidéki Önkormányzat folyamatosan keresi a lehetséges megoldásokat a parkolási problémákra, mérlegeli a lehetőségeket a meglévő korlátok ellenére is.

Többen is írtak a Márvány utca gondjai kapcsán, nem csak a parkolási nehézségeket említve. A szabálytalanul parkoló autósok rendszeresen akadályozzák a 105-ös autóbusz közlekedését a Márvány és az Ugocsa utca találkozásánál. A válaszokból kiderül, hogy a kérdésben illetékes főváros szerint a kereszteződés forgalomtechnikai szempontból megfelelő, de mindig vannak olyan notórius szabályszegő autósok, akik miatt a busz nem tud zavartalanul közlekedni. A „különösen veszélyes hely” burkolati jel létesítésére vonatkozóan az önkormányzat munkatársai megkeresték a forgalomtechnikai kezelői feladatot ellátó Budapest Közút Zrt.-t, de a cég nem járult hozzá az útpályára történő felfestéshez, így csak a szegély sárgára festése készülhetett el. A közeljövőben ismét bejárást tartanak a Budapest Közút illetékeseivel, hogy hatásosabb megoldást fogadtassanak el.

Egy lakó szóvá tette, hogy semmilyen zöld felület nincs a Márvány utcában. Az önkormányzat szerint a legjobb megoldás egy fasor telepítése lenne, meg is vizsgálta ennek lehetőségét, a közműszolgáltató cégekkel, a közútkezelővel és az egyéb társhatóságokkal folytatott hosszas egyeztetés után azonban be kellett látni, hogy az utca kialakult adottságai miatt ez nem megvalósítható. A következő lépés a dézsás növények telepítése lehet, ahogyan az az Ugocsa és a Márvány utca csatlakozásánál már megtörtént. Megoldást nyújthat az úgynevezett növénykandeláber is, amelynek lényege, hogy a szakemberek fémvázra kúszónövényeket futtatnak fel oly módon, hogy a végeredmény faszerű hatást keltsen.

Néhányan javasolták, hogy a Szilágyi Erzsébet fasor és a Virányos út között – ez utóbbi teljes hosszát beleértve – legyen fizetős a parkolás, mert ott lakóként egyre nehezebb arrafelé szabad parkolóhelyet találni. Más viszont, aki szerint napközben nincs probléma a parkolással a környéken, ellenezte a várakozási övezet kiterjesztésére vonatkozó kezdeményezést.

Az önkormányzat arról tájékoztatta a levélírókat, hogy a parkolási övezetek határainak kijelölése és változtatása nem kerületi, hanem fővárosi hatáskör, továbbá a törvényi előírásoknak is meg kell felelni. Fizetőparkolás csak olyan területen vezethető be, ahol a meglévő parkolóhelyek legalább hetven százaléka folyamatosan foglalt, és ennek a foglaltsági aránynak meg kell maradnia a fizetőssé tétel után is. Ez utóbbi feltétel nem biztos, hogy teljesülne, mivel a fizetőparkolás kiterjesztésekor az addig ott parkoló „külsősök” automatikusan az új határ túloldalán keresnének helyet.

A Monda, a Mese és a Varázs utcában élők térfigyelő kamerák elhelyezését kérték a környéken. Emellett a Kútvölgyi és a Virányos út találkozásánál a járda, a Pető Intézet előtt a szelektív hulladékgyűjtő sziget tisztaságát, pontosabban annak hiányát kifogásolták, míg a Budagyöngyénél a villamossínek és a gyalogos-átkelőhely közti rendkívül szűk járda veszélyességére figyelmeztettek.

A válaszok szerint a kamerák által megfigyelt területek kijelöléséről a helyi képviselő-testület dönt a rendőrség, a Hegyvidéki Rendészet és a különböző társszervek javaslatára, mindenesetre az illetékesek mérlegelik a kamerák felszerelésének lehetőségét a javasolt helyszíneken. A szóban forgó járdaszakasz takarítására felszólítják az érintett tulajdonost, ez ugyanis az ő kötelessége. A szelektív hulladékgyűjtőpont környezetében a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. heti kétszer takarít, de az önkormányzat minden konkrét és indokolt esetben jelzi a soron kívüli takarítási igényt az üzemeltetőnek. A Budagyöngyénél fennálló veszélyes helyzetet az illetékes fővárosnak kell orvosolnia: a Budapesti Közlekedési Központ már elkészíttette az útfelújítási terveket, amik a sínek úttól való elhúzását és a peronok átépítését, szélesítését is tartalmazzák.

A Virányos úti villapark építése miatt, az autóforgalom növekedésétől tartva, forgalombiztonsági eszközök, például zebra kialakítását kérte egy lakó. Az önkormányzat jelezte, hogy a gyalogos-átkelőhelyek létesítése az egész fővárosban a Budapest Közúthoz tartozik. Mivel a fővárosi társaság programjában nem szerepelt a Virányos út, ezért a kerület a gyermekintézmények miatt megterveztette átkelő kijelölését a Zugligeti úti csomópontnál. A megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek már megvannak, így az a szükséges forrás biztosítása esetén még ebben az évben elkészülhet.

„A 128-as busz útvonalának felső, Diós árok utáni szakaszának döntő része katasztrofális állapotban van, és legalább huszonöt éve nem került átfogó felújításra” – írta egy Kútvölgyön élő lakó. A Józsa Béla köz–Alsó Svábhegyi út–Hadik András utca–Lelesz utca–Felső Svábhegyi út–Galgóczy utca útvonal fővárosi kezelésű, és az önkormányzat az elmúlt években számos alkalommal kérte a Budapest Közutat, hogy végezze el a felújítást. Tavaly elkészültek erre a tervek, sajnos azonban a fővárosi közgyűlés által jóváhagyott, 2024-ig tartó útépítési programban nem szerepel az útvonal.

Az egyik levélből kiderült, hogy a Kakukk úti Britannica International School környezetében élők számára sok kellemetlenséget okoz a nagy autóforgalom, valamint az ebből fakadó zaj- és légszennyezés. Az önkormányzat számára ismert, milyen problémát jelent az oktatási intézmények működésével együtt járó forgalomnövekedés. Tervei közt szerepel, hogy az idén komplexen foglalkozzon a XII. kerület légszennyezettségi kérdésével, ennek pedig egyik kezdőpillére lehet a járó motorral történő várakozás témaköre, kiemelten az oktatási intézmények környezetében.

Egy lakó köszönetet mondott a Gesztenyés kertben létesített futópályáért, egyúttal javasolta, hogy a pálya melletti sétaúton kavics helyett valamilyen más burkolat legyen. A kavicson ugyanis nehéz babakocsival közlekedni, amelyet a szülők inkább a futópályán tolnak, ez viszont állandó konfliktusok forrása. Az önkormányzat egyeztet a parkot kezelő Főkert Zrt.-vel, valamint felvette a kapcsolatot saját kivitelezőivel, hogy megvizsgálják, tudnak-e a kavicsréteg tömörségén, vastagságán változtatni, vagy valamilyen más korszerű, vízáteresztő burkolat kialakítására lenne szükség.

A Normafához tervezett lombkoronasétány és a környék parkolási problémáinak rendezése kapcsán is érkeztek kérdések. A sétány tervezői, mint a válaszokban olvasható, hosszas egyeztetéseket folytattak a környezetvédelmi és erdészeti hatóságokkal, hogy megvalósulhasson a védett környezetbe való illeszkedés, valamint környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból is megfelelő nyomvonal alakuljon ki. Ami a parkolást illeti, a környéken élők védelme érdekében egy tanulmányterv készül, amelynek véglegesítéséhez a most készülő parkolók üzemeltetési tapasztalatait is figyelembe veszik majd.

sz.