Lakossági fórum az ingatlanfejlesztésről

Pár nappal azután, hogy a BBSZ Ingatlan 2022 Kft. vezetője interjút adott lapunknak, a környéken élők lakossági fórumot szerveztek a tervezett építkezés témájában. A Hollósy Simon utcai játszótéren megtartott összejövetel egyik szervezője, Sarlós Dávid arról beszélt, hogy véleménye szerint nem kapnak megfelelő tájékoztatást a beruházásról.

Erre reagálva Orbán Imre, a projektcég vezetője elmondta: Sarlós Dáviddal majd’ két órán keresztül konzultáltak októberben, és megválaszolták minden kérdését. Az összejövetelen megjelenő ellenzéki külsős bizottsági tagot, Balla Juditot már kétszer is személyesen tájékoztatták, és megválaszolták a kérdéseit. Nagyon fontosnak tartják, hogy tájékoztassák a környékbelieket, különösen azokat, akik a leendő lakóépület-együttes tőszomszédságában élnek. A kapcsolatfelvétel jegyében a cég minden érintett ház közös képviselőjét megkereste, és felajánlották, hogy válaszokat adnak a lakókat foglalkoztató kérdésekre. Ezekre a megkeresésekre nem minden esetben érkezett visszajelzés. Ezért ezúton is felhívja az összes érintett környékbeli lakó figyelmét, hogy mindenkinek a kérdésére, érdeklődésére válaszolnak, aki megkeresi őket az info@bbsz2022.hu e-mail-címen.Lakossagi_forum_az_ingatlanfejlesztesrol

A felmerülő kérdésekre a mostani lakossági fórumon is kielégítő válaszokat adtak a projektcég munkatársai. Arra a felvetésre, miszerint a tervezett lakóingatlan-fejlesztés miatt túlzottan felduzzad majd a környék lakossága, Nádasi Tibor, a kft. munkatársa elmondta: a XII. kerületben élők száma 1990 óta több mint húszezer fővel csökkent. Mivel a hegyen nem laknak kevesebben, ezért elmondható, hogy az alsóbb részeken, a Németvölgyi út és a Déli pályaudvar közötti területen következett be jelentős népességcsökkenés. Azt az aggályt tehát, hogy a beruházás miatt túl sokan élnek majd itt, nem tartja megalapozottnak, hiszen az eddigi lakosságszám-csökkenéshez képest elenyésző az új lakásokban megjelenő mintegy háromszáz lakó.

A környékbeliek érdeklődésére Nádasi Tibor arról is beszélt, hogy a leendő épületegyüttes mélygarázsa a Szoboszlai és a Beethoven utca felé lesz megnyitva. A főútvonalként funkcionáló Böszörményi útra azért nem nyílhat a garázs, mert ezt a hatályos jogszabályok közlekedésbiztonsági okok miatt tiltják. A Szoboszlai utcai behajtó helye a Böszörményi úthoz közel lesz, míg a Beethoven utcai bejáratot ott jelölik ki, ahol a meglévő épület autós kapuja található. Mivel a Beethoven utca a jelenlegi állapotában – úgy, hogy mindkét oldalon parkolnak – nem felel meg egy kétirányú utca szabványának, ezért a közlekedési problémákat az egyirányúsítás oldhatja meg véglegesen. A témában készített közlekedési hatástanulmányt hamarosan közzéteszik a www.bbsz2022.hu oldalon.

Az irodaépületekben található azbeszt eltávolításának módjáról a kft. műszaki szakértője, Vida Balázs adott tájékoztatást. Mint mondta, az illetékes hatóság által jóváhagyott mentesítési terv alapján egy erre szakosodott cég távolítja el a veszélyes anyagot. A teljes bontásra azután kerülhet sor, hogy a zárt épületekből már kibontották az azbeszttartalmú részeket.

Orbán Imre hangsúlyozta, hogy csak olyan céget bízhatnak meg a kivitelezéssel, amelyiknek van felelősségbiztosítása az esetleges károk megtérítésére. Közvetlenül az építkezés megkezdése előtt az összes falszomszéd lakásában állapotfelmérést végeznek, továbbá a többi, Szoboszlai utcai és Beethoven utcai házban is elvégzik a vizsgálatot, amennyiben ezt a lakók kérik.

k.