Turultörténeti kiállítás nyílt a Hegyvidék Galériában

A turulról mint szimbólumról rendkívül nehéz általános, egységes és elfogulatlan képet alkotni, amit jól jelez a XII. kerületi turulszobor körül kialakuló politikai és emlékezéstörténeti vita. Ennek bemutatására is vállalkozik az önkormányzat kiállítása a Hegyvidék Galériában, amely eredeti dokumentumok, műtárgyak és képek segítségével tárja elénk a szimbólum történetét az Árpád-kori gyökerektől a millenniumi ünnepségeken és a nyilasterroron keresztül napjainkig.

A kiállítótér közepén egy 4 méter hosszú idővonal látható, ami a turulszimbólum történetét hét különböző időszakra bontja. Mind a hét szakaszhoz egy-egy színkód és grafikai elem társul, amik a falakon lévő tablókon is megjelennek.

Két vitrinbe kerültek az Országos Széchényi Könyvtártól, valamint a Hadtörténeti Múzeum, a Kiscelli Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből kölcsönzött relikviák. Az egyik tárlóban a régi könyvek és folyóiratok azt a kort mutatják be, amikor a turulszimbólum még „ártatlan” volt. A másikban az első világháborús kitüntetésektől a két világháború között működő jobboldali pártok jelvényein át a nyilaskeresztes korszakban készült kitűzőkig többféle formában is feltűnik a turulmadár. Különböző korokból származó régi plakátok reprintjein is, hol kisebb, hol nagyobb hangsúllyal, felbukkan a szimbólum. Mindezek mellett egy sematikus térképinstalláció látható, amely világító fénypontokként ábrázolja azt a rengeteg helyet a Kárpát-medencében, ahol jelenleg is állnak turulszobrok.Turultorteneti_kiallitas

A bemutató szakmai anyagát Pokorni Zoltán polgármester felkérésére egy hattagú történészbizottság készítette. Ez ad majd alapot egy a mostaninál tömörebb állandó kiállításnak, ami a hegyvidéki turulszobor mellett lesz megtekinthető a helyszín átrendezését követően.

A kerületi önkormányzat az elmúlt évek kutatási eredményei alapján szembenézett egykori átgondolatlan döntésével. 2019 decemberében felkért egy háromtagú történészi szakmai bizottságot, hogy vizsgálja felül a második világháború XII. kerületi áldozatai emlékére felállított emlékművön szereplő névsort, valamint tegyen javaslatot a turulszimbólummal kapcsolatos ellentmondások feloldására.

A szobor kapcsán az a vélemény fogalmazódott meg, hogy ebben a formában kegyeletsértő. Ezért a Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete arról döntött, hogy a második világháborús Turul-emlékművet első világháborús emlékművé minősíti át, az áldozatok javított névsora pedig a városmajori templom mellett hamarosan felállítandó, új, második világháborús emlékművön jelenik meg.

Mivel a szobor körüli viták az első világháborús emlékművé történő átnevezése ellenére sem szűntek meg, Pokorni Zoltán polgármester javaslatára a műalkotás és környezete emlékezettörténeti kiállítóhellyé alakul át. Itt mindenki megismerheti a turul mint szimbólum, valamint a hegyvidéki emlékmű történetét.

k.