Klímavédelmi témájú plakátpályázat a Budai Rajziskolában

Hagyománynak tekinthető, hogy a Budai Rajziskola diákjai egy „összerázó” vagy „visszarázó” programmal kezdik a tanévet, ami persze nem lenne elképzelhető a nyáron felgyülemlett kreatív energiák kibontakoztatása nélkül. Az idei projekthét műhelymunkáihoz a Hegyvidéki Zöld Iroda adott útirányt és motiváló végcélt.
Az érettségi utáni szakmai képzésben részesülő grafikustanoncok feladata a klímaváltozás témájának képi feldolgozása és olyan ötlettervek készítése, amik a kialakított koncepció által elgondolkodtató, figyelemfelkeltő, cselekvésre ösztönző formában képesek a néző elé tárni az üzenetet. A Budai Rajziskola nemcsak szakmai segítséget nyújt a nappali vagy esti tagozaton iskolarendszerű képzésben részt vevő diákoknak, hanem gondolatébresztő előadást is tartott az ember és természet kapcsolatának jelenkori sajátosságairól.
Első közelítésben, a kreativitásnak szabad szárnyalást biztosító kötetlen formában, a háztartások klímaváltozással kapcsolatos feladatait, kihívásait jelenítik meg a pályázók. A plakát műfajának jellegzetességeit követve bármilyen hatás – fénykép, betűalapú kompozíció, digitális grafika vagy akár manuálisan elkészített illusztráció, képgrafikai kísérlet stb. – alkalmazható, ami segít felkelteni a néző érdeklődését az otthon is bevezethető jó gyakorlatok iránt.Klimavedelmi_temaju_plakatpalyazatA környezetvédelem egyik alaptézise jegyében (Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!) a legkisebb jó irányba mutató erőfeszítés is számít. Ha mi, a Hegyvidéken élők, az élelmiszerek beszerzésekor, elfogyasztásakor, a hulladékkezelésnél, a napi elkerülhetetlen közlekedés során, a víz- és energiafogyasztásban az éghajlatváltozás szempontjait is figyelembe vennénk, akkor még élhetőbbé válna szeretett kerületünk – ma és a sokszor borúsnak lefestett jövőben is
.A plakátpályázat másik témaköre a települések klímaváltozással kapcsolatos felelősségére összpontosít. A pályaművek nem a széles közvélemény életmódját hivatottak befolyásolni, hanem azokat a döntéshozókat, akik a városfejlesztés, építészet, zöld területek kialakításáért felelősek.
A szeptember elején elkészült, jellemzően digitális ötletterveket először a rajziskola grafikus művésztanárai rostálják át. A nagyjából nyolcvan pályamunkából az arra érdemes terveket a rajziskolások a későbbiekben részletesen kidolgozzák, így öltenek végül plakátformát a ma még csak beszélgetésekben, olykor vitákban és vázlatokon létező elképzelések.
A legjobb alkotásokból rendezett vándorkiállítást várhatóan a MOM Kulturális Központban, a Hegyvidéki Kulturális Szalonban és a polgármesteri hivatalban tekinthetik meg az érdeklődők. Néhány kiválasztott pályaművet a hivatal is használni tervez a témakörben készülő szemléletformáló kiadványok, virtuális és szóróanyagok kidolgozásakor.
A kezdeményezés a KEHOP-1.2.1-18-2019-00242 program keretében valósul meg, és részét képezi a Hegyvidéki Önkormányzat éghajlatváltozással kapcsolatos, a hatásokat mérsékelni szándékozó és új megoldásokat elterjeszteni hivatott, egyre szélesedő tevékenységi körének.

(B.)