SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK

2022. tavaszán országgyűlési képviselők választására és ugyanezen a napon várhatóan több kérdésben országos népszavazásra kerül sor.

 

A választások lebonyolításában nagy szerepet töltenek be a szavazatszámláló bizottságok, amelyek elsődleges feladata, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése.

 

A szavazatszámláló bizottságok új választott tagjait és a póttagjait a Képviselő-testület választja meg, a tagok a megválasztásukat követően esküt/fogadalmat tesznek.

 

Amennyiben Ön szeretne részt venni a választási bizottság munkájában kérem, jelentkezzen a szavazatszámláló bizottságba.

 

A szavazatszámláló bizottságnak az a Budapest XII. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki szerepel a központi névjegyzékben.

 

Szavazatszámláló bizottsági tagnak adatlap kitöltésével lehet jelentkezni, amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) vagy letölthető a www.hegyvidek.hu oldalról.

 

A kitöltött adatlapot kérjük, 2022. február 10-ig juttassa el a szszb@hegyvidek.hu e-mail címre vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára. A jelentkezéssel kapcsolatosan hivatali munkaidőben telefonon is érdeklődhet a 1/224-5923-as vagy a 70/938-9637-es telefonszámon.

 

A szavazatszámláló bizottságok tagjai oktatáson vesznek részt, munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a szavazást követő napon a munkavégzési kötelezettség alól mentesülnek.

 

Kérem a Tisztelt Hegyvidéki Választópolgárokat, hogy jelentkezésükkel segítsék kerületünkben a választások sikeres lebonyolítását.

 

 

Budapest Hegyvidék, 2021. december 9.

 

 

dr. Gottfried-Tusor Gabriella

jegyző,

a Választási Iroda vezetője