Önkormányzati segítség időseknek

TÁMOGATÁS A FŰTÉSSZÁMLÁK FIZETÉSÉHEZ

A téli hónapok megnövekedő fűtésszámláinak kiegyenlítéséhez nyújt segítséget az önkormányzat november 1-jétől a következő év március 31-ig. Azok a kerületi, egyedül élő idősek és rászorulók, akik eddig nem éltek ezzel a lehetőséggel, a fűtési támogatásra vonatkozó kérelmüket a jövedelmet tanúsító igazolással együtt március 31-ig – ügyfélfogadási időben – bármikor be tudják nyújtani a polgármesteri hivatal népjóléti irodájában. Érdemes minél előbb megtenni ezt, mivel a támogatás a benyújtás hónapjának első napjától állapítható meg.
Támogatást az az egyedül élő, 65. életévét betöltött, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesülő idős ember kaphat, akinek a jövedelme nem haladja meg a 137 200 forintot. Ebben az esetben a támogatás mértéke 12 000 forint/hónap.
A támogatást kérelmezheti az is, aki a kérelem benyújtásának hónapjában települési lakásfenntartási támogatásra jogosult. Esetében a támogatás összege 8000 forint/hónap.

TÁMOGATÁS A TÜDŐGYULLADÁS ELLENI VÉDŐOLTÁS KÖLTSÉGEIHEZ

Az önkormányzat XII. kerületi, egyedülálló időseknek szeretne segítséget nyújtani a tüdőgyulladás elleni védőoltás költségeihez adott hozzájárulással. A támogatásra azok a 65. életévüket már betöltött vagy 2022-ben betöltő, XII. kerületben élő, egyedülálló kérelmezők jogosultak, akiknek a havi jövedelme nem haladja meg a 137 200 forintot. A támogatás egy alkalommal állapítható meg, összege 5000 forint.
A kérelmet az oltást követő 60 napon belül lehet benyújtani a polgármesteri hivatal népjóléti irodájában. A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat, továbbá az oltás megvásárlásáról – a kérelmező nevére kiállított – számla másolatát.

IDŐSKORÚAK ESETI TÁMOGATÁSA

Az idén márciusban továbbra is 12 000 forint összegű támogatással nyújt segítséget az önkormányzat a rászoruló időskorú hegyvidéki polgároknak. A vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében a támogatás automatikusan, tehát külön igénylés nélkül jár mindazoknak a február 28-ig 65. életévüket betöltő időseknek, akik 2021. szeptember 1-je és 2022. február 28-a között rendkívüli települési támogatásban részesültek. (Rendkívüli települési támogatások: esetenkénti támogatás, krízistámogatás, temetési támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.)
A támogatás megállapításához kérelmet kell benyújtania annak, aki a fenti ellátások egyikében sem részesült, február 28-ig betölti a 65. életévét, nem rendelkezik tartós megtakarítással, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 104 700 forintot. Az egyedül élők és a 90. életévüket betöltöttek esetében a jövedelmi értékhatár 119 400 forint.
A kitöltött kérelmet, a jövedelmet tanúsító igazolásokkal együtt, február 28-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal népjóléti irodájában. A támogatást márciusban fizeti ki az önkormányzat.

*

Mindhárom ellátás kérelemnyomtatványa átvehető a népjóléti irodában ügyfélfogadási időben, és letölthető a www.hegyvidek.hu honlapról, az Ügyintézés/Támogatás, gondoskodás oldalról.

A kitöltött kérelem, a szükséges igazolásokkal együtt, a népjóléti irodában ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban nyújtható be.

 

Budapest Főváros XII. kerület

Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Népjóléti Iroda

1126 Budapest, Ugocsa utca 11.

(bejárat a Királyhágó tér felől)

 

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13.00–17.30, szerda: 8.00–16.00, péntek: 8.00–12.00

 

Időpontfoglalás

Telefonszámok, a kérelmező vezetéknevének kezdőbetűi alapján:

A–B: 06-1/224-5900/5111

C–Ki: 06-1/224-5900/5154

Kj–P: 06-1/224-5932

R–Zs: 06-1/224-5900/5146