Megujul_a_szantodi_nyari_tabor_1

Megújul a szántódi nyári tábor

Hamarosan teljes egészében megújulhat az önkormányzat szántódi tábora. A fejlesztés koncepciótervét részletesen bemutatta a terveket jegyző építésziroda a képviselő-testület legutóbbi ülésén, amin a lakbérrendelet és a parkolási rendelet módosítása is napirendre került.

Évről évre iskolások százai kapnak lehetőséget a Balaton-parti vakációra a XII. kerület szántódi táborában. Az infrastruktúra, különösen a gyerekek elhelyezését biztosító, 1980-as években készült faházak állapota leromlott, ezért a Hegyvidéki Önkormányzat koncepciótervet készíttetett a népszerű pihenőhely komplex megújítására.

A vázlatterveket jegyző Triskell építésziroda munkatársa, Turi Gergő a júniusi képviselő-testületi ülésen arról beszélt, hogy a régi, külön álló faházak helyett új, sorházszerűen egymás mellé kapcsolt, könnyűszerkezetes lakóegységek készülnének, ezekben 8-10 fős, nagy légterű szobákat alakítanának ki a gyerekeknek. A jelenlegi, lapos tetős főépületben ráépítéssel hat újabb szoba jönne létre, továbbá korszerűsítenék a meglévő étkezőteret, konyhát és a mosdókat. Emellett egy oldalról nyitott, csűrszerű ház épülne, amely mászófallal, pingpongpályával és közösségi programok megtartására alkalmas egyéb területekkel kínál majd komfortos teret a táborozóknak esős időben, valamint a legforróbb napszakokban is, amikor mindenki a hűvösebb, árnyékos helyeket keresi.

A férőhelyek száma nem változik, a továbbiakban is 110 diákot tud majd egyidejűleg fogadni, viszont sokkal magasabb minőségű, jobban használható lesz a tábor – egészítette ki az elhangzottakat Hapszné Tarcsafalvi Eszter főépítész. Pokorni Zoltán polgármester Vadász Gábor képviselő (Momentum) kérdésére elmondta, hogy a diákok szállása nem lesz fűthető, mivel erre télen nincs igény, így nem lenne értelme a jóval nagyobb anyagi ráfordításnak.

A várakozási övezetben lakók parkolási nehézségeinek enyhítése érdekében két fontos kérdésben is döntött a képviselő-testület. Kezdeményezi a fővárosnál a jelenleg 440 forintos parkolási óradíj 550 forintra emelését, a XII. kerület parkolási rendeletét pedig akként módosítja, hogy a 2022. szeptember 1-je után használatba vett új lakások után – ahol a jogszabály előírja a saját parkolóhely létesítését – ne lehessen kiadni kedvezményes lakossági várakozási hozzájárulást.

Pokorni Zoltán hozzátette, hogy a helyben lakók parkolását segítendő benyújtottak a fővárosnak egy javaslatcsomagot, ami alapján a pakolóhelyek egyharmadát kizárólag az ott élők használhatnák esténként. Az úgynevezett rezidens parkolás rendszere már több pesti kerületben is elindulhatott, a főváros azonban a XII. kerület esetében erre mindeddig nem adott engedélyt.Megujul_a_szantodi_nyari_tabor_2

Módosította a testület az önkormányzat lakbérrendeletét, ennek alapján a költségelven, valamint a piaci alapon bérbe adott lakások díja 10%-kal emelkedik 2022. szeptember 1-jétől. A 2013-ban megállapított szociális lakbérek mértéke nem változik. Új elem a rendeletben, hogy a Szent János Kórház pénzbeli ellenérték megfizetése nélkül jelölheti bérlőnek a dolgozóját, ha a lakhatása nem megoldott. Ez elvi lehetőség, a konkrét ügyekben a továbbiakban is a tulajdonosi és városfejlesztési bizottság hoz döntést.

Megtörtént az Észak-Hegyvidék Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosítása, valamint a Dél-Hegyvidék KÉSZ és a Kissvábhegy KÉSZ kisebb hibáinak javítása. Kovács Gergely képviselő (MKKP) érdeklődésére Szabó-Kalmár Éva, a városrendezési és főépítészi iroda vezetője elmondta, hogy a Budakeszi út és az Árnyas út találkozásánál lévő, évtizedek óta üresen álló kórház területe kétféle övezetbe tartozik. Az úgynevezett üzemtervezett erdőterületi részen csökkent a beépítési lehetőség, míg a régóta kihasználatlan intézményi terület hasznosíthatóságát az önkormányzat elősegítette azzal, hogy bővítette a lehetséges funkciók körét (most már akár lakófunkció is megvalósítható itt), ugyanakkor csökkentette az általános szintterületi mutatót.

A Hegyvidék és a Normafa név, valamint a nevekhez kapcsolódó logók használatához a továbbiakban online megjelenés esetén is engedélyt kell kérni az önkormányzattól. Ennek oka a polgármester tájékoztatása szerint az, hogy megtévesztő internetes oldalak létrehozásával egyesek visszaélnek az önkormányzat nevével, és ezt szeretnék szankcionálhatóvá tenni.

A testület ezúttal két emléktábla felállításához adta hozzájárulását. Mészáros István neveléstörténész, Mindszenty József életének és tevékenységének kutatója egykori lakóháza, a Csaba utca 8. szám alatti ház falán, Wass Albert pedig a Rácz Aladár úti gyógyszertár falán kaphat egy táblát. Utóbbira az író arcképe is felkerülhet plakett formájában.

A II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság XII. kerületre vonatkozó tűzvédelmi tevékenységéről Sebők Péter tűzoltó alezredes tartott beszámolót. A tűzoltó-parancsnok elmondta, hogy 2021-ben a Hegyvidéken 387 esetben kaptak riasztást, ezek közül 224 műszaki mentés és 163 tűzeset volt. Összesen 211 beavatkozást igénylő esemény történt, a többi esetben a jelzés tévesnek bizonyult, vagy már a kiérkezés előtt felszámolták az eseményt.

A Hegyvidéki Önkormányzat az elmúlt évben ötmillió forinttal támogatta a tűzoltólaktanyát. Ebből az összegből lecserélték az öltözőszekrényeket, a dolgozók pihenését, feltöltődését segítő rekreációs helyiséget alakítottak ki, valamint jutalmazásokra is költhettek. Hajdu Mária független képviselő korábbi javaslatára a tűzoltók kedvezményes úszási lehetőséget vehetnek igénybe a MOM Sportban.

A testületi ülés végén Kovács Gergely (MKKP) arra kért magyarázatot, miért jó a meghívásos közbeszerzési gyakorlat alkalmazása, azt látja ugyanis, hogy az önkormányzat mindig ugyanazoktól a szereplőktől kér ajánlatot, ami nem segíti a versenyt. Emiatt a Közbeszerzési Döntőbizottság nemrég szankciót alkalmazott, mert egy nap alatt több eljárás esetében is ugyanazokat kérte fel a XII. kerület ajánlattételre.

Pokorni Zoltán az eddigi gyakorlatot helyénvalónak tartja, hiszen az elmúlt tizenhat évben közel 60 milliárd forint összegben írt ki közbeszerzéseket a Hegyvidéki Önkormányzat, és egyetlen eljárás sem indult ilyen ügyekben. Tavaly év végén egy napon három egymástól különálló ügyben ugyanazt az öt céget kérték fel, hogy tegyenek ajánlatot. Emiatt 300 ezer forint összegű bírságot kaptak, aminek a költségét nem az önkormányzat, hanem az eljáró ügyvédi iroda viseli. A polgármester összehasonlításképpen megemlítette, hogy Ferencvárosban, ahol az alpolgármester a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, mintegy 30 millió forint bírságot szabtak ki az önkormányzat közbeszerzései miatt.

n.