Többlettámogatások az idei költségvetésben

Elfogadta a képviselő-testület a Hegyvidéki Önkormányzat ez évi költségvetését. A csillebérci építési tilalom újbóli elrendeléséről, a gyermekintézmények életmentő injekciókkal való ellátásáról és az egykori Istenszeme fogadó ingatlanának vagyonkezelésbe vételéről is döntöttek a képviselők legutóbbi ülésükön.

„Ez a regenerálódás költségvetése, a járvány által sújtott két szűk esztendő után folytatni lehet a korábban elkezdett munkát” – így összegezte az önkormányzat 2022. évi büdzséjét Szűtsné Kiss Zsuzsanna, a polgármesteri hivatal költségvetési tervezésért felelős munkatársa a februári képviselő-testületi ülésen. Mint mondta, a helyi adók és a térítési díjak emelését jelenleg törvény tiltja, az iparűzésiadó-bevétel kapcsán ugyanakkor elérték a 2019-es bevételi szintet, továbbá a parkolási díjakból is több bevétele lehet az önkormányzatnak a tavalyihoz képest, amikor az év első öt hónapjában nem kellett fizetni a parkolásért. Pokorni Zoltán polgármester arról beszélt, hogy az idei költségvetés tartalmazza a köztisztviselői illetményalap 10 százalékos emelését, ezenfelül a 13. havi fizetéssel megegyező jutalomkeretet különítettek el dolgozóik számára.

A költségvetési rendeletet több ponton is módosították a képviselők. Támogatták Fonti Krisztina alpolgármester (Fidesz–KDNP) javaslatát, hogy hozzanak létre egy 10 millió forint összegű, sportcélú pályázati keretet az általános tartalék terhére. Élő Norbert képviselő (DK), a pénzügyi bizottság elnöke kezdeményezésére plusz 10-10 millió forintot biztosít az önkormányzat nyugdíjasprogramokra, az idősek nappali ellátására, házi segítségnyújtásra, valamint a nyugdíjasok rezsi-, bérleti díj- és gyógyszerköltségeinek támogatására.

Ugyancsak a bizottsági elnök javaslatára 10 millió forinttal több jut a rendészeti feladatokra, valamint a társasházak fejlesztését is nagyobb összegből támogathatja az önkormányzat. A társasházakat érintően Élő Norbert eredetileg egy napelemprogram elindítását kérte, végül a polgármester úgy fogadta be az indítványát, hogy a társasház-felújítási pályázat keretösszegét növelik meg, ami a napelem-telepítések támogatására is lehetőséget biztosít.Tobblettamogatasok_az_idei_koltsegvetesben

Negyedik alkalommal módosította a képviselő-testület a 2021-es költségvetést. Pokorni Zoltán polgármester a legjelentősebb tételek között említette, hogy a Normafa Síház felújításának és az egykori zugligeti villamos-végállomás rekonstrukciójának támogatásáról szóló kormányhatározatokat – számos más határozattal együtt – hatályon kívül helyezték a múlt év végén, így a felhalmozási célú támogatások összege 4,9 milliárdról 2,7 milliárd forintra csökkent. Hozzátette, hogy a síház felújítását meg lehet valósítani egy másik központi támogatási keretből, míg a végállomás-épület helyreállításáról, reményei szerint, a következő hetekben születik új kormányhatározat.

Ami a 2023-tól 2025-ig tartó időszak gazdálkodását illeti, nem számol hitelfelvétellel az önkormányzat – derül ki a középtávú tervezésről szóló képviselő-testületi előterjesztésből. A dokumentum szerint amennyiben döntés születik a Böszörményi úti ingatlanprojekt finanszírozásáról, felmerülhet az önkormányzati kezességvállalás szükségessége, de ezzel kapcsolatos konkrét adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.

Mivel még nem készült el a csillebérci üdülőterület tulajdonviszonyainak rendezését segítő törvény, a márciusban lejáró korlátozás folytatásaként ismét építési és változtatási tilalmat rendelt el az önkormányzat a területre vonatkozóan. A Bürök utca 77–87. és a Hunyad lejtő 8. szám alatti ingatlanokra szintén változtatási tilalom lépett érvénybe, mivel folyamatban van a nyilvános értékesítési eljárások előkészítése, és ezek során felmerült az érintett építési szabályzatok módosításának szükségessége.

A településrendezési szerződések megkötéséről és az ezek előkészítéséhez szükséges telepítési tanulmánytervekről eddig a polgármester hozott döntést. Ez a jogkör márciustól a tulajdonosi és városfejlesztési bizottsághoz kerül, a képviselő-testület szervezeti és működései szabályzatának módosítása alapján.

Civilek és helyi önkormányzati képviselők, köztük Élő Norbert és Kovács Gergely (MKKP) kezdeményezésére, Pokorni Zoltán polgármester és Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára közreműködésével, az állam élt az elővásárlási jogával, és megszerezte a főváros által privatizálni kívánt Szilassy út 3. szám alatti, közel négyhektáros ingatlant. Itt, az egykori Istenszeme fogadó helyén áll a Haggenmacher-villa, amelyben sokáig gyermekotthon működött, több mint húsz éve azonban üresen pusztul.

A kormány a műemlék épület megújítását és közösségi célú hasznosítását támogatja, a Hegyvidéki Önkormányzattal együttműködve. A képviselő-testület most arról döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert az ingatlan önkormányzati vagyonkezelésbe vételére vonatkozó megállapodás aláírására, valamint a leendő funkció meghatározása kapcsán a társadalmi egyeztetések lefolytatására. Pokorni Zoltán elmondta, mindenkitől várják a jobbnál jobb hasznosítási ötleteket, amelyeket illetően az egyik legfontosabb elvárás az, hogy az üzemeltetésnek „a maga lábán kell megállnia”.

Fonti Krisztina alpolgármester előterjesztése alapján életmentő adrenalininjekciókat biztosít az önkormányzat minden saját fenntartású bölcsődéjének és óvodájának, valamint a Közép-Budai Tankerületi Központ fenntartásában működő XII. kerületi iskoláknak. Néhány héttel ezelőtt ugyanis mogyoróallergia okozta anafilaxiás sokk miatt életét veszítette Budapesten egy hétéves gyerek, az eset pedig ráirányította a figyelmet arra, milyen módon lehet megelőzni az ilyen tragikus eseteket. Az anafilaxiás sokk felismerésére és az adrenalin-öninjektor szakszerű alkalmazására óvoda- és iskolaorvosok készítik fel a pedagógusokat a következő hetekben.

Az alpolgármester terjesztette elő azt a javaslatot is, hogy Bernát István (1854–1942) agrárpolitikus, akadémikus, a Magyar Nemzeti Bank egykori alelnöke mellszobra az Istenhegyi út és a Pethényi út találkozásánál lévő zöld területen álljon. A művészeti alkotást a politikus unokája, Bernát István kerületi lakos ajánlotta fel, a posztamens kivitelezését az Isten-hegy Alapítvány finanszírozza az MNB támogatásával, az önkormányzat pedig a környezetrendezést vállalja.

A képviselő-testület az április 3-i országgyűlési választással összefüggésben megválasztotta a helyi választási bizottság, valamint a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait. A testületi ülés végén dr. Péczely Attila (Fidesz–KDNP), a jogi és ügyrendi bizottság elnöke bejelentette, hogy minden képviselő és nem képviselő bizottsági tag határidőn belül eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

n.