Építési tilalom a csillebérci üdülőterületre

Tisztelt Hegyvidéki Polgár!

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Budapest XII. kerület egyes területrészeire vonatkozó építési tilalom elrendeléséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletét. A rendelet a csillebérci üdülőterületre terjed ki, és az alábbi ingatlanokra vonatkozik: 9062, 9061/5, 9061/4, 8892/7, 8897/9, 8897/7, 8896/2, 9094/1, 8903/13, 8900/6, 9095/1, 09095/3, 09095/2, 09094/2, 09094/3, 08897/1, 08897/8, 09067/3 helyrajzi számú ingatlanok.

Az építési tilalom 2022. március 6-án lépett hatályba, és a tilalommal érintett helyrajzi számokat magában foglaló területre vonatkozó, kerületi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napjáig lesz érvényben, ekkor külön rendelkezés nélkül hatályát veszti.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az építési tilalom alá eső területen csak az alábbi építési munkák végezhetők:

- a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési, javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, valamint az Étv. 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett tevékenységre, valamint a hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra, vagy az egyszerű bejelentéstől eltérő építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő kivitelezésére,

- az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenység,

- tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgáló területen történő építési munkák,

- a korábban gyakorolt használat folytatása,

- a jövőbeni rendeltetésnek megfelelő, terület-előkészítő építési munkák,

- a bontási munkák,

- az építészeti örökség védelme, a régészet, illetőleg a környezet- vagy a természetvédelem érdekében szükséges építési munkák,

- a meglévő lakóépület új, önálló lakást nem eredményező átalakítása, legfeljebb egy alkalommal 25 m²-rel történő bővítése és felújítása (felhívom szíves figyelmét, hogy a csillebérci üdülőterület övezeti besorolása nem változott, a területen lakóház elhelyezése nem megengedett)

- a meglévő építménynek állagmegóvási, valamint a terület jövőbeni rendeltetésének megfelelő átalakításával, korszerűsítésével, bővítésével kapcsolatos építési munkák.

A rendelet elérhető a www.hegyvidek.hu/onkormanyzat/mukodes/rendelettar vagy a www.njt.hu oldalakon.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, a városrendezési és főépítészi iroda munkatársai készséggel állnak rendelkezésére a +36-1/224-5900/5337-es telefonszámon vagy a kszt@hegyvidek.hu e-mail-címen.Epitesi_tilalom_a_csilleberci_uduloteruletre

Együttműködését megköszönve üdvözlettel:

Dr. Gottfried-Tusor Gabriella

jegyző