Önkormányzati segítség a hegyvidéki időseknek

Támogatás a fűtésszámlák fizetéséhez

A megnövekedő fűtésszámlák kiegyenlítéséhez a Hegyvidéki Önkormányzat 2018 óta nyújt segítséget a téli hónapokban, november 1-jétől a következő év március 31-ig. Azok a kerületi egyedül élő idősek és rászorulók, akik eddig nem éltek ezzel a lehetőséggel, a fűtési támogatásra vonatkozó kérelmüket a jövedelmet tanúsító igazolással együtt március 31-ig – ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban – bármikor benyújthatják a polgármesteri hivatal népjóléti irodájában. Érdemes azonban mielőbb beadni, mivel a támogatás a benyújtás hónapjának első napjától állapítható meg.

  • Támogatást az az egyedül élő, 65. életévét betöltött, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesülő idős személy kaphat, akinek a jövedelme nem haladja meg a 130 700 Ft-ot, és nem rendelkezik tartós megtakarítással. Ebben az esetben a támogatás mértéke 12 000 Ft/hónap.
  • A támogatást kérelmezheti az is, aki a kérelem benyújtásának hónapjában települési lakásfenntartási támogatásra jogosult. Esetében a támogatás összege
    8000 Ft/hónap.

Támogatás a tüdőgyulladás elleni védőoltás költségeihez

Az önkormányzat a XII. kerületi egyedülálló időseknek szeretne segítséget nyújtani a tüdőgyulladás elleni védőoltás költségeihez nyújtott hozzájárulással. A támogatásra azok a 65. életévüket már betöltött vagy 2021-ben betöltő, XII. kerületben élő, egyedülálló kérelmezők jogosultak, akiknek a havi jövedelme nem haladja meg a 130 700 forintot, és nem rendelkeznek tartós megtakarítással.

A támogatás egy alkalommal állapítható meg, összege 5000 Ft. A kérelmet az oltást követő 60 napon belül lehet benyújtani a polgármesteri hivatal népjóléti irodájában. A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat, továbbá az oltás megvásárlásáról – a kérelmező nevére kiállított – számla másolatát.

Időskorúak eseti támogatása

Továbbra is 12 000 forint összegű támogatással segíti az önkormányzat a rászoruló időskorú hegyvidéki polgárokat. Az önkormányzat rendelete értelmében a támogatás automatikusan, tehát külön igénylés nélkül jár mindazoknak a február 28-ig a 65. életévüket betöltő időseknek, akik 2020. szeptember 1-je és 2020. február 28-a között rendkívüli települési támogatásban részesültek (rendkívüli települési támogatások: esetenkénti támogatás, krízistámogatás, temetési támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás).

A támogatás megállapításához viszont kérelmet kell benyújtania annak, aki a fenti ellátások egyikében sem részesült, február 28-ig betölti a 65. életévét, nem rendelkezik tartós megtakarítással, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 99 800 forintot. Az egyedül élők és a 90. életévüket betöltöttek esetében a jövedelmi értékhatár 113 800 forint.

A kitöltött kérelmet a jövedelmet tanúsító igazolásokkal együtt február 28-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal népjóléti irodájában. A támogatás kifizetése márciusban történik.

*

Az önkormányzat rendelete értelmében tartós megtakarításnak számít a készpénzben, lakossági folyószámlán, értékpapírban, részvényben vagy befektetési jegyben tartott összeg, valamint az életbiztosítással egybekötött megtakarítás, ha meghaladja a 499 000 forintot. A kérelem-formanyomtatványokat a népjóléti irodában ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban lehet átvenni, valamint a www.hegyvidek.hu oldalról, a „Támogatás, gondoskodás” menüpontból letölteni.

A kitöltött kérelmeket a szükséges mellékletekkel együtt ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban a polgármesteri hivatal népjóléti irodájában lehet benyújtani.

Budapest Főváros XII. kerület

Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Népjóléti Iroda

1126 Budapest, Böszörményi út 20–22. II. emelet

 

Ügyfélfogadás:

hétfő: 13.00–17.30

szerda: 8.00–16.00

péntek: 8.00–12.00

 

Időpontfoglalás:

06-1/224-5915, 06-1/224-5932,

06-1/224-5900/5111, 5146, 5154 mellékek.