Facsemete minden kerületi újszülöttnek

A Zöld Hegyvidékért program keretében a helyi önkormányzat minden kerületi újszülöttnek egy facsemetét ajánl fel ingyenesen, amelyet saját ingatlanon és közterületen is el lehet ültetni – erről döntöttek a képviselők a legutóbbi testületi ülésen. Ugyanakkor nem értettek egyet a Fővárosi Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételével, amely a János kórház területére elrendelt változtatási tilalommal kapcsolatban érkezett.
 
Módosították a képviselők a 2007. évi költségvetési rendeletet – technikai okok indokolták az átcsoportosításokat. A 18 „igen”, 9 tartózkodás mellett megszavazott rendelet szerint a kiadási előirányzat 15 060 466 E Ft, a bevételi előirányzat 14 460 466 E Ft, míg a tervezett hiány 600 000 E Ft. Az Apor Vilmos téri, 30 fős gyermeklétszámmal működő óvoda fenntartói jogát a Magyar Kolping Szövetség vette át, az intézmény neve Hegyvidéki Kolping Katolikus Óvoda lett. A változás a gyermekek elhelyezését, nevelését nem érinti. A Zöld Hegyvidékért program keretében az önkormányzat minden XII. kerületi újszülöttnek egy facsemetét ajánl fel ingyenesen, amelyet a gyermek szülei a születést követő egy éven belül a saját ingatlanukon vagy közterületen ültethetnek el. A fákra kis tábla kerül a gyermek nevével. A testület megszigorította a fakivágással kapcsolatos szabályozást: építési telken 1 méter magasságban mért, 10 centiméternél nagyobb törzsátmérőjű fát kivágni csak hatósági engedéllyel lehet (kivéve a gyümölcs- és a kiszáradt fákat). Aki ezt megszegi, szabálysértési vétséget követ el, és 30 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
 
Marad a változtatási tilalom
A Fővárosi Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt tett az önkormányzat rendeletei ellen  amelyekben változtatási tilalmat rendelt el a János kórház területére. A hivatal álláspontja szerint joggal való visszaélés történt „valamely egyéb társadalmi cél” érvényesülésének megakadályozására, ami alkotmányellenes. Az előterjesztés a kerület jogi álláspontját taglalta, és tételesen cáfolta a hivatal állításait. A szavazás során a képviselők 18 „igen”, 9 „nem” arányban nem értettek egyet a törvényességi észrevétellel, az érintett rendeleteket fenntartják hatályukban. A Németvölgy Gondozási Központ intézményvezetői állásának pályáztatásáról döntöttek ezután, s egyúttal felruházták a polgármestert az önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények vezetői álláshelyeire történő pályáztatás jogával. A pályázat kiírása előtt ki kell kérni a családvédelmi és szociális bizottság véleményét, a megbízás időtartamát pedig öt évben kell meghatározni. Egy korábbi döntés szerint a nevelési oktatási, valamint a közművelődési és sportintézmények vezetői álláshelyére öt évre írja ki a pályázatokat a kerület. A testület most visszavonta e döntését, annak érdekében, hogy a jövőben legyen mód a megbízás időtartamának egyedi meghatározására – így a vezető hosszabb időre is tervezhetné elképzeléseit. Emléktáblát helyez el az önkormányzat Szentkuthy (született Pfisterer) Miklós Kossuth-díjas író, műfordító, tanár egykori lakóháza, a Szilágyi Erzsébet fasor 28. falán. A XX. század irodalmának sajátos hangú képviselője 1946-tól 1988-ban bekövetkezett haláláig élt itt. Ugyancsak emléktábla kerül dr. Szollás László műkorcsolyázó világbajnok, orvos egykori lakóépületére, a Győri út 2/c-re. Szollás, aki idén ünnepelné századik születésnapját, 1949 -től 1980-ig élt a házban. Az önkormányzat emléket kíván állítani Márton Áron vértanú püspöknek is a róla elnevezett téren (korábban Farkasréti tér), Kontur András fiatal szobrászművész alkotásával. A polgármester felkérést kapott, hogy a Budapest Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottságától szerezze be a szükséges hozzájárulást. 
 
Ismét napirenden a Fácános
Nagy értékű ingatlanok értékarányos cseréjéről született egyhangú testületi döntés: a jelenleg állami tulajdonban lévő Fácános (benne a Horthy-villával és a Fácán vendéglő épületével) tulajdonjogáért a Jókai kertben, illetve a Virányos úti HM-ingatlanban lévő tulajdoni hányadot és a HM-ingatlanon belül egy út tulajdoni jogát adja cserébe az önkormányzat. A Jókai- kert tulajdonjoga ugyan a kerületé, de nem volt a birtokában, csak egy része, a bölcsőde. (Ennek mintegy 5000 négyzetméteres használati joga a megállapodás szerint továbbra is megmaradna.) Mivel a Virányos úti HM-ingatlanok is jogilag vitatott helyzetűek, így a kerület számára minden szempontból előnyös, ha létrejön az egyezség. Salamin András felhívta a figyelmet, hogy a Zugligeti Egyesület a Fácános hasznosítására már 2001-ben javaslatot készített, amely mindenki számára hozzáférhető. Élő Norbert szerint már a jövő évi költségvetésben szükséges pénzt hozzárendelni, hogy meg is valósulhasson a hasznosítás. Ungár Klára a megegyezésen alapuló hasznosítást szorgalmazta.
 
Konszenzust szeretne a polgármester
A testületi ülés napján a médiában felröppent hírben a helyi ellenzéki képviselők az önkormányzatot mintegy 173 ezer négyzetméter erdő beépítése vagy más övezetbe sorolása miatt támadták. Némely szalagcím már erdőkivágást, fairtást is vizionált. A hír hallatán számos újságíró, fotóriporter várta a tanácskozás kezdetét, ám végül a képviselők Pokorni Zoltán javaslatára levették a napirendről a témát. Minderről előző számunkban már írtunk, most a testületi ülésen elhangzott hozzászólásokat idézzük fel. Pokorni Zoltán a kerületi szabályozási tervek módosításával kapcsolatban megjelent sajtóhírek és nyilatkozatok alapján úgy vélte, nem volt kellő idő azok áttanulmányozására. Mint mondta, nem új keletű dolgokról van szó, a tervek aktualizálása jelenleg is folyik. Két évvel ezelőtt a főváros megtagadta a kerület indokolt módosítási elképzeléseinek jóváhagyását, ezeket tartalmazza ismét az ötven telekingatlant érintő javaslat. Az elmúlt egy év alatt mindenki meggyőződhetett arról, hogy nem presztízskérdés a számára, ha elfogadható módosítási igény merül fel, bármely politikai oldalról is érkezik az – jelentette ki a polgármester. Nemrégiben örömmel nyilatkozta, hogy a kerületben nem tapasztalja azokat a politikai acsarkodásokat, amelyekkel a fővárosban vagy a parlamentben rendszeresen szembesül, a helyi képviselők az esetek többségében alá tudják rendelni a pártpolitikai szempontokat a hegyvidéki érdekeknek. Pokorni Zoltán azt kérte, ez maradjon is így, és ilyen fontos ügyekből ne legyen politikai akció. A megjelent sajtócímek a polgármester szerint torz és valótlanképet festenek az elképzelésekről, ezért néhány számadatot sorolt fel. A kerület nagysága 2600 hektár, ebből 1200 hektár a zöldterület. A tervezett módosítások a kerület területének 1%-át érintik. Ebből az 1%-ból erdőterület 4,8 hektár, míg 21 hektár nem erdő. Mint mondta, a terv valóban tartalmaz építési területté történő átsorolást, ez 2,4 hektár nagyságrendű, ami kevesebb, mint a kerület területének egy ezreléke. Ehhez képest – vélte Pokorni – a fák kiirtásáról szóló szalagcímek nem tekinthetők tárgyszerűnek. A sajtóhírek szerint magántulajdonosok vagyonát gyarapítaná az önkormányzat – folytatta a polgármester. Ezzel szemben a módosítással érintett területek 97,2%-a közösségi (állami, önkormányzati, egyházi stb.) tulajdon, és mindössze 2,8% a magántulajdon, ez is többségében vegyes tulajdon az önkormányzattal vagy az állammal. Mindezek után Pokorni Zoltán visszavonta az előterjesztést, lehetőséget biztosítva a képviselőknek, pártoknak, hogy a kérdéses tételeket átbeszéljék, és konszenzus alakulhasson ki. Szakmai érveket vár, nem politikai PR-akciókat – jelentette ki. Nádasi Tibor szabad demokrata képviselő jelezte, hogy Kecskés Mártonnal közösen ők tették közzé a testületi ülésre szánt előterjesztést. A nyilatkozatokat vállalják, de az újságcikkek címeiben nincs szerepük – mondta. Dr. Salamin András azt javasolta, tartson „általános vitát” a testület, de csak öt képviselő értett egyet vele. Élő Norbert szerint az MSZP-frakció a rendelkezésre álló rövid idő ellenére részletesen átvizsgálta az anyagot, a helyszínen is megtekintették az ingatlanokat, a javaslatból több tételt támogatnak. Szakmai érveik vannak, és nem az egész előterjesztést utasítják el, annak ellenére, hogy az nem veszi figyelembe a kerület realitásait – mondta. Ungár Klára szerint az ügy százalékos megközelítése elfogadhatatlan, mert kis mértékek is takarhatnak fontos értékeket, nem véletlenül hívják a kerületet a főváros tüdejének. A polgármester a napirend előtti vita zárszavában ismét hangsúlyozta, mindenki előtt nyitva áll az egyeztetés lehetősége, de a politikai megbélyegzést visszautasítja. Ezt követően a testület egyhangúlag elfogadta a módosított napirendet, és nem tárgyalta ezt a témát