Hitelesítésre vár a mellékvízmérők majdnem fele

Felbonthatja a Fővárosi Vízművek Zrt. a mellékmérős szolgáltatási szerződést, ha elmarad a lakásban található mérőberendezés kötelező, hatévenkénti hitelesítése. Ilyen esetben a lakó a megemelt közös költségben fizetheti tovább a vízdíjat, amivel korántsem biztos, hogy jobban jár.

A Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén – a fővárosban és az agglomerációban – jelenleg 843 120 darab mellékvízmérő üzemel, s ezek 42%-a, 358 960 hitelessége már lejárt. Budapesten a lejárt hitelességű mérők aránya átlagosan 45 százalék. A XVIII. kerületben és Kispesten a legjobb a helyzet, ahol ez a szám „csupán” 31 százalék, míg a legkritikusabb két városrész Csepel és a XVI. kerület, ahol 57 és 60 százalék az elavult szerkezetek aránya. Itt, Hegyvidéken 12 063 lakás-mellékvízmérő után számláz a Vízművek; ezek közül 36%, 4320 darab lejárt hitelességű.

A Fővárosi Vízművek Zrt. az ősz folyamán nagyszabású tájékoztató kampányba kezdett a helyzet javítása érdekében, sokan ugyanis – bár a mellékvízmérős szolgáltatási szerződés kitér erre a kérdésre – nincsenek tisztában hitelesítési kötelezettségükkel. Magyarországon 1995-ben a közműves ivóvízellátásról és szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) számú kormányrendelet teremtette meg az ingatlanokon belüli, elkülönült vízhasználók fogyasztásának mellékvízmérők alkalmazásával történő mérését. E rendelet határozza meg, hogy meddig terjed az ivóvíz-szolgáltató felelőssége, és honnan kezdődik a fogyasztóé. A szabályozás szerint az „elkülönített víz használó a saját tulajdonában lévő és mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját költségére köteles gondoskodni. Amennyiben ezzel a költségek megelőlegezése mellett a szolgáltatót bízza meg, úgy a szolgáltató a megbízás teljesítését nem tagadhatja meg. Ha a hitelesítést – az arról való gondoskodást – az elkülönített vízhasználó elmulasztja, a szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződést 15 napos határidővel felmondhatja.” A hitelesítés témájában a másik irányadó dokumentum a mérésügyi törvény (1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. [X. 9.] kormányrendelettel). E jogszabály a mellékvízmérők hitelességi idejét hat évben állapítja meg. A lejárt hitelességű szerkezetek adatai alapján elvben nem is kaphatnának számlát a fogyasztók.
 
Lévai Zsuzsannától, a Fővárosi Vízművek kommunikációs osztályvezetőjétől megtudtuk: a lejárt hitelességű vízórák állapottól és kortól függően a tényleges fogyasztáshoz képest akár 20-30%- kal is többet vagy kevesebbet mutathatnak. Sőt, akkor is eltérhet a mutatott érték a valóságostól, ha az előírt vízszintes beépítés helyett ferdén vagy függőlegesen szerelték fel a mérőt. Az eltérések azonban csak a bevizsgáláskor derülnek ki. Mivel a beszerelt mellékvízmérők lényegében a társasházon belüli pontosabb, fogyasztásarányos elszámolást segítik, az így összeadódó és az épület főmérőjén mutatott fogyasztás különbözetét a közös költségből fizetik ki a lakók. A Fővárosi Vízművek október és november hónapban az összes társasházi közös képviselőnek megküldte a lejárt mérők listáját, majd 2008 elejétől a lakástulajdonosok egyenkénti értesítését is megkezdi. Jövő év végéig elvileg mindenki el tudja végeztetni a hitelesítést, vagy ami inkább ajánlott, a cserét – ez utóbbi ugyanis összességében gyorsabb és valamivel olcsóbb is. Egy új vagy már felújított (és hitelesített) vízóra 3-7 ezer forintba kerül, és néhány óra alatt beszerelhető. Lévai Zsuzsanna jelezte, céljuk nem a szankcionálás, hanem az, hogy négy-öt év múlva a mellékmérők esetében is mindössze öt százalék körüli legyen a lecserélendő, nem hiteles vízmérőórák aránya, mint ahogyan nem haladja meg ezt az arányt a lejárt hitelességű főmérők aránya sem. Ezek hitelesítése a Vízművek kötelessége.

– Természetesen minden esetben együttműködők és segítőkészek leszünk, ha látjuk a jó szándékot – közölte az osztályvezető. – Szó nincs arról, hogy 2009. január elsejétől mindenkivel felbontanánk a mellékmérős szerződést, aki addig nem végezte el a cserét. Abban az esetben viszont, ha valaki hajthatatlan, és a közös képviselő is kezdeményezi, akár a mellékmérős szolgáltatási szerződés felbontására is sor kerülhet, és a lakó onnantól kezdve a megemelt közös költségben fizeti meg a vízdíjat, amivel korántsem biztos, hogy jobban jár. A Fővárosi Vízművek, tekintettel a lejárt hitelességű mérők nagy arányára és a társasházak rossz anyagi helyzetére, az önkormányzatok és a bankok bevonásával keresi a  lehetőséget arra, hogy a munkálatokat a lakók kedvezményes hitelből tudják finanszírozni – például 12 havi törlesztőrészlettel, vízdíjszámlával egy időben történő visszafizetéssel –, ám ennek részleteit még nem dolgozták ki. Műszaki-kivitelezői segítségnyújtással, tanácsadással ugyanakkor már most segíteni tudnak az érintetteknek.