Gázár-kompenzáció

Jövőre nem változnak az energiaár-támogatás igénybevételének feltételei és a támogatás mértéke, azonban a kompenzációs kérelmeket újra be kell nyújtani. Azok számára, akik az idén már részesültek a támogatásban, a szükséges űrlapokat december 15-ig postán küldte el a Magyar Államkincstár. Az új igénylők az internetről letölthetik, vagy a kincstár ügyfélszolgálati irodáin személyesen vehetik át a nyomtatványokat. A december végéig postára adott és kedvezően elbírált igénylések után januártól jár a kompenzáció.

Jó tudni ugyanakkor, hogy az idén beadott igénylések esetén a számítás alapja a jelenleg érvényes nyugdíjminimum. Ezért érdemes kiszámolni, hogy a háztartás bevételei alapján melyik támogatási kategóriába kerül az igénylő, és ez hogyan változik a jövő évben. Előfordulhat ugyanis, hogy a januártól emelkedő nyugdíjminimummal számolva nagyobb támogatást lehet igénybe venni. A kompenzáció ilyenkor a beadást követő hónaptól vehető igénybe. A tapasztalatok szerint a legalacsonyabb jövedelműek akkor járnak jobban, ha még az idén beadják igénylésüket, a magasabb bevétellel rendelkezőknek viszont ajánlatos megvárni a januárt.

Marad kétezer köbméter a háztartásonként kompenzációval felhasználható gáz mennyisége, a három- vagy többgyermekes nagycsaládosok esetében a támogatott fogyasztási határ négyezer köbméter. A legnagyobb árkiegészítés azoknak a háztartásoknak jár, amelyeknél az egy fogyasztási egységre eső jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum kétszeresét.

Kisebb mértékű kompenzációt kapnak azok, akiknek keresete a nyugdíjminimum 2-szerese és 2,5-szerese közé esik. A két legmagasabb kategória határát az alapnyugdíj 2,5 és 3-szorosa, illetve 3-szorosa és 3,5-szerese közé eső egységnyi jövedelmeknél húzták meg. Nem jár díjkedvezmény azoknak a családoknak, ahol az egy fogyasztási egységre eső bevétel meghaladja az alapnyugdíj 3 és félszeresét. Jövőre az előzetes számítások szerint egy átlagos nyugdíjas házaspár körülbelül évi negyvenezer, egy négytagú család hatvanötezer forint támogatáshoz juthat.

A kérelmekben feltüntetett adatokat a Magyar Államkincstár az APEH segítségével szúrópróbaszerűen ellenőrzi. Az idén közel kétszázezer igénylővel fizettették vissza a jogosulatlanul felvett támogatást, illetve szabtak ki bírságot. Az űrlapok a http://www.allamkincstar.gov.hu címről tölthetők le.

m.