Rokkantnyugdíj helyett rehabilitációs járadék

Jelentősen megváltoztak a rokkantnyugdíjazás szabályai. Az újonnan kialakított rendszerben kétféle ellátás, rokkantsági nyugdíj és rehabilitációs járadék folyósítható.

Azok számára, akiknek az egészségkárosodása rehabilitáció keretében kezelhető, rehabilitációs járadékot állapítanak meg. Továbbra is rokkantsági nyugdíjat kap a 79 százalékot meghaladó, vagy 50–79 százalékos egészségkárosodást elérő, de rehabilitációra nem javasolt kérelmező, amennyiben az életkorára előírt szolgálati idővel rendelkezik, és egészségkárosodás miatt nem képes kereső tevékenységet folytatni, nem részesül táppénzben, illetve baleseti táppénzben.

A fenti feltételek teljesülése esetén az is jogosult rokkantsági nyugdíjra, akinek a jövedelme legalább harminc százalékkal elmarad az egészségkárosodást megelőző négy naptári hónapban szerzett átlagjövedelmétől. Újdonság, hogy az eddigi 67%-os munkaképesség-csökkenés fogalmát felváltja az 50–79%-os egészségkárosodás, míg a 80%-ot elérő vagy meghaladó egészségkárosodás a korábbi 100%-os munkaképesség-csökkenésnek felel meg.

Legfeljebb hároméves időtartamra rehabilitációs járadék állapítható meg a legalább 50 százalékos egészségkárosodást, egyúttal szakmai munkaképesség-változást szenvedő személynek, amennyiben képzettségének vagy korábbi munkakörének megfelelő foglalkoztatására csak a rehabilitációt követően kerülhet sor. A járadék annak folyósítható, aki nem folytat kereső tevékenységet, vagy jövedelme legalább 30 százalékkal alacsonyabb az egészségkárosodást megelőző négy hónapra vonatkozó átlagkereseténél, és rendelkezik a megfelelő szolgálati idővel. A rehabilitáció elvégzését szerződés garantálja, ami az érintett számára kötelező érvényű. Amennyiben igényli, a rehabilitációs járadékban részesülő képzési támogatáshoz juthat a Munkaerő-piaci Alapból, illetve segítséget kap vállalkozása beindításához.

A törvény csak a 2007. december 31. után beadott kérelmekre vonatkozik, illetve nem kötelező alkalmazni a 2008-ban esedékes felülvizsgálatoknál sem, így az új szabályozás miatt egyelőre nem szüntethették meg a rokkantsági nyugdíjat. Akik 2021. december 31. előtt elérik az esetükben alkalmazandó nyugdíjkorhatárt, az egyéb feltételek teljesülése esetén rehabilitációs járadék helyett rokkantsági nyugdíjat kaphatnak.

(mm.)