Graffitimentesítésre még lehet pályázni

Az idei társasházi pályázat legfontosabb tanulsága, hogy a formailag vagy tartalmilag szabálytalan pályázatok ezúttal sem számíthattak támogatásra. A kiírásban meghatározott feltételeket betartó és a kért dokumentumokat hiánytalanul benyújtó lakóközösségek ugyanakkor kivétel nélkül pénzhez jutottak.
Minden olyan pályázatot támogatott az önkormányzat, amelyik megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak – összegezte az ez évi társasházi pályázat tapasztalatait Kovács Lajos Attila, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájának vezetője. Annak ellenére, hogy a pályázat beadásának feltételei ismertek voltak, az idén is több esetben formai okok miatt kellett elutasítani a kérelmeket. Többször előfordult ugyanis, hogy a szükséges mellékleteket nem, vagy csak részben csatolták, ami együtt járt a pályázat automatikus kizárásával.
 
Szintén visszatérő hiányosság a kémények ellenőrzésének elmulasztása, holott a sikeres pályázat egyik alapfeltétele, hogy a lakások legalább nyolcvan százalékába igazoltan beengedjék a kéményseprőket. Az évenkénti ellenőrzés ráadásul mindenkinek érdeke, hiszen a rosszul működő kémény életveszélyes. Úgy tűnik azonban, hogy ezzel nincs tisztában minden társasházi közösség. Természetesen támogatás nélkül maradt az a társasház is, amelyik nem tudta felmutatni a szükséges önrészt, vagy ahol a lakók nem vállaltak kötelezettséget a sajáterő befizetésére.
 
További kikötés volt, hogy a tulajdonostársak ne csupán megbízást adjanak a közös képviselőnek a pályázaton való elindulásra, hanem részleteiben is támogassák a tervezett fejlesztéseket. Bár mellékelni kellett a lakóközösség döntéséről szóló közgyűlési határozatot, ez az esetek közel harmadában mégsem történt meg.
Az idei társasházi felújítási pályázat ezzel lezárult, azonban a lakóközösségek graffiti elleni bevonat létesítésére továbbra is kérhetnek támogatást az önkormányzattól. A pályázatokat gyorsított ütemben, a beadást követő hónap elején elbírálják, így akár néhány héten belül felkerülhet a védőréteg a homlokzatokra.
 
(m.)