Ujraszabalyoztak_a_parkolast

Újraszabályozták a parkolást

Július elsején lép életbe az új helyi parkolási rendelet, amelyet a fővárosi rendelethez igazítva kellett elkészíteniük a kerületeknek. A polgárok érdekeit szem előtt tartva a Hegyvidéki Önkormányzat a törvényi keretek közt adható legnagyobb kedvezményeket biztosítja a lakosság számára.

Az Alkotmánybíróság június 30-i hatállyal megsemmisítette a közterületi parkolás szabályozására vonatkozó törvényeket, illetve rendeleteket. Megállapította egyúttal, hogy mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes helyzet áll fenn, mivel az Országgyűlés hiányosan szabályozta a közútkezelő jogait gyakorló helyi önkormányzatok, így a fővárosi önkormányzat parkolással összefüggő rendeletalkotási jogkörét.

Határérték: 70%

Határozatában az Alkotmánybíróság leszögezte: a járművel történő várakozás szabályozásának alkotmányossági feltétele a vonatkozó törvény megalkotása, a helyi önkormányzatoknak a részletszabályokat tartalmazó rendeleteiket e törvény keretei között kell megalkotniuk. Az ajánlásoknak megfelelő jogszabályt az Országgyűlés június 1-jén fogadta el. E szerint a közutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás biztosítása a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladata.
Parkolási közszolgáltatást kizárólag a helyi önkormányzat, erre a célra alakított költségvetési szerv vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló cég, illetve társulás láthat el. Nem vonatkozik a megkötés a még érvényben lévő szerződésekre, így azok megszűnéséig magáncégek is beszedhetik a parkolási díjat.

Díjfizetési kötelezettség a törvény szerint olyan várakozási területen és időszakra vonatkozik, ahol és amikor a parkolóhelyek kihasználtsága meghaladja a 70 százalékot. Ezt a határértéket nem kell alkalmazni a korábban kijelölt várakozási területeken. Új elem, hogy a pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő tizenöt napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további kétórás várakozásra számított várakozási díj. Tizenöt napon túli befizetés esetén az egyórai várakozási díj negyvenszerese. A várakozási díj és a pótdíjfizetési kötelezettség elévülése egy év, késedelmi kamatot nem lehet felszámolni.

Két várakozási övezet

Budapesten a fővárosi közgyűlés jogköre, hogy a törvényi rendelkezések keretei között megállapítsa a parkolási és védett övezetek területi határát, a várakozási díj mértékét, illetve a kedvezmények rendszerét. A július elsején életbelépő fővárosi rendelet két várakozási övezetet jelölt ki a XII. kerületben. Legfeljebb három órán keresztül lehet folyamatosan parkolni a Diós árok 1. előtt, valamint a Szendi árok–Németvölgyi út–Stromfeld Aurél út–Apor Vilmos tér által határolt területen.
A négyórás várakozási övezethez tartozik a Szilágyi Erzsébet fasor–Moszkva tér–Krisztina körút–Magyar jakobinusok tere–Alkotás utca–Márvány utca–Győri út–Avar utca–Hegyalja út–Fürj utca–Lejtő út–Apor Vilmos tér–Stromfeld Aurél út–Szendi utca–Németvölgyi út–Muskátli utca–Nárcisz utca–Stromfeld Aurél út–Orbánhegyi út–Galántai utca–Székács utca–Goldmark Károly utca–Határőr út–Városmajor utca által határolt terület, beleértve – a Lejtő út, a Nárcisz utca, a Goldmark Károly utca (Székács utca és Határőr út közötti szakasza) és a Határőr út (Goldmark Károly utca és Acsády Ignác utca közötti szakasza) kivételével – a határoló utakat és tereket, valamint a Fogaskerekű utca Pethényi köz és Fogaskerekű utca 12. közötti szakaszát, a Pethényi közt és a Sirály utcát.
Mindkét övezetben reggel nyolc és délután hat óra között kell fizetni a parkolásért, azonban az új fővárosi rendelet már nem teszi kötelezővé zónák kialakítását a várakozási övezetben. Díjfizetés nélkül várakozhatnak az övezeteken belül a betegszállító járművek, a mozgáskorlátozottak és az őket szállító személyek, amennyiben a parkolási engedélyt jól láthatóan helyezték el a szélvédő mögött, a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjárművek, valamint a főpolgármester által kiadott rakodótárcsával rendelkező járművek.

A BKV-jegy ára az alap

A várakozási díjak kiszámításának alapja a mindenkori BKV-vonaljegy árának megfelelő összeg, jelenleg 320 forint/óra. Ebbe a kategóriába esik a Szilágyi Erzsébet fasor–Moszkva tér–Krisztina körút– Magyar jakobinusok tere–Alkotás utca–Márvány utca–Győri út–Avar utca–Hegyalja út–Jagelló út–Apor Vilmos tér–Böszörményi út–Istenhegyi út–Kék Golyó utca–Városmajor utca által határolt terület, beleértve – a Moszkva tér, a Krisztina körút és a Magyar jakobinusok tere kivételével – a határoló utakat és tereket, illetve a Diós árok 1. előtti közterületet.
Háromszoros díjat fizetnek a lakóautók, autóbuszok, a 3500 kilogramm megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsik, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek és az ezekkel vontatható pót- vagy lakókocsik. A mindenkori BKV-jegy 75 százalékának megfelelő összeg (jelenleg 240 forint) fizetendő a Városmajor utca–Kék Golyó utca–Istenhegyi út–Böszörményi út–Apor Vilmos tér–Jagelló út–Hegyalja út–Fürj utca–Lejtő út–Apor Vilmos tér–Szendi árok–Muskátli utca–Nárcisz utca–Stromfeld Aurél út–Orbánhegyi út–Galántai utca–Székács utca–Goldmark Károly utca–Határőr út által határolt területen, beleértve – a Városmajor utca, a Kék Golyó utca, az Istenhegyi út, a Böszörményi út, az Apor Vilmos tér, a Jagelló út, a Hegyalja út, a Nárcisz utca, a Goldmark Károly utca (Székács utca és Határőr utca közötti szakasza), a Határőr út (Goldmark Károly utca és Acsády Ignác utca közötti szakasza) kivételével a határoló utakat és tereket, illetve a Fogaskerekű utca (Pethényi köz és Fogaskerekű utca 12. közötti szakasza), a Pethényi köz és a Sirály utca parkolóhelyeit.

Maximális kedvezmények

Nem változtak a lakosság által igénybe vehető mentességek feltételei. Továbbra is lakásonként egy személygépkocsi után – amennyiben a jármű üzembentartója az övezeteken belül él – jár az ingyenes várakozási engedély. Szintén igénybe vehető az ingyenesség a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, a munkáltató által üzemben tartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt személygépkocsira.
Az ingyenes lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltétele a kiállítás költségének megtérítése – jelenleg 2000 forint –, valamint a gépjárműadó és az önkormányzattal kapcsolatos bármely adókötelezettség megfizetésének vagy adómentességének igazolása. Lakásonként legfeljebb két lakossági várakozási hozzájárulás adható ki, a második autó után azonban a környezetvédelmi besorolás alapján parkolási hozzájárulást kell fizetni. Ennek mértéke az adott övezetben meghatározott egy óra parkolási díj kétszázötvenszerese.
A kerület a fővárosi rendeletben meghatározott maximális kedvezményeket biztosítja: EURO 3-as motorral szerelt autók harminc, EURO 4-esek ötven, EURO 5-ösök hetven, míg az elektromos autók százszázalékos kedvezményt kapnak. Könnyítés az eddigiekhez képest, hogy a Hegyvidéken bejegyzett telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások egységesen harmincszázalékos díjkedvezményre jogosultak. Az egészségügyi várakozási hozzájárulás birtokosai legfeljebb két óra időtartamra ingyenesen parkolhatnak a díjfizető övezetekben.

Védett övezet

A főváros védett övezetbe sorolta a Budakeszi út–Árnyas út–Remete út–Zugligeti út–Béla király út–Csillagvölgyi út–Alkony út–Gereben utca–Normafa út–Eötvös út–Konkoly Thege Miklós út–Budapest közigazgatási határa által határolt területet a Janka út, a Mátyás király út (az Alkony úttól a Mátyás király út 10496/21 hrsz. számú ingatlanig), a Pihenő út és a Szilassy út kivételével. Védett övezetbe kizárólag külön engedéllyel lehet behajtani. Kivételt képez ez alól a figyelmeztető jelzést használó jármű, az út és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági és közegészségügyi feladat vagy postai gyűjtő- és kézbesítőszolgálat ellátására szolgáló jármű, a mozgásában korlátozott személy (illetőleg az őt szállító személy) járműve és a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű.
A lakossági behajtási, a lakossági behajtási-várakozási, a gazdálkodói behajtási-várakozási és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulást a kerületi önkormányzat képviselő-testülete adja ki. A főpolgármester jogköre a gazdálkodói behajtási, az áruszállítási behajtási-várakozási, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási, az eseti behajtási-várakozási és a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás kiállítása.

mm.