Kepviselo-testulet_2010_3

Megalakult az új önkormányzati képviselő-testület

A korábbinál kevesebb, a polgármesterrel együtt tizennyolc helyi képviselő dönt a következő négy esztendőben a XII. kerületi ügyekről. A képviselő-testület alakuló ülésén három alpolgármestert választottak, továbbá megalakultak a döntés-előkészítő munkát segítő bizottságok.

A 2010–2014-es választási ciklus első önkormányzati testületi ülését korelnökként dr. Bácsy Zsolt helyi képviselő nyitotta meg. Dr. Völgyesi Miklós, a Helyi Választási Bizottság elnöke rövid tájékoztatást adott az október 3-i önkormányzati választás eredményeiről, annak sikeres és problémáktól mentes lebonyolításáról.
A módosult jogszabály szerint a korábbinál kisebb létszámú lett a képviselő-testület. A 12 egyéni választókerületben a Fidesz–KDNP színeiben induló jelöltek kapták a legtöbb szavazatot, kompenzációs listáról 2 LMP-, 2 MSZP- és egy Jobbik-jelölt került be, így az ismét nagy fölénnyel megválasztott Pokorni Zoltán polgármesterrel együtt a továbbiakban 18 fős testület dönt a kerület ügyeiről. Völgyesi Miklós átadta a megbízóleveleket, majd valamennyi tisztségviselő esküt tett. Pokorni Zoltán megköszönte a választók bizalmát és a Budapesten is kimagasló részvételt.
A képviselő-testület három főállású alpolgármestert választott: a következő négy esztendőben Fonti Krisztina, Kovács Lajos és Váczi János segíti a polgármester munkáját. Az illetményekről is döntöttek a képviselők. A testület a 2006-ban megállapított összegeket alkalmazta, emelés nem történt.
A polgármester javaslatára dr. Harmos Andrea helyi képviselőt négy évre egészségügyi tanácsnoknak választották, ő felügyeli majd az önkormányzat egészségügyi feladatait. A választási törvény változásából, a képviselői létszám csökkenéséből adódóan szükségessé vált a szervezeti és működési szabályzat módosítása, hozzáigazítása az aktuális viszonyokhoz, valamint az állandó bizottságok számának, feladatának meghatározása, illetve a bizottsági tagok megválasztása. A korábbi tíz helyett a jövőben hét bizottság segíti a testületi munkát: a 9 fős egészségügyi és szociális (elnök: dr. Bácsy Zsolt – FIDESZ–KDNP), a 3 fős jogi és ügyrendi (elnök: Péczely Attila – FIDESZ–KDNP), a 9 fős környezetvédelmi és közbiztonsági (elnök: Mikó Gergely – FIDESZ–KDNP), a 9 fős oktatási és kulturális (elnök: Sikota Krisztina – FIDESZ–KDNP), a 3 fős összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat-ellenőrző (elnök: Sipos Péter – LMP), a 9 fős pénzügyi (elnök: dr. Vincze Géza – MSZP), valamint a 9 fős tulajdonosi és városfejlesztési bizottság (elnök: Felső Gábor – FIDESZ–KDNP).
Elfogadta a testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. Vecsera Jánosné könyvvizsgáló elmondta, a tájékoztató valós, korrekt adatokra épült, a bevételek és kiadások időarányosan teljesültek. A beszámolót az előző pénzügyi bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
A Magyar Államkincstártól útfelújításokra kapott, vissza nem térítendő támogatások elszámolása következett. A szerződés szerint a felújítások után megmaradt pénzösszegekről testületi döntéssel kell lemondania a kerületnek. A tervezett költségekhez képest kedvezőbb kivitelezői árak miatt tizenhét utca felújítása során keletkezett pénzmaradvány, ennek visszautalásáról határoztak a képviselők.
A MOM Park egyik irodaházában székelő portugál nagykövetség azt kérte, hogy a követség közelében lévő névtelen közterület portugál vonatkozású nevet kaphasson – különös tekintettel arra, hogy a Portugál Köztársaság a közeljövőben ünnepli fennállása századik évfordulóját. A testületi döntés értelmében a MOM Park egyik magánútját (a valóságban a Brassai Sámuel utca folytatását) Lisszabon sétánynak nevezik el, amennyiben az út tulajdonosa írásban hozzájárul ehhez.

-jj-